Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


250 document(en) met "Goed Doel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
een 'goed gemaakt stuk', een toneelgenre dat bij het leven van Labiche erg populair was en steunde op 'de kunst om verwikkelingen en spanningen voort te brengen, de knoop te compliceren en de...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles...Eén viltje is goed voor één idee

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Maar het schot in doel...Romeo en Juliette is dus wel grappig, maar niet goed

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hij is gehouden om zichzelf en de anderen goed te leren kennen...Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even goed als in de stad die zaken doen ? Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, die moet ons van Rome zoveel vertellen...Antonio Op dit ogenblik lijk je me voor goed te houden wat je ijverig wenst

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu...De doelstellingen van het ITI worden als volgt omschreven: 'Internationale uitwisseling zowel op het gebied van de theoretische kennis als van de praktische ervaring bevorderen, met het doel de vrede

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Al even verrassend goed was de opvoering van De Contrabas...De teaterconventies die gebruikt worden zijn zo goed gekend dat ze onzichtbaar worden en de toeschouwer toelaten, als het goed is, direct in contact te komen met de maatschappelijke stof...Het is een kleurrijk, gevoelig en goed geschreven verhaal over zijn ontmoetingen met kunste-naars, organisatoren en voorstellingen ; maar wat telkens weer op de voorgrond treedt is de beschrijving van

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De vraag is of Moeder Courage wel een stap in de goede richting is. Vanuit welke intenties kwam de voorstelling tot stand, welk doel heeft de groep voor ogen, met welke middelen wil men welk effect...Met zijn sterkte toont dit beeld tevens zijn broosheid, het roept een gevoel op van: als dat maar goed afloopt...Het wordt pas goed onduidelijk omdat je de tegenstelling gaat voelen tussen watje ziet en wat 'bedoeld' wordt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Da's goed, da's goed...maar 'k hield den staart van m'n bles goed vast met bei m'n handen,., Chou met plotse belangstelling: Dat is nu eens goed...Goed, goed, goed, goed

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Die innige ironie kan je net zo goed bij Publikumsbeschimpfung plaatsen...Hoelang moeten we daar nu op wachten, 10.000 jaar, tot het allemaal weer goed is? Tot de ozonlaag zich weer verschoond heeft...Je weet gewoon wat voor klerezooi dat daar was en wat voor verschrikkelijk doel dat diende, maar als vorm, als stijl was dat niet slecht, niet dom

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Ik kan me niet herinneren dat de Radeizen in hun shows ooit wat anders hebben gedaan dan mekaar 'kloten aftrekken'. Alleen met dat doel voor ogen gaan ze bijwijlen een zeer tijdelijke solidariteit aan...Het leven is niet goed of slecht, het is goed én slecht...De Belgische synthese Goed en slecht, mooi en lelijk, ze zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Terwijl Bond in 1972 nog volhield dat het doel niet de middelen heiligt, wil hij er nu (links, dus goed-bedoeld) geweld bijnemen indien andere, rationele en vredelievender, middelen falen...Enkele goed gekozen rekwisieten tot dewelke Marthes ongekunstelde, natuurlijke relatie aangebracht werd, hadden misschien de weerklank van de voorlaatste scène doorheen het stuk mogelijk gemaakt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een uitdijende beweging, goed gedoseerd, perfect getimed, on-ein-dig: men geraakt niet uitgepraat...Een schijngevecht dat pas goed dubbelzinnig wordt doordat Fabre via het doorgeefluik Van Damme zijn werk uitvoerig laat omhangen met de zo gehate "salonmystiek, gesofisticeerde esthetica, retorisch...Na een bescheiden start vorig seizoen - met toch ook al een moedige greep naar de zo goed als onspeelbaar geachte Faust van De Ghelderode - brengt Controverse dit jaar

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Nederlandse receptie Dat het stuk in Vlaanderen, ondanks de aanvankelijke reserves, toch goed speelbaar bleek, hangt voor een deel samen met de ontvankelijkheid van het publiek...Het begeerde goed is voor hem niet het ding zelf (cfr...Die macht is zijn doel (gemarkeerd door een witte kring op de vloer) en zijn middel is de intrige

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Twee beelden die me in het geheugen gegrift staan: Een goed in een modieus pak zittend persoon, gezond ogend, goed gebruind en gekapt, zich vlot bewegend tussen en omstuwd door prominenten uit de...Wat goed is voor Jack Lang blijkt goed voor de kunsten, in historisch perspectief dwingt dat bewondering af...Er is hoop want wat goed is voor Jacques Lang is goed voor de kunsten zo is gebleken

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...Marlon Brando vond ik heel goed als Duitse officier in The Young Lions of als cowboy in One-Eyed Jack...Ik had geen zorgen, ik voel nu pas angst omdat ik nu goed besef hoe kommerloos ik ben geweest

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Doel is het stimuleren van het actuele theater door het scheppen van een research- en discussieklimaat voor en door theatermakers en begeleiders...De overstap sinds 1980 naar een neo-realistisch toneel voor volwassenen wil niet zo goed lukken...Tolstraat 61, 03/237.81.66) Theatercentrum Opgericht in 1965 met als doel: de bestaande drempelvrees t.o.v

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Prof Lidenbrock schudt zijn hoofd en trekt zich weer terug, Buiten dooft het licht) Verne Goed...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de...Nemo En zou u durven beweren dat men mij niet even goed zou hebben achtervolgd en beschoten, als men wist dat men met een onderzees vaartuig te doen had ? Verne U weet zeker niet, welke twistvragen er

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Theatertrust Het hoofdaandeel daarvan gaat naar de Deutsche Oper, goed voor zowat 55 miljoen DM...De naam komt van een toeschouwersorganisatie, opgericht in 1889 al, met als doel kunst voor het volk te brengen, maar dat moest dan wel theater zijn dat "de werkelijkheid zou tonen zoals ze is en naar...De Freien Gruppen zijn samen goed voor zo'n 2,5 miljoen DM

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Moest ik soms voor haar meebrengen Is namelijk ook goed tegen astma als je 't erop legt Sakko Geloof je echt in die onzin Dan zou 't toch allang verboden zijn Zou 't toch...waar die goed voor zijn Gooi de blaadjes in de wijn En wacht tot die groen worden Maar niet te lang Je moet heel goed weten hoe lang 't duurt Sakko Kan er niks mee...Soms word je er een beetje moe van Maar dat gaat wel over 't Is ook goed als je een beetje gaat slapen Dan wordt 't vaak sterker en is 't net alsof 't helemaal weg is Maar 't komt weer terug Sakko

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Wanneer een tekst complex en goed is," zegt Muller, "zijn er misschien tien mogelijke manieren om hem authentiek te regisseren...Enkel gedreven door de walg van het verleden en de haat gaat zij recht op haar doel af

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Niettegenstaande de goed bedoelde pogingen van ondermeer Jacques Rouché en Serge Lifar, kwam de Opéra en meteen de hele Franse danswereld de crisis nooit meer te boven...Denis, Doris Humphrey en Martha Graham, is Delsarte vandaag zo goed als onbekend in Frankrijk en moet men zich vooral tot Amerikaanse auteurs wenden om iets meer over zijn gedachtengoed te weten te...Allicht, maar belangrijker is waarschijnlijk dat men hier theater als doel ziet, los van het feit of men een boodschap wil brengen of niet


Toon volgende resultaten