Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een project ingediend om een aanvang te maken met het schrijven van een uitgebreide geschiedenis van het professionele theater in Vlaanderen...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...De Arkprijs heeft enkel een symbolische waarde-geen geld dus -, en wordt jaarlijks toegekend: "De Arkprijs is een prijs tegen kleinheid in denken, een prijs voor openheid, voor vrijheid, voor het

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En dat was tot voor kort in het Nederlandse taalgebied een "ietwat moeilijk te benaderen aspect van het menselijk gegeven" (sic). In 1967 moest regisseur Paul Anrieu zich nog verantwoorden én voor de...wordt dit voor Laurent Malet, de klant, bemoeilijkt door het doorzichtige "maaksel" van zijn personage; een houterige fysieke constructie met de vervormde stem van de grand acteur, voor wie alle tekst in de...De Vlamingen zijn niet bang voor een vet effect, omdat ze weten te doseren en na de lage Bes altijd een luchtig loopje achter de hand hebben, voor ze de diepte weer ingaan

Nr. 65, Januari 1998 • Personalia
Sigurd D'Hondt is afrikanist en maakt als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek deel uit van het International Pragmatics Associaton Onderzoekscentrum van De UI Antwerpen...Het wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor de vervaldatum...Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotstraat 13, 1861

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Ook al stelt kunst wei- nig voor, uit de aandacht die ze krijgt blijkt wat voor een belangrijke rol die kunst speelt...Kijk, je betaalt hier minimaal 11 gulden voor een theaterticket en als je alle kosten erbij rekent, betaalt de overheid gauw 150 gulden bovenop elk ticket; voor de opera is dat iets in de orde van de...Goed, zeggen wij, het is belangrijk, voor het voortzetten van het genre, voor de waarden die ermee overgebracht worden

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen bereidt hij een doctoraat voor rond abjecte theatraliteit aan de Universiteit Antwerpen...Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids...bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekbesprekingen

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
publicatie over de nieuwe media workshops die CARGO in 2004 heeft georganiseerd voor het Vlaams Audiovisueel Fonds...een onderzoeksplatform vanuit mediacreatie (sociaal-cultureel, artistiek, educatief en wetenschappelijk). Recent richtte hij workshops experimentele media in voor het VAF (2004) en voerde hij...onderzoek uit voor iDeA Rits/VUB (2004-2005). De Filmfabriek (p. 18-21) De Filmfabriek bvba, opgericht in 1994, is een productiehuis voor films, videoinstallaties en video's waarachter een

Nr. 97, Juni 2005 • (Personalia) • (Personalia)
Als Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, bereidt hij aan de Universiteit Antwerpen een doctoraat voor over theatrale transgressie...Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist voor De Standaard en diverse kunsttijdschriften en radiomedewerker voor Fresco (Klara) en Neon (Radio 1). Daarnaast maakt ze deel...Losse nummers - België: 7 euro, Nederland: 9 euro Oude nummers (voor zover beschikbaar) 7 euro (nummers 37 tot 49: 4 euro) + verzendingskosten; 10% reductie vanaf 10 nummers

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Met name, dat het wetenschappelijk onderzoek van kunsten niets afdoet aan de waarde van kunst an sich, dat die verwetenschappelijking geen degradatie van de kunst of de kunstenaar voor ogen heeft...Het was een pleidooi voor een ondersteunend beleid naar creatief talent als belangrijke impuls voor de economische activiteit...Op het eerste gezicht bestaan er dus voor de toekomstige culturele GIMV andere investeringen met een lager risicoprofiel en een hogere return