Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


130 document(en) met "Gent en Leiden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een belangrijke optie voor het Vlaamse Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet immers zijn: de bestaande kanalen en organisaties voor theater in het algemeen te benutten om het kinder- en jeugdtheater...Klaas Tindemans ALPENROZENTANGO auteur: Hansjörg Schneider; vertaling: Pol Dehert; groep: ARCA-Gent; regie: Dirk Pauwels, Mark Verstraete en Pol Dehert; decor: Williams Phlips; spelers: Dirk...Leonard, het jongste broertje, zit als het ware in de overgangsfase van puberteit naar volwassenheid: hij wil een zelfstandig leven leiden, kennis maken met "onbekende opvattingen" en vooral een

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De luchter krijgt er ook even van langs want die is niet door de architect gekeurd en helaas, waarom is die in Parijs gekocht als Belgen het mooier en goedkoper konden...En het weze gezegd, met deze verouderde middelen hedendaags theater maken was meer dan kunst en vliegwerk...Los nog van de veiligheid, want hier wentelden luchters, kastelen en rotsen (enkel in evenwicht gehouden door primitieve te-gengewichten) levensgevaarlijk boven zangers en machinisten

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de muzikale compositie, een neerslag van reizen door Spanje en Zuid-Amerika, kregen de blazers de bovenhand en zweemden de ritmesecties af en toe naar tango en salsa...Want hoe meedogenloos, wreed, sardonisch en vernederend de nacht ook verloopt, en hoe kwaadaardig ieders zwakheden ook geëtaleerd worden, de oude pastoor en zijn onderpastoor zijn (zoals Martha en...De oude pastoor werd door Wieme op een ontroerende en subtiele wijze vertolkt: tegelijkertijd bekrompen en genereus, genadeloos en liefdevol, waanzinnig en scherpzinnig, ... alle gezichten van de oude

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Het heeft grote geldzorgen, het lokt te weinig publiek en er is een onvoldoende integratie tussen "Gent" en "Antwerpen". Het uitzichtloze van de toestand vertaalt zich in de ongewisheid over de...Een ingewikkeld apparaat als de Opera voor Vlaanderen, met zijn twee huizen, één te Antwerpen en één te Gent, moet blijven bestaan, om de zo noodzakelijke continuïteit te verzekeren...Alleen lijkt het erop dat fundamentele vragen over de eigenheid en de specifieke taak van een gezelschap in Antwerpen en Gent niet gesteld zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Rodolphe De Buck, Het beroepstoneel te Gent tussen 1944 en 1965, feiten en gebeurtenissen...De auteur was, als directeur van de Gentse toneelschool en werkzaam in allerlei verenigingen, nauw betrokken bij het geijver om Gent opnieuw een professioneel gezelschap te bieden en geeft dan ook met...Rodolphe De Buck, Het beroepstoneel te Gent tussen 1944 en 1965, feiten en gebeurtenissen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Johan Van Assche en Warre Borgmans in "Othello" - Foto Keoon ook voor commerciële opvoeringen; in zo'n geval levert de firma aan de schouwburg personeel en materiaal en...Nederlandse Opera (september 1986). Nu werk ik met hem aan King Lear en later op het jaar doe ik met hem Busoni's Faust en waarschijnlijk Verdi's Don Carlos (beide voor de Amsterdamse Opera). Ik werkte op den...Verder belichtte hij musicals, opera's, balletten en concerten (Twiggy in 1976, Sammy Davis jr eveneens in 1976, Andy Williams in 1976 en 1983, Lee Towers in 1986) en bovendien ook nog industriële

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
tussen de personages en vooral in essentiële weglatingen in de stof en haar uitwerking...De beelden gaan dan ook een eigen leven leiden en maken zich los van een mogelijke maatschappelijke verankering...Bij Othello gaat het om de afwezigheid van een decor: een zwarte vleugelpiano op de achtergrond, af en toe wat stoelen en een bijzonder suggestieve rood-en-wit belichting bepalen het algemene kader en

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Belgische conservatoria (Brussel, Gent, Antwerpen, Bergen, Luik) waren en zijn in de eerste plaats muziekscholen...Enkel in Gent blijven eerder ouderwetse vakken als grime en kostuumleer als aparte disciplines op het programma staan...Gent waren er twee lokalen, daarvan is er één tot toiletten verbouwd; voorts wordt er gewerkt met het gedrum en het geschetter van de muziekafdeling

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Door de manier van werken worden die twee uitersten in overeenstemming gebracht: de intentie wordt concreet en duidelijk gemaakt en als dusdanig waargenomen en het ervaren van die overeenstemming...het tweede jaar (Spelstructuur) worden spel en beweging meer naar vormgeving en communicatie gericht en wordt het pedagogische element belangrijker met het opstellen van dramalessen, het werken aan...bestaande leef- en werkstijlen en daarbij proberen aan te knopen". (4) De docentenopleiding die Tiem in Antwerpen organiseert bestaat sinds 1982 en werd opgezet uit een dubbele overweging

