Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


175 document(en) met "garde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Inpikkend hierop verwijst Schechner naar zijn ophefmakend artikel The Decline and Fall of the (American) Avant-Garde (lezing C.E.T...80). De avant-garde is inderdaad dood, maar er is het Phoenix-aspect :de feniks herrijst uit de as. Want de experimentele periode heeft het fundament gelegd voor een theaterkunst, gebaseerd op en

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Met het artikel van Daan Bau-wens over de emotionaliteit van de avant-garde en het interview van Erwin A. Penning met Arne Sierens komen we dichter bij 1982

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Waarmee we dus bij het CET en zijn avant-garde belanden

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Alle grote momenten van de avant-garde zijn door een reeks bewuste afwijzingen gekenmerkt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Nu speelt Ludlum zijn eigen bewerking van Molière: Le Bourgeois-Avant-Garde...De eed die hij (toevallig op bladzijde 140) zweert: "Le 140 ne sera jamais un petit musée de l'avant-garde

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De kloof tussen theater en avant-garde heeft Bob Wilson overbrugd...hebben een nieuw soort populair avant-garde theater nodig...Het studententheater uit het Oostblok, commedia dell'arte, clowns, poppenspelers, de NTG-workshop onder leiding van Brulin en Marijnen, de Amerikaanse avant-garde en het Engelse fringe-theatre: allen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabres werk kan gesitueerd worden in de context van de Europese avant-garde van de jaren twintig...Het heeft al de waardering uitgelokt van andere kunstenaars en toeschouwers met een flair voor avant-garde

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Al die jaren van de Europese avant-garde zijn totaal aan Duitsland voorbij- Wasteland (Ro Theater- Werk- centrum Dans) Foto Leo Van Velzen gegaan...Terwijl ze met Stein te Bremen het repertoiretheater ontwikkelden, hadden wij onze ogen gericht op de avant-garde, op Chaikin, Grotowski, The Open Thea-tre, André Gregory, The Manhattan Project...Heb je in Rotterdam die impuls van de avant-garde kunnen verzoenen met het runnen van een grote schouwburg

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Net zomin als het volstaat een rode muts te dragen om paracommando te zijn, is het voldoende een paar vormgrenzen te verleggen om tot de avant-garde te worden gerekend...En het weze ook maar eens duidelijk gezegd: het is helemaal geen schande niet tot de avant-garde te behoren...Avant-garde en traditie hebben elkaar nodig zoals het brood de honger, om het met de woorden van de dichter te zeggen

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Pure movement' werd hét handelsmerk van de Amerikaanse avant-garde en wie hiermee enigszins vertrouwd is, kan zich vandaag nog moeilijk voorstellen dat dertig jaar geleden Cunninghams werk zowel in de

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Marianne Van Kerkhoven Gerardjan Rijnders De politiek van de verbeelding Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75...De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Wat bedoelt u? Saturé En garde

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75...De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daar moge zich vooral de jongste garde nieuwlichters van de regie goed bewust van zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
op artistiek vlak het gamma willen bestrijken van boule- vard tot avant-garde; op maatschappelijk vlak zowel links als rechts willen staan: kan dat

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
van het failliet van (een bepaald soort) avant-garde

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Hij is de meest gereputeerde telg van de New Yorkse avant-garde...Een gebeuren dat zich het best laat begrijpen vanuit de traditie van de Amerikaanse avant-garde kunst...De Amerikaanse avant-garde bedenkt sterke situaties, en beleeft daar kinderlijke pret aan

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Het drama werd het boegbeeld van de toenmalige avant-garde en werd talloze malen gespeeld door De Gruyter

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
De avant-garde is meer met bewegingsteater bezig, denk ik, dan met dans

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Hij stipt aan dat de mens als levend wezen misschien best niet op het toneel verschijnt, en drukt hiermee een gedachte uit die de avant-garde van die jaren kenmerkte