Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "God en voor de gelovigen"Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Herrmann concipieert een aantal ruimtes waarin koor en hoofdfiguren op een interessante manier samen en, indien nodig, toch apart kunnen functioneren - de decors voor de scènes zonder koor, de...Ze draaien van hem weg, nog met de handen op de eigen schouders en de armen voor de borst gekruist, alsof ze zichzelf vasthouden, bij elkaar houden

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
De allegorie en het barokke treurspel (en de erfgenamen daarvan) zijn pogingen om aan de verplichte aanvaarding van de éne God te ontsnappen: de emblemen zijn een soort afgodjes, die echter niet mogen...Dat maakt dat deze Tasso, ondanks zijn nieuwsgierigheid, ondanks de aangename prikkelingen van de erotische en artistieke belangstelling voor zijn persoon, op de scène achterblijft als een diep...Het is veeleer een indirect proces: de verplichting, voor elke speler, om te luisteren en te kijken naar de ander, om de tekst én het lichaam van de ander niet alleen als oppervlakkig gebaar te

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De grens De Franse denker Georges Bataille heeft zich diepgaand beziggehouden met de problematiek van het (verdwijnen van het) offer en de consequenties daarvan voor de gemeenschap...De figuur van de vreemdeling treedt in de plaats van de dood van God en voor de gelovigen is de vreemdeling er om Hem te doen herleven'. Het offer dat de Westerse cultuur en haar theater...Die ontmoeting met het vreemde en met andere culturen heeft niet langer het karakter van wat voor Bataille de eerste gedaante van het offer is, namelijk de uitdrukking van de verhouding van de mens

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Hij koos voor de centrale scène uit het lijdensverhaal van Christus: de kruisiging, en hij maakte een film over een film waarin die kruisiging verfilmd werd...die slotscène toont Pasolini twee jonge fascisten die in het landhuis, waar de vreselijkste martelingen en vernederingen plaatsvinden, voor de bewaking instaan...Alle gezinsleden vallen één voor één voor het vanzelfsprekende erotische charisma van de zwijgende vreemdeling, die zich met mededogen en begrip ontfermt over hun trillende lijven

Nr. 94, December 2004 • Pieter De Buysser • Over het verlangen naar een King Size...
Liever zou ik nu met lelies en liergetokkel de lof toezwaaien aan het lef dat hij heeft gehad, om dan plaats te ruimen voor de stofferige wijsheid...Op de lege plaats die de eclips van God in de cultuur heeft achtergelaten 42 • 9® etcetera 94 nestelt zich de Kunst en de Kunstenaar...Het pianotrio Narziss und Goldmund speelt voor en na de verschijning van de Kunstenaar supermarktmuziek die gezellig uitnodigt om half versuft achter je winkelkar te lopen en nog een paar pakken

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
de letterlijke invulling van het nieuw bedongen ‘creatief scheppend vermogen’ van de kunstenaar, die nu eindelijk een beetje God mag spelen, en de puriteinse behoudsgezindheid van respectievelijk de...de laboratoriumpraktijk zich ook een plek heeft bedongen in de podiumkunsten, en de laboratoria voor choreografen of research-projecten voor kunstenaars en theoretici als...Niet langer immuun voor plaats en tijd, maar gesitueerd in een duidelijk afgebakende context, in een polititieke, sociologische werkelijkheid die de resultaten van het onderzoek kleurt en van een

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
Over religie, rituelen en het groteske in Een nagesprek met Eric De Volder Eric De Volder: ‘De thematiek voor De Damen werd initieel voorgesteld door de KVS zelf...De organisatie van een mis, een lof of de vespers – de kostuums, het geluid, het licht, het auditorium, de attributen en hun specifieke betekenissen – is voor mij ook een toneelstuk...De mensen die dat kennen, zien een cyclus: wit voor het leven, de blijheid, de geboorte; rood voor het feest; groen voor de hoop; paars is droefenis en lijden; het zwart staat uiteraard voor de dood