Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Gebroken Orde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
2.1 (zaal) Tasso Onzeker volgen mijn stappen je, vorstin, en gedachten zonder maat of orde komen op in mijn ziel...Doe wat je kunt, dat de man zichzelf terugvindt en alles vlug weer in orde komt...Het stuur is gebroken en het schip kraakt aan alle kanten

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
heer Debuisson, en ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk, Ik hoop dat ik dat niet te dikwijls zal moeten bidden...Sasportas Parodieert Ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk...Ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zijn regie heeft op deze manier gebroken met een realistische manier van voorstellen, en heeft geopteerd voor een symbolisch tonen van het spel der krachten die zich tot een drama bundelen...merkt in uw artikel trouwens terecht op dat de subsidies door stad en provincie aan die 10 gezelschappen uitbetaald op een belachelijk laag niveau staan: namelijk in de grootte-orde van enkele

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Nü is er wat in m'n ziel gebroken... (hij valt met 'n zenuwsnik op 'n stoel) Tijl Niet versagen... (Hij gaat naar de hardeur). Lamme (opspringend): Nee...Ik geef u de orde van verdienste

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarenboven wordt in de eerste scène het realisme gebroken door de fratsen van de amateurtovenaar Karl, in de tweede scène door het plotse optreden van een tweede Doris, een feilloze danseres en...Hierop kan men geen antwoord geven, omdat een verrijking van Strindberg niet aan de orde is. Uit zijn tekst wordt alleen dat genomen wat voor Van Kerkhove bruikbaar is. Of bereikbaar is. Bij

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Heer In orde, hoop ik...Ik ben... (hij heeft hier duidelijk de moeite van een gebroken, moe man) ik ben... een blok aan het been van u allemaal.. En dan heb ik met haar geklapt, zoals we dat dikwijls hebben gedaan...horen Juul, die onbeweeglijk in vaag licht heeft gezeten, tamelijk moeilijk spreken, dan gebroken roepen:) Juul Vera... Vera... Fie... Fie... Fie... ik geloof... dat mijn bed... helemaal nat

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een parade van schuchtere liefde, pathetische liefde, gebroken liefde...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Welke partij vertegenwoordigt de orde ? Wat mij betreft, ik doe -- krik-krak -- mijn deur op slot en ik blijf thuis werken...Ik heb met de hele maatschappij gebroken om redenen, waarvan ik alleen het recht heb ze te beoordelen...Dc omstandigheden hebben u bij een man gebracht, die met de mensheid gebroken heeft

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
naar de verhouding tussen theater en beschrijfbaar verleden (= geschiedenis) aan de orde...De dansers hebben prachtige witgekalkte lichamen, maar door de gebroken bewegingen wordt die esthetiek kapot gemaakt...Toen ik de produktie zag, was alles in orde, maar toch bleven er een paar verrassende zwaktes: de Duchess van Eleanor Bron was vrij zwak (alleen plastisch was ze adembenemend), en Ian McKellen

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
positie en verhoudingen accentueert Holzbauer tegelijk de inwendige theatervorm als centrale plaats van een gebeuren dat van een andere orde is en waaraan hij tegelijk de nodige dynamische kracht toevoegt...Enkel de onderkant en de voorkant van de balkons zijn geprononceerd door een gebroken witte bekleding

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De jongere pastoor heeft het meer voor een - huichelachtige, zoals hij zelf uiteindelijk toegeeft - nieuwe orde en discipline...Om de hierboven aangehaalde reden blijkt de veer echter wel wat gebroken te zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ritter, Dene, Voss wordt nogal wat porselein gebroken...Een toneelknecht met witte kopjes zonder meer is "veiliger". Niet dat alle pogingen tot illusie zonder meer onzinnig zijn, alleen is dit bij Discordia niet meer aan de orde...Een spier gescheurd en een meniscus gebroken

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Oostenrijk heeft Brecht altijd in min of meerdere mate terzijde gelaten en met een ruk naar rechts en de Waldheim-affaire aan de orde van de dag, leek het moment gekomen om daar iets aan te doen...Gebroken blijft hij achter

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zonder orde of regel trekken ze door de velden, kriskras door elkaar...Die Paumier en z'n mannen sturen aan op een gewapend conflict met de gevestigde orde...Met m'n huis, m'n ouders, de stad, de wet en de orde

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Moskou nog steeds aan de orde is. Dat begrijp ik niet meer...Er zijn weinig momenten dat de mensen niet als stukken gebroken glas door de straten lopen, die alle kanten proberen op te kijken, maar als hele spiegels die door anderen mogen worden gezien

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
uiterst rechtse piano neervalt, niet voor zij in een eerdere val het glas gebroken heeft...Op de top van de citadel over Alex Van Royen Voor de goede orde, mijn kennis over de Vlaamse toneelgeschiedenis is uitermate beperkt en ik heb Alex Van Royen nooit zien spelen...Heerlijk staat voor de oneindige probeersels om overdag orde te scheppen die met het daglicht wetswaarts reist, elke vorm van orde is slechts schijn, elke opruimbeurt een ritueel in een poging om de

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Wanneer hij een eerste stok gebroken heeft, reikt B. hem een tweede stok aan die hij eveneens verbrijzelt...Majesteit was echter nog lang niet in orde en op 6 december achtte de eerste chirurg het noodzakelijk de wond opnieuw open te maken omdat hij bang was dat deze niet mooi zou helen

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
Dat moet ik ook eens doen...nee, nooit geweest...nee, dat is in orde, Bar hoeft niet terug te bellen...je schreef, dat ik eens moest bellen en dat heb ik dus bij deze gedaan...Ha, ha ! Tuurlijk...Ik voel een gebroken been...het is gebroken...WAAROM DAN ? Oh, hou je kop ! Hou je kop ! Hou toch je harses...het is gebroken omdat het gebroken is...niks waarom...het is jou aangedaan

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hoe ensceneer je leegte, radicale onzekerheid, het gebroken oog ? Erwin Jans bespreekt de recente produkties van De Tijd en de Kamer door Arca en Het Nationale Toneel in het licht van Strauss...De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele...Het schrijven legt geen orde op aan de dingen, brengt geen klaarheid, maar wist alle onderscheiden uit en verstrooit zich: "Maar dan, tenslotte, vermengt alles, het zien en het gebeurde zich tot één

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Daarom ziet de liefde eruit als een gebroken ruit in het venster dat uitzicht biedt op je leven...Het waren allemaal hypothesen die hij formuleerde en hij had er nog geen onderzoek naar verricht, maar hij had tenminste de idee aan de orde gesteld


Toon volgende resultaten