Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Gemeenschap voor de Haven"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende...Kunst- en vliegwerk is eveneens aan de orde van de dag: een café zorgt bijna overal voor enig soelaas; Vooruit heeft zijn geweldige infrastructuur mee zodat het uit de verhuur ervan munt kan slaan; De...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De tweede permanente behoeder voor een gesloten stadsbeeld is de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in Antwerpen...De associatie met de witte raaf ligt voor de hand...Maar door 'de kraai' in te voegen ('de onheilsbode, roofzuchtig en azend op lijken' zegt van Dale) wordt de voor de hand liggende betekenis ontwricht

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De zware muziek die in De Vrek over de dramatische momenten uitgestreken werd, of in Romeo en Julia nodig was om de emotionele onmacht van de acteurs op te vangen, moest plaats maken voor het...Net als in de dansfragmenten van de opera is ook in het decorconcept van deze produktie de kleur blauw toonaangevend, maar ditmaal is Fabre nog een stap verder gegaan: hij heeft voor de aanvang van de...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap...Je tracht me een rad voor de ogen te draaien, (De rechter duwt Laroche plots een papier onder de neus) Meneer Laroche, met dit schrijven deel ik u mee dat u uit de stad Romans verbannen wordt...Koot (roepend) De haan van Claude Laroche De jonge kip van -- bij God -- seigneur Coste en de haan goed voor de wedloop cn die ik verkoop voor een prikje -- (Ctaude Laroche en z'n vrouw Guillemette

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Daar liggen ook nog een ontwerp voor de verbouwing van de Vauxhal, een muziekpaviljoen palend aan het Théâtre du Parc en de plannen om het Garagetheater als tweede plateau uit te bouwen voor de KVS...Verkeken kansen, zowel voor de reanimatie van de Warande, als voor de renovatie rond de Arduinkaai en de Lakensestraat...dat de gemeente eigenaar is van het pand en de gemeenschap voor 60% in de bouwkosten tussenkomt

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ook een natte duim voor Jean-Marie Frin van de Franse Comédie de Caen, want even impressionant en minstens even riskant was de manier waarop hij gestalte gaf aan de figuur van de onderbegaafd'e maar...Het drieluik De grenssteen van het gezelschap Dito Dito (bespreking verder in dit nummer) toonde nog eens hoe gevaarlijk de keuze voor ecclectisme is: wanneer de beoogde spanning tussen de...Niet alleen is het hele scènebeeld lineair geconcipieerd en perfect verdeeld door de plaatsing van de piano's en de acteurs, maar ook de keuze om een identieke tweeling te gebruiken voor Vera en Velsa

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Peeters probeert nu de vooroordelen van de theaterwetenschappers weg te nemen door een preciezer begrippenapparaat te introduceren en een voorstel te doen voor de wetenschappelijke uitbouw van de...Nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Antwerpen : oprichting van de vzw Kultuurstad '93 met als voorzitter Maurice Velge (Antwerpse Gemeenschap voor de Haven), benoeming van Eric Antonis als

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Het Kaaitheater zorgt deze dagen voor de eerste enscenering van de ongewoon 'open tekst, waarin verleden en actualiteit met mekaar in dialoog treden, Johan Reyniers maakt de potentiële toeschouwer...Kamermuziek Wijlen Georges Adé noemde Kopnaad in Wie schrijft die blijft (29-3-92) een 'tekst voor kamermuziek'. De fontanel ziet hij als een motief voor de gespletenheid die de mens kenmerkt...vooruit, door de frontlinie van het wijsgerige besef van zijn eigen tijd; de woordenloos geworden dichter verschijnt hier als de voortrekker van de gemeenschap waarin hij leeft' — net als Empedokles dus

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Vele 'europtimisten', koortsachtig bezig met '92, het jaar waarin de Euro- Solo voor Maria, Maria Voortman en Roberto de Jonge pese gemeenschap zich had...De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La...Aan de andere kant tonen de grote gezelschappen serieuze belangstelling voor het werk van jongere choreografen die aan de andere kant van de lijn staan

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Diverse salondiscussies binnen Nobody's Theatre reveleerden een ideologisch denkkader: 'black live arts' gaan over 'empowerment' van de zwarte gemeenschap, en in de interpretatie van het werk mag...De zwarte Institute of Contemporary Arts-delegatie in Nobody's Theatre had de mond vol over de zwarte gemeenschap en haar specifieke geschiedenis, maar ik zag nooit eerder zoveel conservatieve stiff...Hij presenteert daarmee een aspect van de diversiteit die de zogenaamde zwarte gemeenschap vandaag kenmerkt

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
De rol die het KBVV speelt voor de heden- GRAFIEK 1. Toelagen Vlaamse Gemeenschap KBVV versus hedendaagse dans (1984-1995) Bron: Vlaamse Gemeenschap...Gent (1982), de Monty te Antwerpen (1983), het Nieuwpoorttheater in Gent (1984) en De Werf in Brugge (1986). Voor een gedetailleerde geschiedenis van de kunstencentra verwijs ik naar de vermelde...Bron: administratie Les Ballets C. de ia B. GRAFIEK 5. Het aantal dansgezelschappen en -organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (1984-1995) Bron: Vlaamse Gemeenschap

Nr. 100, Februari 2006 • Nezha Haffou • De onmogelijke rouw van Union Suspecte
Voor eerstgenoemden gaat het om een binair wereldbeeld met aan de ene kant een christelijke en aan de andere kant een islamitische cultuur, terwijl het voor de theatermakers gaat om het ontstaan van...Hier geeft de eerste generatie geen kennis of modellen door aan de tweede, en slaagt de tweede of derde generatie er niet in een alternatief te ontwikkelen voor de mislukkingen en de verwarringen van...De begrafenis is daarenboven het kader voor de plotse afwezigheid van autoriteit, voor de atmosfeer van rebellie, voor de ontketening van passies en verlangens, en voor het loskomen van de tongen van