Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Gelijkheid en Broederlijkheid"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Die geen brood heeft tegen de honger van haar voorsteden, maar handen genoeg om de fakkel van vrijheid gelijkheid broederlijkheid uit te dragen over de hele wereld...Jouw dood heet vrijheid, Sasportas, jouw dood heet broederlijkheid, Galloudec, mijn dood heet gelijkheid...Overal hebben ze zich in het slijk gewenteld, alle goten van de wereld zijn ze afgezwommen, door alle bordelen getrokken, onze hoer de vrijheid, onze hoer de gelijkheid, onze hoer de broederlijkheid

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
Büchner wist voor welke mens hij koos, Alban Berg stemde daarmee volledig in. Maar hier in Brussel, zitten de dokters en de officieren met hun dames of vriendjes in de zaal en worden geroerd...De Bastille", lezen we in dit jaar dat de Franse revolutie herdacht wordt, en "Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid...Deze heerlijke bewoording van de afwezige utopie bekijkt me met gêne en aan kleine details in de mise-en-scène ziet men dat het hier ook niet allemaal ernstig is. Bijvoorbeeld dé finale: Dresen heeft

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het is niet de taak van het theater de wereld achterna te hollen, maar te vragen naar het doel en de richting, te peilen naar verlies en verdringing, de mechanismen te tonen die leiden tot stilstand...De sfeer is koud en troosteloos in Jamaica : het begint met een paar strip-teaseuses die verveeld hun pasjes doen voor ongeïnteresseerde soldaten, en eindigt met de hoeren Vrijheid, Gelijkheid en...Zijn wij vergeten hoe deze mensen zich dag aan dag afjakkeren en bijna verstikken in duisternis en smerigheid - en dat zijn onze bloedverwanten ? Wij zijn met huid en haar aan hen verbonden, en deze

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
vriend en vijand, held en verrader, Oost en West, juist en fout...De Opdracht vormen de naweeën van de Franse Revolutie de achtergrond voor de vraag naar het aandeel van de enkeling in de strijd voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid...Een tweede ingreep is levensgroot op de achterwand te zien: een camera volgt de acteurs in hun doen en laten en projecteert de beelden op een groot scherm: gezichten, details van armen en benen, een

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Atlas geeft hen de raad 'gemütlich' te zijn, zich te oefenen in 'dragen en verdragen'. De filosofen zetten zich aan het schrijven van boeken en pamfletten voor de vrede en tegen de rijkdom...Wanneer de klanken van de meezingende groep uitgestorven zijn en de lichten langzaam doven spelen 'de conciërge' en 'de koster' een melancholische, op Arabische-en/of zigeunermuziek geïnspireerde...Van de humanistische idealen blijkt gelijkheid het gehaald te hebben op vrijheid en broederlijkheid, en daar zit de staat voor iets tussen

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op de scène, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk...collectief, schrijft Heiner Müller zijn traject in het leesspoor van Lautréamont en Baudelaire, Shakespeare en Brecht, Eliot en Koltès, en de vele naamloze anderen...De Opdracht vormen de naweeën van de Franse Revolutie de achtergrond voor de vraag naar het aandeel van de enkeling in de strijd voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Dit betekent dat de vrijheid en de gelijkheid van het autonome esthetische domein getransformeerd worden tot een vorm van collectief bestaan waarin ze niet langer een kwestie van vorm en verschijning...Dit betekent dat de afgescheidenheid van esthetische gelijkheid en vrijheid verwezenlijkt moet worden door haar zelfopheffing, in een ongescheiden vorm van gemeenschappelijk leven waarin kunst en...De brechtiaanse gelijkheid van allegorie en ontmaskering van allegorie veronderstelt dat je kunt spelen met de connectie en disconnectie van kunst en bloemkolen, politiek _ en

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Tijdens een verstilde samenzang van de acteurs lijken de Europese idealen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid zelfs heel even op te lichten als gloeiende kolen...Alle rollen worden gespeeld door de twee spelers, er wordt veel heen en weer gerend en gestruikeld, doek na doek wordt opgehesen, laag na laag komt tevoorschijn, en er wordt alles behalve verlegen en...een dramaturgie van mislukking kan de toneelspeler ontsnappen aan zichzelf en zijn vastgeroeste gewoontes en ideeën. Het helpt hem om verder te komen en het publiek daar in mee te nemen