Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Globaal Plan"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Terwijl in het verleden oogluikend werd toegestaan dat het tweede (en derde en vierde) jaar telkens een nieuw plan werd ingediend (om die 25%-maatregel te omzeilen). Philippe May-stadt handelt dus...Alleen 't Stuc is nu bereid de verlenging aan te vragen (na afwijzing van een nieuw - het vijfde - plan). De keuze was duidelijk: ofwel sluiten op 1 maart 1983, ofwel één miljoen betalen...Buiten beschouwing latende dat die vernieuwing op de meeste plaatsen nogal mager is, stelt zich hier in de eerste plaats een globaal cultureel beleidsprobleem op regio-vlak én een probleem van

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een typische Freek de Jonge-sketch: de komiek die constant de draad van zijn verhaaltjes verliest, ogenschijnlijk zo maar wat improviseert, maar die globaal uit die chaos toch steeds weer een zinvol...Pirandello had eerst het plan opgevat om een roman te schrijven, maar later vond hij het een geschiktere materie voor een stuk

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten...merken dat, hoewel hij de artistieke leiding van zijn Tiedrie in andere handen overlaat, hij niet van plan is zijn staart helemaal in te trekken...blijkt dat het plan om de hele 20ste eeuw te behandelen toch wel wat hoog gegrepen is. In een vertwijfelende poging om de overblijvende zestig jaar theatergeschiedenis te overbruggen, wordt de tot hiertoe

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Globaal genomen, hebben we echter een serieuze overeenstemming bereikt...Onder de indruk van zijn eerste ontmoeting met James Ensor in 1924, maar waarschijnlijk nog meer van een lofzang op zijn werk die Ensor in La Nervie publiceerde, vat de Ghelderode in 1933 het plan op

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Globaal genomen was La Signorina Else één grote vormoefening...Dit plan viel echter in duigen, en toen nam ik het besluit om het oude Grieks te hanteren

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
directie: Philippe Van Kessel) en het Théâtre de Poche-théâtre expérimental de Belgique (directie : Roger Domani). Globaal gesproken bestaat de overheidsfinanciering van de Franstalige...Schaerbeek, het Plan K en Théâtre Varia en de concrete realisatie van het cultureel centrum Le Botanique tot de belangrijkste initiatieven gerekend worden

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Globaal, in de Oost-West dialoog waarop de selectie grotendeels berust: er staan produkties uit de Sovjetunie, Hongarije en Polen (niet toevallig de, op dat moment, hervormingsgezinde Oostbloklanden...Mijnzoetje, pooier, en zijn vrouw, Nectarine, vinden het elk om hun redenen absoluut niet zo geslaagd dat hun zoon, Romeo, het plan heeft opgevat om acteur te worden

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Vanuit zijn werk in het buitenland is dat plan voor een Europese theaterconventie gegroeid...Een kritische blik van de regisseur die vanuit een globaal overzicht monteert en selecteert zou deze Binocchio... V nog gaver maken

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
de laatste dagen van 1993 nam de Vlaamse Regering, in het kader van het Globaal Plan, het initiatief om bij de overheid en in de gesubsidieerde niet-commerciële sector een Jeugdwerkgarantieplan voor

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Het beleid is zeker niet gekaderd in een globaal maatschappelijk beeld, waarin cultuur nochtans een belangrijke plaats moet innemen...Oorspronkelijk bestond een plan om hiertoe een volledig autonoom centrum op te richten...Onlangs las ik in de pers dat de Beursschouwburg van plan was enkel nog halfjaarlijks te programmeren om budgettaire redenen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De taken van de verschillende overheden zouden in één globaal plan duidelijk moeten omschreven worden...Rosas en Wim Vandekeybus krijgen echter veel minder geld dan vergelijkbare theatergezelschappen, uitsluitend omdat ons globaal budget veel beperkter is. Eddy Frans: Ik wil mijn antwoord...Een globaal beleid gaan we slechts terdege kunnen realiseren wanneer de minister beslist zich door één Raad voor Cultuur te laten adviseren

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Het zou dwaas zijn te veronderstellen dat het gevoelsleven (voorgoed) op het plan van het individuele geplaatst zou zijn: de hele notie van 'cultuur' draait toch immers om uitvinden, herontdekken...Voor oningewijden in abracadabra: lang leve het netwerk van globaal individualisme

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Dat was een uitstekend plan: de afname werd gegarandeerd - de inkomsten waren navenant, de uitkoopsommen wel een beetje aan de lage kant, maar bon...dit verband: mocht men het globaal aantal georganiseerde schoolvoorstellingen eens vergelijken met het aantal vrije theaterpresentaties, men zou wel eens tot behoorlijk beschamende conclusies kunnen...Tenzij natuurlijk dat er onder deze collega's ook zijn die, zoals ik, vinden dat het allemaal een beetje saai aan 't worden is en dat het eens hoog tijd wordt om aan een nieuw, stoutmoedig plan te

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
het voeren van een globaal podiumkunstenbeleid...Wat ze manifest naliet, was het wieden van de tuin, bijvoorbeeld aan de hand van een algemeen plan voor de podiumkunsten

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
hebben nu het plan opgevat om in Mozambique een opleiding op te zetten...Wij willen globaal en internationaal leven en werken, wij willen weten wat er overal gebeurt, waarom zij dan niet

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
ziene snelheid veroorzaakt en zo de elektriciteit de derde fase van het Bestaansreden van onze cultuur, mensheid toelaat de barrières van kapitalisme (globaal kapitalisme), na...Marx tilt deze oerscène op een sociologisch plan en stelt dat sociale relaties tussen mensen verdinglijkt worden, zodat ze als levenloze objec- ten in de

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
De verschuiving in grootteorde wordt ook hier vooral ingezet op het communicatieve plan, en niet voor de artistieke werking...toneelhuis 1828 Het Antwerpse stadsbestuur vraagt architect Pierre-Bruno Bourla een plan te tekenen voor een prestigieuze schouwburg...globaal durven denken: hij moet de complexiteit van een organisatie kunnen inschatten en architecturaal doordenken

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Een toekomstig dansbeleid moet uiteraard meer traditionele, typisch ‘moderne’ artistieke carrières blijven mogelijk maken, zonder dat streven echter als globaal richtsnoer te nemen...Anders hoeven zo een plan en beleid gewoon niet – maar zeg dan wel hardop dat buitenlandse dansmakers hier niet echt welkom zijn