Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


178 document(en) met "Gent Druk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Joe Davis droomde van bepaalde effecten die nu met een druk op een toets verwezenlijkt kunnen worden...Voor deze King Lear in Gent ben ik drie weken bezig: dat is lang

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Belgische conservatoria (Brussel, Gent, Antwerpen, Bergen, Luik) waren en zijn in de eerste plaats muziekscholen...Jef Demedts met leerlingen -Conservatorium Gent - Foto Michiel Hendryckx Kunst houdt een engagement in, dat niet los staat van je leven...Vroeger bestond er nog een gemeenschappelijke examencommissie die de eindexamens van de drie conservatoria en de Studio beoordeelde, maar ook dat orgaan werd, onder druk van één school, afgeschaft

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
47.044.700 Brussel Nederlands Toneel Gent 47.680.000 50.582.223 Koninklijk Jeugdtheater, Antwerpen 37.000.000 38.606.028 B-gezelschappen: Reizend Volkstheater, Antwerpen...Teater Malpertuis, Tielt 7.500.000 8.000.000 Akt/Vertikaal, Gent 6.000.000 De Witte Kraai, Antwerpen 5.000.000 De Tijd, Antwerpen - 14.000.000 Het Trojaanse Paard, Brussel...Zwarte Komedie, Antwerpen 5.500.000 7.000.000 Tiedrie, Berchem 5.330.000 6.000.000 Limburgs Project Teater, Beringen 5.500.000 7.000.000 Teater Poëzien, Gent - 3.000.000

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
de druk die ook van pers en overheid in het Noorden uitgaat om bij de "De Voorziening" snel spectaculaire resultaten te zien, enz...De druk die uitgaat van het verwerven van goeie kritieken en veel toeschouwers - de druk dus van het snel bereikte succes - brengt het noodzakelijke zoekwerk van het theater in gevaar, zegt Pol Dehert...Geografisch gezien biedt het Vlaamse theaterlandschap door de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel (Brussel is bovendien nog steeds een hoofdstad waar de Vlaming zich in een strijdpositie bevindt) een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Plaats van handeling was "Zaal Roeland" in Gent: de toeschouwers zaten op het toneel en keken in een lege zaal...Scribe/Claus - Foto Bert Nienhuis De miraculeuze Come-Back van Mea L. Loman - Blanka Heirman - Foto Luk Monsaert NTG Gent De miraculeuze Come-Back...Hoe reageren we op de invloeden en de druk van het Westen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Uit Shakespeare voor kinderen door Anita Löwenhardt in Trouw, maandag 30 mei 1988 (het Nederlandse dagblad was verkeerdelijk 31 mei 1988 gedateerd). NTG Gent Medea Dirk...de sexualiteit bevrijd is en telkens de machtsverhoudingen (religieus en politiek) onder druk zet...Officiële premiere voor België; 3 november 1988 in de boekentoren van de Rijksuniversiteit Gent

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Gent, tot slot De Tijd: in al deze theater-avonturen stond Jan Versweyveld als vormgever (decor, kostuums, belichting, programmaboek) trouw aan de zijde van regisseur Ivo Van Hove...De verantwoordlijkheid en de druk is dan ook heel groot, zeker in grote zalen als De Singel

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Niet alleen hebben de scènes van Antwerpen en Gent niet dezelfde afmetingen, het operagebouw in Gent verkeert in een lamentabele toestand en de technische uitrusting is er voorhistorisch...Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent elk 90 miljoen) elk nadelig saldo automatisch door de Vlaamse Gemeenschap zou worden bijgepast...Hij zal bijgevolg een belangrijke rol kunnen spelen bij het opknappen van het gebouw in Gent

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Wat hij wegens een overladen agenda niet gekund heeft, moet hij nu met een hele ploeg debutanten doen, en een agenda die het begeeft onder de dubbele druk...met de steden Gent en Antwerpen die in ruil voor 90 miljoen toelage de opera ook dicht bij huis willen...De opsplitsing in een Gentse administratieve zetel en een Antwerpse artistieke leidt onvermijdelijk tot druk heen en weer gereis tussen beide steden wat happen geld kost

