Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "Gen��ve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
werkvoorstellin-gen van Het Trojaanse Paard, waarvan de acteurs bij wijze van zelfoefening fragmenten uit stukken van Beckett hadden gemonteerd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Kwakkelstein, Thijs, hamers, de Koning, Muizelaar, Strijards en Rijnders Foto Bert Nienhuis gen van een psychologisch moment (tederheid, frustratie, woede) naar een betogend moment (ze is de

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Kritiek krijgt het Ballet van Vlaanderen de jongste jaren in toenemende mate uit avante-gardekrin-gen, Het gezelschap zou verstard zijn, niet mee met de eigen tijd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Dit voorwerp zal onbeweeglijk blijven hangen, en op geen enkel ogenblik de betekenis van de tekst of de spannin-gen tussen de personages opdrijven

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Der Witz und seine Beziehun-gen zum Unbewussten analyseert Sig-mund Freud precies deze processen -- waarom is iets geestig ? welke remmingen worden er opgeheven

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Daarnaast lig- Foto's 4, 5 en 6 - Foto's Paul De Prins gen een reeks bureaus voor de dramaturgie

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
dit nummer twee Hamlet-besprekin-gen, twee Hamlet-universa ook

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Een groot aantal gegevens ging aan de kleinsten voorbij, en de kleutergroep aanduiden als 4 tot 8-jari-gen, zoals op het festival gebeurde, is veel te ruim...Tot besluit geeft Oda Van Ney-gen, programmatrice van de kinderen jeugdvoorstellingen in de Beursschouwburg te Brussel, haar visie op het hele festival: "Ik heb altijd wat moeite met festivals, en

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Deze opera gaat over ie-mand die zo graag een thuis, een ei-gen plek zou vinden, zonder daarin te slagen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
de Moefti in Molières Bourgeois Gen-tilhomme zou eventueel in die richting kunnen duiden

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Bewegende podiumstukken, lichteffecten, specifieke groepsopstellin-gen van muzikanten en daar doorheen improvisaties van drie dansers

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Helmut Drese is zich deze problematiek bewust als hij schrijft: "Het moderne theater met zijn interessante ruimteconcepten, actualiserin-gen en subjectieve regieaspecten verdringt de traditionele

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Het belang van de licht-donker polariteit is terug te vinden in de talrijke lichtnuancerin-gen (Steve Kemp). De socializering en vastlegging door de taal krijgt een verre echo in de verklanking van de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
De Schaubühne is momenteel -- Jür-gen Gosch treedt volgend seizoen toe tot het directorium, wat alleszins vormelijk een ommekeer kan betekenen -- een uitzonderlijk luxueus atelier, een 'huis met vele

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Wij willen dat de verhoogde belastingen aan alle belastingsplichti-gen van de stad worden opgelegd, dus ook aan de bourgeois-landeigenaars, en op alle koopwaar

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
minder hallucinant voor de Franstali-gen: ze zijn met meer en ze vertonen een meer gedifferentieerd demografisch patroon). Het optimisme van hoofdredacteur Frans Crols in Trends ("Ik ben een Brusselaar

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
Maar zo eenvoudig liggen de din- gen in de cultuur niet

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Foto 's Marc Peeters gen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
zijn Bacchanten ? Op weg naar een ingewikkelde schoeisel, constructie tussen blootvoetse Bacchae, geitewollen Dyonisos en kothurnenouderlin-gen (Kadmos en Teiresias), kwam het ontstellende antwoord

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Om die illusie te creëren maakt de acteur zich een reeks uitwendige tekens ei- gen: een wit gelaat, handen die sierlijk kleine gebaren maken, een onderdanige blik en een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK