Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Franse Gemeenschappen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
dat de mensen daarbuiten te weinig afwisten van wat het Centrum doet en waar het toe dient; 2) het Centrum is de enige gestructureerde plaats in België waar theatermensen van de beide Gemeenschappen, de...Vlaamse en de Franse, elkaar kunnen ontmoeten...Forum Is het Belgische Centrum van het ITI werkelijk het enige forum waar theatermensen uit de beide gemeenschappen elkaar kunnen treffen ? Wordt dat weerspiegeld in de ledenlijsten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Tegen dat theatraal separatisme (er bestaat nog geen cultureel akkoord tussen de twee grote gemeenschappen) wordt op het terrein wat gedaan...De Groupovpraktijk sluit niet aan bij een Franse traditie en stijl die grotendeels 18de-eeuws gebleven is en blijft steken bij Diderot en Marivaux

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Jan Joris Lamers laat er geen twijfel over bestaan: "Er zijn geen gemeenschappen meer die dat "grote toneel" willen maken en daardoor is het instandhouden van die bedrijven volstrekte waanzin...Considérations sur le Théâtre en Belgique, Bruxelles, 1939, p. 11). De Franse taal is volgens hem de ideale oplossing omdat dat de taal van de journalisten, de administratie, de bedrijfswereld, de...Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
waar Vlamingen thuis zijn'. En in de Brusselse agglomeratie zelf doet dit fenomeen zich voor in vele wijken en gemeenten, waar men vaak met even gesloten gemeenschappen te maken heeft als op het...Anderzijds heeft het ook een 'tweetalige' aanpassingscultuur doen ontstaan, die slechts moeizaam een keuze wenst te maken voor een standaardcultuur als de Franse of de Nederlandse...Dat geeft aan vele (jonge) Vlamingen de kans tot een attitude van savoir-vivre, zonder meteen te moeten overschakelen naar het Frans en de Franse cultuur

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Techniek in functie van de ruimte In 1984 kocht de Franse gemeenschap het Theater Varia, voormalig Variété- theater (1904) en later vervallen tot garage met opslagruimte, met de bedoeling het...Mevrouw Dassonville van het Ministerie van de Franse Gemeenschap omschreef het als volgt: "Ils font du camping là-dedans...Franse en Vlaamse Administratie van de Gemeenschappen

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Het Théâtre du Parc is zo'n voorbeeld: om redenen die we moeten zoeken in het begin van de jaren '70, verhoogde het toenmalige Ministerie van Franse Cultuur niet langer haar steun aan dit theater...Zonder zijn gewone steun aan de Brusselse theaters te verminderen, heeft het Ministerie van de Franse Gemeenschap gepoogd het theateraanbod te spreiden door steun te verlenen en/of de oprichting te...deze context is een beter coördinatie tussen de gemeenten, hun voogdij-overheid en het ministerie van de Franse Gemeenschap een broodnodige zaak

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Er valt niet naast te kijken dat gemeenschappen die zich sterk bewust zijn van hun taal - doordat ze tot een taaiminderheid behoren, doordat hun taal onderdrukt werd of wordt,... - sterke impulsen...Misschien is het dan ook niet toevallig dat twee tenoren uit de hedendaagse Franse dans, Joseph Nadj en Angelin Preljocaj, afkomstig zijn uit respectievelijk het Hongaarse gedeelte van Joegoslavië en

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Dit besluit heeft het Franstalige theater geregeld tot aan de Staatshervorming waarbij de Gemeenschappen in het leven werden geroepen...Vandaag de dag gaan parlementaire interpellaties in de Franse Gemeenschap meer over de verdeelsleutel tussen Wallonië en Brussel dan over de historische eigenheid van beide gewesten...En toch ontstonden toen, in 1969, de twee experimenten die aan de oorsprong zouden staan van het 'jeune théâtre' in de Franse gemeenschap: het Théâtre du Parvis van Marc Liebens en de Laboratoire

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Kannibalisme en kruisvaarders Vier eeuwen geleden overleed de vader van het essay, de speelse filosoof en Franse humanist Michel de Montaigne...Zo veel mogelijk exotische produkties verzamelen in functie van een nieuw internationalisme als üithangbordje van de gemeenschappen

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Die zijn van artistieke én maatschappelijke aard: de scheidslijnen opheffen tussen de gemeenschappen en tussen de diverse artistieke werkingen in Brussel, een vinger aan de pols zijn, de artistieke...Toen de Franse gemeenschap besloot om het tweetalige Kunstenfestival met een kluitje in het riet te sturen ten voordele van een franstalig internationaal festival (Rencontres d'Octobre), heeft het...Risico's Frie Leysen en Guido Minne beklemtonen graag en terecht dat Brussel met zijn smeltkroes aan gemeenschappen en nationaliteiten een zeer grote potentie in zich draagt

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Ann Olaerts van het vti noemt het 'over de muur kijken, zien hoe de podiumkunsten zich hebben geaffirmeerd in beide gemeenschappen, welke de nieuwe vormen en ontwikkelingen zijn, hoe het...Maar de goesting is er om opnieuw over de jaren te vertellen waarin Vlaamse en Franse artiesten elkaar ontmoetten, voor de communautaire vrieskou inzette...1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
De Franse overheid opteerde echter voor een elegantere oplossing...Voor de socialezekerheidspositie van de schouwspelartiesten is de Belgische, federale overheid bevoegd, voor 'culturele aangelegenheden' (onder meer de subsidiëring) de Gemeenschappen...Voor organisaties die door de beide gemeenschappen worden gesubsidieerd - niet dat ze talrijk zijn -, kan dat problemen opleveren

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Het is geen toeval dat er aan Franstalige kant een verschil blijft bestaan tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, terwijl in Vlaanderen Gemeenschap en Gewest gefusioneerd zijn...culturele samenwerking lopen nog altijd over de Franse Gemeenschap; misschien moet het Kunstenfestival op een veel rechtstreeksere manier contacten leggen met Luik, Charleroi, Namen, Mons, La Louvière, Louvain...Ze leven niet echt in aparte gemeenschappen, maar er wordt ontzettend veel Italiaans gesproken

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Nu is kunst nog altijd geen prioriteit binnen het onderwijs, maar je merkt stilaan toch dat zowel de Franse als de Vlaamse onderwijsminister er af en toe over spreken...beide gemeenschappen zijn er interessante dingen aan het gebeuren

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Sinds een tiental jaar verbergen de Franse werkgeversorganisaties hun irritatie niet ten opzichte van een specifiek systeem van werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars en technici uit de...De na-oorlogse Franse regeringen hebben de basis gelegd voor een paritair beheer van de sociale zekerheid, doordat de werkgeversorganisaties en de vakbonden van werknemers haar samen controleren...Door de herfundering van de Franse cultuurpolitiek aan te kondigen, die hij liever onderworpen zou zien aan 'objectieve criteria' en territoriale 'normen', staat de minister van Cultuur in de grond

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Die vraag maakt het onderzoek naar kunst als herinneringsarbeid bijzonder pregnant, zeker in een land waar de pers en confessionele gemeenschappen niet enkel het publieke leven beheersen, maar het...Over de problematische moderniteit van Beiroet, de rol die de confessionele gemeenschappen er in het publieke leven spelen, en hoe kunstenaars zich daartoe verhouden, zie Stephen Wright, 'Like a spy...38-39) beschrijft de Franse filosoof AJain Finkielkraut een somber toekomstvisoen waarin onze relatie tot de wereld niet enkel volledig zal zijn geprivatiseerd, maar het gezonde verstand ook

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
maart is in Le Monde uitgelekt dat er bij het Franse parket een onderzoeksrapport op tafel ligt...Het is nu wachten op het Franse gerecht, of het stappen onderneemt tegen Kagame...Rwanda wil geen nieuw Burundi zijn In Burundi, een buurland van Rwanda, flakkeren sinds de koloniale tijd de spanningen tussen de gemeenschappen ook op

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Overal waar ze hun tent opsloegen, probeerden ze contact te zoeken met de lokale gemeenschappen...Het Franstalige theater heeft met het Franse theater een geschiedenis gemeen, en het weerkerende gebruik van gelijkaardige theatervormen...Esthetisch gezien zou je het Franstalige theater in België evengoed aan het Franse als aan bepaalde andere theatervormen kunnen koppelen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
gemeenschappen (de Teutoonse Ridders, de Nuer, de Sung-mandarijnen)’. Maar wat verwachten zij daar...Het is de Franse filosoof Levinas die het meest dwingend de prioriteit van de Ander heeft gedacht en geformuleerd

Nr. 108, September 2007 • Maarten Soete • Audiolexicon
akoestische arena: Overspant het gebied waarbinnen één bepaalde geluidsbron voor mensen hoorbaar is. Zo legden kerkklokken in de negentiende eeuw de grenzen van Franse dorpen vast...Alle signalen, ook die van de luisteraar zelf, worden gezien als deel van een ecologie – een systeem dat voortdurend aan verandering onderhevig is. akoestische gemeenschappen: Groepen van...Vandaag breekt de digitalisering van muziek en de verspreiding ervan op het internet de constructie en het functioneren van akoestische gemeenschappen volledig open


Toon volgende resultaten