Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


443 document(en) met "GEEFT WEINIG UIT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Amsterdamse Toneelgroep Baal uit met zijn versie van Aus der Fremde; 'Uit den Vreemde' ging in première op 30 oktober in de Kleine Zaal van Frascati...ik citeer- : die uit de taal van dit stuk zo volledig weggewerkt zou zijn door middel van het zichtbare in het stuk weer binnen kwam (IV, 111) Kortom, want ik voel er weinig voor om diep op deze...januari 1983 uit maar een try-out eind november 1982 liet een geestige èn intelligente voorstelling verhopen). Hetzelfde maar in omgekeerde richting was te zien in een --te weinig getoonde-- reeks

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen zet enkele keren een Elizabethaanse "inner stage" op de Italiaanse scène neer en geeft ze een gepaste betekenis: het valse perspectief van Shylocks huis suggereert zijn verkrampte...overmoedige vorsten naar beneden storten (het stuk is trouwens een "de casibus" tragedie). Maar het scènebeeld vertaalt die beweging te weinig...Jonathan Millers Hamlet die de voorbije herfst in London te zien was, geeft die uitspraak extra gewicht

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
geluidsbanden met tango's uit de jaren vijftig, Rudi Schuricke, muziek uit Chaplin- en Fellinifilms, De Derde Man en een beetje klassiek (Sibelius). Er is geen stuk, alles is dus mogelijk...Pina geeft aan de dansers veel tijd om zichzelf uit te testen...De mannen zitten op stoelen en grijpen voor zich uit, pakken imaginaire schouders en tailles, terwijl hun partner zich in de verte voor hun 'aanraking' terugtrekt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En gebeurt het dat een brief verdwaalt, dat een bediende uit zijn dienst naar een andere gaat, dat hem een papier uit handen raakt, dan ziet hij dadelijk opzet, verraad en arglist, die zijn lot...Leonore Als hij het ziet zoals wij, geeft hij toe...En vriendelijke gestalten kwamen me uit de verte tegemoet

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
uit : "Ik heb dat een 'production autonome' genoemd, uit eerlijkheid...Positief is zeker dat hij de hele problematiek in een Europees kader stelt en daardoor relativeert: Vlaanderen geeft helemaal niet zoveel aan zijn theater uit in vergelijking met andere landen...Maar zijn beschrijving van 'het nieuwe' dat dan rechtstreeks of onrechtstreeks uit het theaterdecreet voortvloeide is weinig overtuigend

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het duidt op een schoksgewijze ontwikkeling die niet uit wijsheid, maar uit boosheid geboren wordt en die achteraf zelfs geen ontwikkeling blijkt, maar een geïsoleerd, binnen een streng afgebakende...Binnen een volmaakte stilstand wordt aldus van tijd tot tijd uit pure balorigheid een hoopgevende produktie geboren, maar die nooit een echte golfbeweging doet ontstaan...Dat Goethe een hoogst twijfelachtig toneelauteur was, weet eenieder sinds Decortes montering van Tasso, maar daar vloeit die conclusie "en passant" uit de montering voort, uit de lezing en de

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
en de Raad van Beheer van de Gentse Vooruit is naar eigen zeggen vooral samengesteld uit "prominenten uit de socialistische familie". Bescheiden timmeren Alle centra programmeren...Het ligt voor de hand dat zij mikken op het beste uit de niet-gesubsidieerde sector en uit de zogenaamde D-gezelschappen...Het mag immers duidelijk zijn dat de kleinschaligheid de theatermakers dikwijls meer uit noodzaak dan uit overtuiging ingegeven wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
uitgestraald en dat wellicht niemand in de twintigste eeuw zoveel boodschappen met zo weinig materiaal heeft weten uit te zenden...De spanning in de vertoning school in het feit dat men de acteurs (Elizabeth LeCompte en Joan Mclntosh) kende uit de verhevigde, ritualiserende, soms hysterische stijl van de Grotowski-school, terwijl...Als in het eerste bedrijf de vrouwen de man aan stukken rijten, is dit niet alleen een doortrekken van een vorm van aberrant feminisme, maar ook een citaat uit vorige spektakels, die rond de stof van

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik schrijf uit eigen naam en uit naam van burger Sasportas, die gehangen werd in Port Royal...Soms houdt een mens te weinig uit, soms te veel...De tijd is uit zijn voegen, en ergens op de vierde of op de twintigste etage (dat 'of snijdt als een mes door mijn slordige hersens) zit de chef (die ik in gedachten Nummer Eén noem) in een

