Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


201 document(en) met "Fundamentele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er is geen sprake van identificatie tussen acteur en personage, zelfs nauwelijks van een engagement, maar er bestaat wel een fundamentele emotionele eerlijkheid van de acteurs t.a.v...Het is nu enkel nog een hol beklag over Antonio en een fundamentele blijk van onbegrip voor Tasso

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Men koos Koning Oidipous van Sophokles: een mythe die in ieders bagage zit; in ieders achterkamer ook, zegt Freud; als fundamentele obstructie die ook het onderbewustzijn aan 'familialisme' bindt...Enerzijds formuleert zij de fundamentele zotheden van het systeem waarin een vakman van de ene op de andere dag voor de maatschappij en voor zichzelf nutteloos en waardeloos kan worden, anderzijds

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar ik zie nu wel fundamentele fouten in de ontwikkeling van de groep...Want de fundamentele idee van Proloog blijft overeind

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Wellicht ligt in dit artistiek uitgangspunt dan ook Cunninghams meest fundamentele bijdrage tot het ontstaan van de post-modern dance

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Maar hoe past de autobiografische dimensie daarin ? "Essentieel zijn toch de fundamentele ervaringen uit de kindertijd, waarvan je je pas later bewust wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Vondels Adam heeft Mark Ver-straete op zo'n manier geknipt en herschikt dat het verhaal van de paradijselijke zondeval tot zijn fundamentele betekenis van seksuele initiatie wordt omgebeeld

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Dramaturgische ingrepen Naast enkele minieme wijzigingen in functie van de herverdeling van de empathie, zijn er slechts een tweetal fundamentele toevoegingen t.o.v

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Ambities genoeg, alleen ontbreekt in het Vlaamse theater een fundamentele professionaliteit, d.w.z

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Enkel fundamentele aanpassingen konden een échte oplossing bieden: de Antwerpse gemeenteraad besliste ten slotte unaniem tot de bouw van de nieuwe stadsschouwburg die uiteindelijk op het Arsenaalplein

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Zeggen dat de teksten de beweging hebben beïnvloed is fout, maar..." (stilte) ... dezelfde fundamentele gevoeligheden die in de beweging zitten, zitten ook in de teksten ? "Heel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Maar de meest fundamentele constante in heel zijn oeuvre tot nog toe blijft bewaard, ook in deze laatste produktie

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
stilste zonden mijn zoon roepen het luidst naar de Rampolla konsekwentie is de fundamentele voorwaarde van elk pedagogisch sukscs we moeten hem wassen Galimberti nu dan als

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Teirlinck: 'Niet dat er conflicten waren, maar Teirlinck dacht aan een fundamentele vernieuwing...Het betekent een verbeelding aan het werk kunnen zetten die lichamelijk is. Eén van de eerste docenten die hij aangetrokken heeft, en die een fundamentele rol heeft gespeeld, is de danspedagoge Lea

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Op zoek naar fundamentele motieven voor de realiteit van een multiculturele samenleving, vertelt Carrière een afstammingsverhaal - authentiek of verzonnen, peu importe - over verdwenen prinsen...omkomen (deel III: La Guerre, de Oorlog). In het tweede bedrijf is het fundamentele verschil tussen de twee clans duidelijk geworden

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De meest fundamentele ingreep van de NTG-beleidsgroep is wellicht het afstand nemen van de willekeurige elk-wat-wils-repertoires

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Het gruwelijke is dat zo'n personage als Lahaut, zo'n integer communist, zoveel gelijk heeft en tegelijkertijd zo verkeerd kan zijn in heel fundamentele, politieke keuzen...Indien wij zouden stellen: 'het feit dat we in het zuiden zitten, is onze bijdrage tot de spreiding,' dan denk ik dat WVC daar geen fundamentele bezwaren tegen zou hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Maar de woorden 'aanpassing, actualisering, herziening' laten vermoeden dat er aan het decreet wel gedokterd zal worden, maar dat dit (nog) niet het startpunt betekent van een fundamentele discussie...Dat moet immers eventueel óók kunnen leiden tot 'het annuleren van elk mogelijk decreet'. We willen in dit en in volgende nummers van Etcetera punten aansnijden die binnen een fundamentele

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat is het fundamentele verschil met de van op voorhand gedachte spelsituaties en met de klassieke imitatie

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
De hele voorstelling bestaat dan in het creëren van afgeleiden van deze fundamentele structuur d.m.v

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Waren de referaten niet echt sensationeel, enkele sprekers brachten toch fundamentele stellingen, mogelijke invalshoeken en concrete eisen aan waarmee een zichzelf respecterend kunstbeleid rekening...Vorig jaar was er de BKT/Brialmont-story in Brussel, en nadien vond de RAT dat De Witte Kraai gelijk met de Mannen van den Dam kon fusioneren (zie Etcetera 11). Hoe moeten fundamentele


Toon volgende resultaten