Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


373 document(en) met "Genomen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ze hebben een groot risico genomen door Oedipus op dermate eigenzinnige wijze op toneel te zetten, waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Kleingeestig en lafhar-tig-wraakzuchtig als het Belgische Establishment is, heeft het wraak genomen op mensen die dachten de Duitsers te kunnen manipuleren maar zelf door hen op sleeptouw werden...genomen

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
De coördinatie (door de Nederlander Toon Ory ter harte genomen), wilde vanuit enkele bewegingen en figuren, vooropgezet door Diane Batens en een viertal medewerkers, bij de andere performers

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Euripides en Tabori hebben ze genomen, maar met verdeeld succes...Alleen denk ik dat ik de goede beslissing genomen heb op dat moment

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dat mag dan meteen als een verdienste genoteerd worden: er wordt meer risico genomen, men valt niet steeds op vaste waarden terug

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Vanaf de Studio werd ik al niet meer voor 'vol' genomen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De inspanningen van de stad in acht genomen, neen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
theaterruimte plaats hebben genomen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Greta Van Langendonck Gent & Theater 2 We hebben dankbaar kennis genomen van het feit dat in nummer 3 van uw gewaardeerde 'Etcetera' het Gentse teaterleven als eerste in uw reeks...Met belangstelling heb ik uiteraard de verschillende verslagen van het Kaai festival tot mij genomen...die Hugo van nature vreemd zou zijn, maar die me van temeer belang lijkt in een situatie waarop juist deze plekken onder schot genomen worden en je tegenwoordig voorzichtig moet zijn met het talent wat je

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
de onderstaande tabel werd het seizoen 81-82 als basisgegeven genomen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Dallas heeft Ethel Portnoy erop gewezen dat dit zogenaamde cultuurimperialisme met een flinke korrel zout genomen dient te worden: "Wat we de Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur...Het melodrama wordt hier "serieus genomen" (3) en niet geparodieerd

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Dallas heeft Ethel Portnoy erop gewezen dat dit zogenaamde cultuurimperialisme met een flinke korrel zout genomen dient te worden: "Wat we de Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur...Het melodrama wordt hier "serieus genomen" (3) en niet geparodieerd

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Zijn assistente had gesprekken met Garbe op band genomen wat diendeals uitgangspunt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
KNS Antwerpen De Speler De Speler bekijken en in de pauze van de regisseur Walter Tillemans vernemen dat hij uit de KNS ontslag heeft genomen, na bijna 20 jaar: gegevens, een context...Hierop kan men geen antwoord geven, omdat een verrijking van Strindberg niet aan de orde is. Uit zijn tekst wordt alleen dat genomen wat voor Van Kerkhove bruikbaar is. Of bereikbaar is. Bij

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Mijn heel leven hebde gij mij kwalijk genomen, en dat Vera meer hield van mij dan van om het even wie, dat hebde gij allemaal opgekropt, en gedacht: als ik hem ooit te pakken krijg, dan zal het den...hebben wat gedronken en toen was ze rustiger... en als we alletwee wat op hadden... heb ik haar in mijn armen genomen, zoals een klein kind, en gezegd: op mij kunt ge altijd rekenen kind...dingen gebeurd, die ik u niet kan zeggen, misschien bedoelde ze toen dat ze in verwachting was maar dat wist ik dus niet, en ik wil dat alles voorbij is.., en toen hebben we afscheid genomen, en... ik heb

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Op idealistische wijze heeft het NVT steeds taken op zich genomen die door anderen niet werden gedaan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
van Denemerken heeft Lucas De Bruycker heel wat minder afstand genomen van het oorspronkelijke stuk...ernstig kunnen worden genomen en niet per se, zoals met middeleeuwse teksten wel gebeurt, bij voorbaat naar de categorie van de dorpsgekken moeten worden weggeregisseerd...een veelbelovend niveau in Rotterdam, ik heb de indruk dat het pas in Keulen zijn volle vlucht heeft genomen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Maar als Mortier deze optie eenmaal genomen heeft, zit hij wel in moeilijkheden...Het resultaat is dat het stuk nu helemaal niet ernstig meer genomen kan worden

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik ontmoette haar op deze plek toen ze terugkwam van de kapsalon waar ze toch weer, na aandringen van de leersecretaris, in dienst was genomen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Misschien schuilt hier toch een les in: het is wellicht niet de aanpak die tot zulk een schitterend resultaat leidt, maar wel het feit dat Dehert voor één keer een tekst heeft genomen die zelf...genomen --Britan-nicus die zich een kaakslag toedient alvorens te declameren: "Narcis wat is me na deze slag beschoren"-- en als de toeschouwers de zaal betreden zien ze Agrippin en Albin al op scène zitten...Wanneer de tragedie begint, heeft hij net z'n eerste eigen beslissing genomen: Junie, Britannicus' liefje, liet hij ontvoeren


Toon volgende resultaten