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
Voor meer informatie: 00-31.40.451145 POEZIECENTRUM vzw HOORNSTRAAT 11,9000 GENT 091/25.22.25 • LUT DE BLOCK Landziek 350 fr...Derde druk...Tweede druk

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Gezien op 17 december Ï988, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, Speelteater Gent De mompelaar en de liefde De grote kracht van het Speelteater ligt erin dat de groep er steeds...NTG Gent Triptiek van het weerzien Aan het NTG komt de verdienste toe een permanente aandacht te besteden aan nieuwe theaterteksten en het publiek ervan te laten kennisnemen...Burgemeester Cools, de beschermheer van Lex, wordt onder druk gezet Het ACOD, dat in het milieu veel gezag heeft, schuift een andere kandidaat naar voor; Walter Rits

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Marianne Van Kerkhoven (1) De wereld van de plastische kunst levert ons een recent voorbeeld van een onverbloemde duidelijkheid: door Amarant en het Noordstarfonds werd op 16 februari in Gent...De Standaard van 16 februari 1989 werd meegedeeld dat het debat niet door gaat, want: "Onder druk van de politieke onderwijskommissie van de stad, zien alle kandidaten van hun deelneming af

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Dood van een handelsreiziger' (NTG) - Bob Van der Veken & Herman Coessens - Foto Luk Monsaert NTG Gent Dood van een Handelsreiziger 1948: Arthur Miller, 33 jaar oud...Winterslaap' (Mevrouw Smit) - Foto C. Boon NTG Gent Eendagswezens Het werk van de Zweedse boy-wonder Lars Norén (°1944) werd in dit tijdschrift reeds uitvoerig...ballettaai gebruikt). Wanneer Morris inderdaad verdwijnt -- en de druk om hem wandelen te sturen is blijkbaar groot -- zal België misschien een stukje netter zijn, een stukje minder verontrust, en een

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Festivaldirecteur Alain Crom-becque verklaarde vanuit die financiële afhankelijkspositie "Avignon est condamné au succes" en wellicht weegt die grote budgetaire druk ook door in de programmering...Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij...De beste acteurs en de beste teksten en geen finaciële druk, dat was zijn ideaal

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Tegenover Kristine gedraagt hij zich voortdurend als vader en leraar, totdat hij haar uiteindelijk met geweld aan zichzelf gelijk wil maken : "Jou neem ik en druk je gezicht in mijn spoor...geënsceneerd onder een licht afwijkende titel: De tijd en het vertrek door Het Nationale Toneel (Den Haag) en De tijd en de kamer door Arca (Gent). Liever dan in te gaan op de zgn

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
benoemingen kwamen vaak onder politieke druk tot stand, vaste docenten die met pensioen gingen werden vervangen door 'veel goedkopere' voordrachthouders enz...Er bestaan reeds drie conservatoria (Antwerpen, Brussel, Gent); dus hier wordt een status quo gehandhaafd

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
vonden de produktiedrang en het geïnstitutionaliseerde een te grote druk op het theater...Er zijn in Gent ook twee goede receptieve schouwburgen, Nieuwpoorttheater en Vooruit

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Ontwerp Dooreman Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent Druk Sintjoris, Gent Abonnementen Een jaarabonnement (5 nummers) kost 450 fr...Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 59 - Boekhandel Tro-pismes, Prinsengalerij 14 - Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
Ontwerp Dooreman Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent Druk Sintjoris, Gent Abonnementen Een jaarabonnement (5 nummers) kost 450 fr...Varia, Scepterstraat 59 - Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuw-poortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 -Hasselt Cultureel Centrum

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Nieuwpoorttheater, Gent). In een volgend artikel maken we de balans op bij deSingel (Antwerpen), Vooruit (Gent), Kaaitheater (Brussel), De Werf (Brugge) en Limelight (Kortrijk). Commentaarfunctie Mark...Spreiding In Gent zitten wc aan tafel met Hildegard de Vuyst, vanaf volgend seizoen artistiek coördinator bij het Nieuwpoorttheater, en Dirk Pauwels, tot eind dit seizoen artistiek leider van...De Vuyst: "Gent heeft geen Cultureel Centrum


Toon volgende resultaten