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat geeft aanleiding tot literair-historische vergelijkingen met o.a, Artaud en Lautréamont en vormt tevens het overstapje naar poststructuralisten als Foucault en Deleuze...De exclusieve aandacht van deze filosofen voor de taal als autonoom mechanisme past bij de neiging van de late Muller zichzelf uit de tekst te schrijven en de personages te presenteren als louter...De optelling van deze bijdragen geeft een hoekig beeld van een veelkantig auteur

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Om het conflict kunstmatig op gang te houden, veegt ze de krijtkringen van Tasso uit...Ter afsluiting uit Tasso zijn spijt over de mislukte relaties met de vrouwen...De personages kunnen geobjectiveerd worden - rechtlijnigheid is niet hetzelfde als ongenuanceerdheid - omdat de oppervlakkigheid van de handelingselementen aanleiding geeft tot een nadenken over de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...De crisis vermoordt beide, zowel de eigenwaarde die ontstaat uit de arbeid als het zelfbewust-zijn dat groeit uit een natuurlijk klassebewustzijn dat tegen 'de bazen' strijdt...Wij beogen een elk-wat-wils dokumentatie te bieden die iedereen de gelegenheid geeft er vrijelijk uit te kiezen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het viertal straalt een strijdwil uit die schril afsteekt tegen het defaitistische vertoon van de wervers...Gesjacher Uit dit alles blijkt dat, bij de aanvang van de repetities, in maart '82, de intenties of vrij algemeen blijven, of verondersteld bekend, en dat vele verwachtingen onbesproken...Men improviseerde enkele weken op thema's en beelden uit het stuk door ze te plaatsen in verschillende historische contexten : de dertigjarige oorlog, de tweede W.O

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Je kan op je twee handen tellen wat er de laatste tien jaar aan belangrijke mensen uit de scholen is gekomen en dat is weinig...Het studententheater uit het Oostblok, commedia dell'arte, clowns, poppenspelers, de NTG-workshop onder leiding van Brulin en Marijnen, de Amerikaanse avant-garde en het Engelse fringe-theatre: allen...Theater moet dus weinig op het stadsbestuur rekenen als het op centen aankomt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op zijn 39 ste geeft hij, na zeven jaar artistiek leider en huisregisseur van het Ro-Theater (Rotterdam) te zijn geweest, ontslag...Daar is een misverstand uit gegroeid bij de epigonen...Kopache was de Oidipous uit 'Ora-cles' en de Angelo uit 'Maat voor maat'. Is mijn vermoeden juist dat je verhouding tot Kopache in Rotterdam herhaald werd bij Peter Tuinman ? "Jazeker

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Overigens weinig politici ontmoet, en al even weinig Vlaamse theatermensen...Die worden aangevoerd uit de werklozenkampen, Nand, gewoon, met autobussen...Het is bangelijk hoe weinig theatermensen daar bij zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
En te midden van dit soms gestaag, soms gejaagd, voortschrijdend patroon, klinkt vanaf de eerste 'individualisering' (Adriana Borriello die het eerst uit de groep wegrolt) een tweede stem door, die...gladstrijken, mekaar een blik toewerpen, je schouder ontbloten... Blikken De rustpauze tussen de eerste en de tweede beweging (Fumiyo Ikeda die heel gewoon wegstapt uit de groep die zich ontspant...Overigens weinig politici ontmoet, en al even weinig Vlaamse theatermensen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...De idee van deze muzikant heeft Sireuil niet uit de tekst maar uit de partituur gehaald...REPLIEK Gent & Theater 1 De Bron is niet ontstaan uit de samenwerking van mezelve met Guido Lauwaert; want die was niet zo relevant, maar uit het samenvloeien van twee werelden

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De kunst wordt niet-intentioneel, "a purposeless play". Een parallelle invloed ging uit van de figuur van Marcel Duchamp die Cage in 1941 in New York ontmoette...Hij wilde een neutrale kunst, "une beauté de l'indifférence" die in geen enkel opzicht het persoonlijk standpunt van de kunstenaar weer- geeft, zoals Cage voor een niet...Hij eist aandacht voor iets waar iedereen dagelijks mee geconfronteerd wordt maar doorgaans weinig aandacht aan schenkt: de beweging

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het voordeel dat de Amerikaanse kunstenaar echter uit deze 'onvolwassenheid' van zijn cultureel bewustzijn put, is dat hij weinig last heeft van de loodzware druk die een culturele traditie kan...Het best komt dit wellicht tot uiting in dat fragment uit scène 7, dat de naam Dutch Entertainment meekreeg: in zeer snel tempo spelen de vrouwen - ook de Amerikaanse - in het Nederlands een scène uit...politieke in hun werk... Ziehier een keuze uit haar antwoorden; flarden uit een gesprek opgenomen voor de Videokrant van Kaaitheater 83


Toon volgende resultaten