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Ontstaan tijdens die "tweede golf" in de Kamertoneelbeweging, toen na de grote centra Gent, Antwerpen en Brussel, er ook in andere steden zoals Meche-len en Brugge kleine theatertjes werden opgericht...Naast het Kamertoneel van Jan Walravens (Brussel, 1953) en Toneelstudio '59 (dat later Keldertheater Arca ging heten) (Gent, 1950) ontstond in 1953 in Antwerpen het Theater-op-zolder, waar o.a...zijn werk inhoudelijk en structureel zo sterk blijkt, dat het boven zijn historische gebondenheid aan de Kamertoneelbeweging kan uitstijgen en tot nieuwe ensceneringen kan leiden, zal de geschiedenis

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Een geweerschot in een theaterzaal doet iedereen opschrikken, maar het is de vraag of iedere "fysieke" schok uiteindelijk zal leiden tot een "emotionele" en "mentale" schok...basistekst voor kinder- en jeugdtheaterprodukties zou leiden tot een verdringing van maatschappelijk relevante themata in dit theater...En jawel, ik lees stukken uit het buitenland en ga af en toe wat kijken en dat word ik jaloers

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Achteraf, nadat ik toegezegd had aan Tielt, Brussel en Gent, heb ik hier in mijn zetel zitten uithuilen...doorgedreven abstracte kan in de toekomst tot moeilijkheden leiden, en ik vermoed dat het een kapitaal punt in de ontwikkeling van Tanghe zal zijn, als hij in zijn werk ook de historische dimensie volledig zal...Gent was de zaal bij de première in uitgelaten stemming, en terecht, want zelden ziet men bij het NTG zoveel acteursvreugde van het podium afstralen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren uitgeroeid, amen en uit" (Louis Paul Boon). Kramp De gevolgen van dit stuk geschiedenis zijn bekend: het culturele en...Én zelfbeheer Pol Dehert had het gevoel dat in Ar-ca-Gent zowel de samenwerkingsverbanden met de acteurs als de communicatie met het publiek een beetje uitgeput waren en dat daardoor de...Het creatieve werk (het investeren in een Nederlandse artistieke structuur) kan gezien de grote verschillen in denkwereld en speelstijl pas op zeer lange termijn tot resultaten leiden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Plaats van handeling was "Zaal Roeland" in Gent: de toeschouwers zaten op het toneel en keken in een lege zaal...en Utrecht en van de afdelingen theaterwetenschap van Leiden, Groningen en Nijmegen...tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en inzichten zet, of in de mond

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Van Overbeke, Siegfried, Gent, 1918, p. 7) Van Overbeke wil de intellectuelen en de sociale elite opnieuw laten participeren in het schouwburgleven, en de volksmassa wil hij via het theater...Voor een stad als Gent zou dit betekenen dat een intendant een evenwichtige verdeling van eigen produkties en gastprodukties programmeert en dat de produktieverantwoordelijke via een...ook de Taalunie een rol spelen en zal het op mekaar afstemmen van de Vlaamse en Nederlandse structuren leiden tot boeiende uitwisselingen met onze noorderburen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij is en blijft een fantastisch vormgever en ik wil hem wel eens losgelaten zien op die genres die het in eerste instantie van een meeslepende en verblindende vormgeving moeten hebben: musical...De inleiders en samenstellers van de jaaroverzichten laten niet na op het belang van deze uitgave te wijzen en op de enorme moeilijkheden die ermee gepaard gaan: theatermakers werken aan het heden en...theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
De klassieke driepuntsbelichting -- een gelijke verdeling van tegenlicht en frontlicht en een zijdelingse invulling -- vermindert de ruimtelijke kracht van een mise-en-scène...Hij beheerst constant het scènebeeld, is altijd aanwezig en maakt de mensen onder hem klein, en nietig, gevangenen van hun cultuur...Het contact met regisseur en acteurs is mijn grootste stimulans, repetities bijwonen; daarom wil ik nooit regisseur worden, dan moet ik repetities leiden

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
En leiden naar de vraag welke rol het theater in onze samenleving kan spelen...Arca heeft drie artistieke leiders (Jo Decaluwe, Jos Verbist en Jappe Claes), De Tijd twee (Ivo Van Hove en Lucas Vandervorst) en BMC eveneens twee (Luk Perceval en Guy Joosten, straks hebben ze er...dat Hugo Claus in Gent wil beginnen, plus misschien wat Arca-medewerkers bij elkaar en je creëert -- nog altijd buiten het centrum -- een nieuw groot gezelschap: een

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
met de steden Gent en Antwerpen die in ruil voor 90 miljoen toelage de opera ook dicht bij huis willen...Aangezien geen van beide het filiaal wil zijn van de andere en de eindelijk eengemaakte opera het Gentse en Antwerpse oor dient te bedienen, zal het gezicht van de VLOS nergens staan...De VLOS bouwen op de puinen van de OvV en op werven in Gent en Antwerpen is een hachelijke maar noodzakelijke onderneming

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Gezien op 17 december Ï988, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, Speelteater Gent De mompelaar en de liefde De grote kracht van het Speelteater ligt erin dat de groep er steeds...NTG Gent Triptiek van het weerzien Aan het NTG komt de verdienste toe een permanente aandacht te besteden aan nieuwe theaterteksten en het publiek ervan te laten kennisnemen...Eén en ander werd doorkruist door de sluiting van het operagebouw in Gent en herstellingswerken in Antwerpen waardoor de zaal- en financiële planning van de VLOS overhoop gehaald werd


Toon volgende resultaten