Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "gezag" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Het eerste stuk prijst gedachtenloos het onvoorwaardelijk gezag van de man over de vrouw aan, en het anti-semitisme is al even onkritisch de motor van het tweede

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Alleen een redelijk gezag kon zichzelf nog legitimeren...Het Gezag spreekt de burger toe

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Vincent zelf - geen enkel gezag over

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
traditionele opvoeringen wordt dat weggespeeld, omdat men de koning met een aura van gezag omgeeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
traditionele opvoeringen wordt dat weggespeeld, omdat men de koning met een aura van gezag omgeeft...Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
de televisie), net zoals de mythe van de erfzonde (verkondigd door de Leger des Heils karikatuur, Georgina, in Early Morning), is verzonnen om gezag en repressie te verantwoorden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Met een paar woorden en een paar gebaren worden ons de drama's getoond: de vader als patriarch, de grootvader als bespottelijke eenzaat, de kinderen geterroriseerd onder het ouderlijk gezag

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik wilde alleen laten zien hoe het gezag teniet gaat...Delvaux noemt Golaud de tiran, die van binnenuit uitgehold wordt door zijn eros, maar als ik de tekst een minuut au sérieux neem, is het gezag in handen van Arkel, de oude koning

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
je haat tegen het gezag, ik vergeef je dat allemaal want je gaat ten gronde aan jezelf

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De Westberlijnse Volksbühne heeft als directeur Kurt Hübner en dat is wel een man met enig gezag

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
het franstalige theater gaat het niet anders: Botho Strauss, Heiner Müller, Thomas Bernhard, maar met veel meer dodelijke ernst, meer gezag, grotere verveling

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Indien de teksten op een 'professionele' manier gelezen zouden worden, zouden zij te veel gezag krijgen en geïnterpreteerd worden als ondertitels, uitleg

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de senaatspresident moet gekastreerd worden Daniel Paul op rust senaatspresident op rust Flechsig mij goed nauwelijks is hij op rust laat hij zich neuken opdat allen het zouden weten het gezag...van het koninklijke opperste gerechtshof respectievelijk het gezag op rust laat zich in zijn gat mijn God ik word ziek

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
structuur erg simpel: diegene met het grootste artistieke gezag is ook artistiek leider

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
fladderende poëzie in een schrijnende zeepbel, gezag dat voor een hoog IQ moest pleiten en vooral vlees, veel vlees, nauwelijks voor emoties gevreesd

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
Maar een koning die zijn hofnar wegstuurt, bekent dat zijn rijk ziek is, bekent dat zijn gezag op lemen voeten berust en dat zijn beleid zo broos en wankel geworden is dat zelfs de zuur-stofbrengende

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Helemaal vanuit de rand van het gebeuren, van onder het gezag, duwt de code van de burgerij die van de adel opzij...Burgemeester Cools, de beschermheer van Lex, wordt onder druk gezet Het ACOD, dat in het milieu veel gezag heeft, schuift een andere kandidaat naar voor; Walter Rits

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Laroche Dat hun lijken tot afschrikwekkend voorbeeld dienen voor allen die zich verzetten tegen het wettelijke gezag