Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "Functioneert" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De ballethiërarchie, vast en zeker de meest intacte in het theaterbestel, functioneert zonder hapering

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Met Palais de Justice wou men aantonen hoe het gerecht functioneert in de Franse maatschappij

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wij moeten ook nog zoeken of het functioneert

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Zo functioneert b.v

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Claus functioneert blijkbaar beter in vertalingen: binnen een rigiede structuur van een tekst concentreert hij zich meer op taalvirtuositeit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
eigen werkatelier dat open staat voor het hele vormingswerk). Kopspel functioneert binnen het bestel van het vormingswerk en krijgt uit die hoek zijn (schaarse) subsidies

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Vroeger was het een ziekenhuis, sinds begin van de jaren zeventig functioneert het als een 'Internationale Projektwerkstatt'. Er vinden tentoonstellingen plaats, waarbij zowel de meest extreme avant...Een zevental critici vormen een jury en hun keuze wordt niet altijd in dank afgenomen: "Al jaren zoekt men naar alternatieven voor het werk van die jury dat inderdaad functioneert volgens het

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het documentaire karakter functioneert als rechtvaardiging en bewijsvoering (de fabriek van de verlichte patroon die voor zijn arbeiders woongelegenheid, onderwijs, ontspanning enz...Het fragment functioneert gewoon in het stuk

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Wij hebben u hiermee een weinig willen verduidelijken hoe de scenische installatie waarvan u getuige en toeschouwer bent, functioneert

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
NTG Gent Blindeman Naar aanleiding van Serenade bij het Theatercoöperatief schreef ik dat Hugo Claus de laatste tijd beter functioneert wanneer hij bewerkingen maakt dan

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Grote auteurs moeten, tot op de dag van heden, bezwijken in een toneelmachine die ontoereikend functioneert

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Als groep functioneert het koor sterker

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Een kunstwerk functioneert binnen welbepaalde stilistische parameters en de dominante stijlkenmerken blijven in het geheugen vastzitten...Ballet functioneert niet op die manier, niet zo radicaal

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
functioneert reeds grotendeels volgens commerciële mechanismen; dit is mogelijk omdat zij verkoopbare voorwerpen ( = waren) produceert

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
misschien nog altijd de kans om binnen deze ruimte, die functioneert als een theorie van het oog, de vernieuwende experimenten en vondsten, de grootste creativiteit te laten samenkomen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het decor van Niek Kortekaas voor Globe-hoewel het onevenwichtig functioneert: de contrasten tussen vergrote gebaren en intieme scènes komen er niet tot hun recht-is meer verwant aan de scenografie

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de Korrekelder functioneert nu opnieuw een soort bestuurscollectief van de beheerders dat ook de programmatie voor het volgende seizoen op zich neemt

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik gebruik met opzet de term "instrument", omdat de tekst van Miller functioneert in een ander discours, in een ander verhaal dan waarvoor het bedoeld is of zou zijn door de auteur

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Dit keer wel "onder leiding van": Epigonen-stichter Jan Lauwers die bij de produktie Incident reeds als "conceptontwerper" optrad, functioneert bij deze nieuwe voorstelling als regisseur

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
De machtsverhoudingen zijn in hun schijnbare eenvoud uitgetekend, en de motieven lijken voor de toeschouwer transparant: de ideologie van het theater functioneert efficiënt


Toon volgende resultaten