Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "gemeenschappen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
dat de mensen daarbuiten te weinig afwisten van wat het Centrum doet en waar het toe dient; 2) het Centrum is de enige gestructureerde plaats in België waar theatermensen van de beide Gemeenschappen, de...Forum Is het Belgische Centrum van het ITI werkelijk het enige forum waar theatermensen uit de beide gemeenschappen elkaar kunnen treffen ? Wordt dat weerspiegeld in de ledenlijsten...Vanzelfsprekend creëert ieder die theatermensen uit beide gemeenschappen bijeenbrengt, zo'n forum

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Jan Joris Lamers: "Nu er daadwerkelijk geen maecenassen meer zijn, zijn het in onze gemeenschappen, of wat daar van over is, de overheden die fungeren als opdrachtgever

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Nu er daadwerkelijk geen mecenassen meer zijn, zijn het in onze gemeenschappen, of wat daar voor doorgaat, de overheden die fungeren als opdrachtgever...Al jaren wordt er met directieposten geleurd, maar er zijn geen gemeenschappen meer die dat "grote toneel" willen maken en daardoor is het instandhouden van die bedrijven volstrekte waanzin

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Tegen dat theatraal separatisme (er bestaat nog geen cultureel akkoord tussen de twee grote gemeenschappen) wordt op het terrein wat gedaan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Jan Joris Lamers laat er geen twijfel over bestaan: "Er zijn geen gemeenschappen meer die dat "grote toneel" willen maken en daardoor is het instandhouden van die bedrijven volstrekte waanzin

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
De afstand tussen beide had moeten overbrugd worden door repertoire-voorstellingen, maar de balletgezelschappen der beide gemeenschappen konden alleen die kloof niet dichten en de goede buitenlandse

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Die openheid tussen beide gemeenschappen blijft natuurlijk altijd minimaal en occasioneel (Van Vlaenderen meldt nogal wat mensen die afkwamen op Madame De Sade, maar afhaakten toen ze hoorden dat er

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
waar Vlamingen thuis zijn'. En in de Brusselse agglomeratie zelf doet dit fenomeen zich voor in vele wijken en gemeenten, waar men vaak met even gesloten gemeenschappen te maken heeft als op het

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het wordt steeds duidelijker dat de culturele activiteiten minder en minder gericht zijn op de plaatselijke bevolking, en veeleer een afstraling vormen van wat de beide gemeenschappen naar en naast...Franse en Vlaamse Administratie van de Gemeenschappen

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
te richten op haar cultuuruitgaven; klaarblijkelijk hoopte ze zo een deel van die uitgaven af te schuiven naar de Gemeenschappen...Tot slot, dit: "Brussel, toekomstige hoofdstad van Europa" is een dankbaar argument om de verschillende overheden (gemeenten, regio's en gemeenschappen) op hun financiële verantwoordelijkheden te

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Herinneringen aan muffe huiskamers met Maria onder de stolp op de schoorsteenmantel, aan besloten gemeenschappen vergroeid in dampende aarde en wierookgeuren, aan de zwart-wit portretten van ouders en

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
54 Gemeenschappen "Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat zij mij nodig hebben, meer dan wat ook ter

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Er valt niet naast te kijken dat gemeenschappen die zich sterk bewust zijn van hun taal - doordat ze tot een taaiminderheid behoren, doordat hun taal onderdrukt werd of wordt,... - sterke impulsen

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Dit besluit heeft het Franstalige theater geregeld tot aan de Staatshervorming waarbij de Gemeenschappen in het leven werden geroepen...Hield de politieke macht voordien het evenwicht tussen de gemeenschappen in de gaten, dan ging ze nu de economische implicaties regelen van de cultuur in het algemeen en van het theater in het

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Brussel is een plek van eilanden, bovendien zit je met twee gemeenschappen die erg gecompliceerde verhoudingen hebben

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Pittig detail is dat op die manier indirect federale middelen worden vergaard voor een materie die de gemeenschappen aanbelangt

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Zo veel mogelijk exotische produkties verzamelen in functie van een nieuw internationalisme als üithangbordje van de gemeenschappen

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Men mag de samenwerkingsverbanden tussen een handvol Belgen en een handvol migranten al evenmin te gauw monumentaliseren tot een 'dialoog tussen de gemeenschappen' . Dito'Dito stelt weinig of geen...Het behoort tot de retoriek, zowel van het racisme als van het nationalisme, alsook van een bepaald ondoordacht soort multiculturalisme om te spreken in termen van 'gemeenschappen', 'volkeren...En er zijn zoveel drempels hier, ook tussen de verschillende gemeenschappen onderling, dat je niet kan verwachten dat iedereen ze ineens gaat vergeten

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Die zijn van artistieke én maatschappelijke aard: de scheidslijnen opheffen tussen de gemeenschappen en tussen de diverse artistieke werkingen in Brussel, een vinger aan de pols zijn, de artistieke...Risico's Frie Leysen en Guido Minne beklemtonen graag en terecht dat Brussel met zijn smeltkroes aan gemeenschappen en nationaliteiten een zeer grote potentie in zich draagt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Het vertrouwde nest werd stukgereten, de gezelligheid - een fenomeen dat door steedse intellectuelen graag wordt gesitueerd in kleinschalige gemeenschappen van vóór de oorlog - moest eraan geloven