Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


170 document(en) met "Goede Bedoeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bedoeling is het accent te leggen op de afwikkeling van dit drama, de gevolgen van het roekeloze koningsleven te analyseren, terwijl Sophocles de nadruk legde op het getormenteerde verleden en op de sereniteit die...Strauss' hoofdbekommernis bij zijn bewerking was: het aandikken van het realisme en het accentueren van de psychologische verhoudingen binnen die groep; de bedoeling daarvan formuleert Strauss als...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De auteurs zijn duidelijk flaminganten, maar het is niet de bedoeling de activisten en hun pogingen de Duitsers te gebruiken bij de ontvoogding van Vlaanderen te bewieroken...Niemand vindt immers van zichzelf dat hij iets doet met minder dan goede bedoelingen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Er bestaan nochtans andere klassieken en verraadt deze revival geen nijpend gebrek aan goede hedendaagse Nederlandse theaterteksten...Volgens Ruby Cohn (in Modern Shakespeare Offshoots, 1976) willen de bewerkers soms minder goede stukken verbeteren, vooral diegene waarvan ze vermoeden dat ze niet volledig van de hand van Shakespeare...Het mag dan nog volgens Northrop Frye de bedoeling zijn van de komedies om de anti-komische elementen te elimineren, hier blijven ze een probleem

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De bedoeling van een onderzoek naar de artistieke pretenties die Jan Decorte met zijn Torquato Tasso-enscenering heeft, is de vluchtige impressies van meteen na de voorstelling, hoe rationeel die ook...Dus: niet het theater maakt van Torquato Tasso een goede voorstelling, maar uitsluitend de dramaturgie...De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De vraag is of Moeder Courage wel een stap in de goede richting is. Vanuit welke intenties kwam de voorstelling tot stand, welk doel heeft de groep voor ogen, met welke middelen wil men welk effect...De bedoeling is een verband tonen tussen het gesjacher in het stuk en onze houding vandaag...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daarvoor krijgt het NTG een goede 70 miljoen per jaar...feit dat er onvoldoende goede musicals te vinden zijn voor een kleine music-hall als Arena...Eigenlijk is dat zelfs nooit de bedoeling geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De goede Gloucester met zijn te kleine deukhoed, zijn te wijde broek en zijn witte handschoenen stapt uit een tekening van Humo's Ever...Tegenover het voortschrijdende verhaal staan de tocht van Poor Tom (de vermomde goede zoon...Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen...Kunstenaars zijn heel goede ambassadeurs...Chouinard gaat nu een tijdje in Europa werken, dat zal haar werk ten goede komen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Proloog had nooit de bedoeling om een uitzondering op de toneelgeschiedenis te worden...Ik kan dat nu niet corrigeren en ik heb daar overigens zeer goede herinneringen aan

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Zij zijn het die de maagden ombrengen terwijl de goede Halewijn zijn morele kater beleeft in emotionele monologen...Ongedisciplineerd toegevend aan elke zalige en ook andere inval, verbrokkelt hij, in een tijd waarin de coherentie nog een artistieke bedoeling was, zijn teksten tot inconsequente ritmereeksen...De bedoeling is evident genoeg: het woord is instrument, niet zelfexpressie

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jeronimus Een vloeistof om goede van slechte karakters te kunnen onderscheiden... (Gloster bekijkt hem op een zeer bijzondere manier, maar hij begint wel te twijfelen aan de geestelijke vermogens van...Gloster (Plotse gedaanteverwisseling naar advokaat, een cynisch-juridische pletwals over de gevoelens heen) Dat is de goede houding, mijnheer Van den Water... (Beurtelings tot een ingebeeld gehoor en...hebt dus Jeronimus nog geregeld ontmoet, met de bedoeling om te weten te komen wat zijn intenties waren

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Als elke goede politicus slaagt hij erin hardnekkig zijn eigen opvattingen en vaagheden vast te houden en de kronkels van de Etcetera-hersenen niet te volgen...Men beweert dat dit in de theaters die geen café of restaurant uitbaten (waar ik absoluut geen bezwaar tegen heb, wat ik zelfs een goede formule vind, indien na de vertoning ook de acteurs daar...Het is zeker niet mijn bedoeling de toekomst af te sluiten voor jonge acteurs

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zoeken naar een komedie voor vandaag : het belang van een dergelijk onderzoek is niet te onderschatten ; de goede voorbeelden zijn schaars...Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk...Men blijkt bij het NTG alleen in staat om goede momenten te verwezenlijken, geen goede opvoeringen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De taal is een goede herberg voor het verlangen, de fantasie, het perverse...Naast een 'goede' raadgever, Burrhus, heeft Nero echter ook zijn kwade genus, de intrigant Narcis die, welsprekender dan de in woord en daad houterige Burrhus, Nero weet te overhalen Britannicus te...onze bedoeling om een ontleding van de opvoering te geven, maar wel om aan de hand van een paar treffende voorbeelden de kwaliteit van het geheel aan te duiden

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Er is veel ten goede veranderd, maar de voorbije tien jaar is er ontzettend hard geknoeid, zegt hij in een openhartig gesprek met Pol Arias en Johan Thielemans...moeten ervoor zorgen dat die muziek ook nog perfect klinkt, maar de schouwburg beschikt niet over een goede installatie voor een perfecte geluidsweergave...Maar een poolvorming zou niets oplossen, theoretisch misschien betere rolverdelingen, ja, maar ik geloof voor alles in de noodzaak van een goede gezelschapsgeest

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
het aantal medewerkers dat hier de laatste tien jaar gepasseerd is. Is het niet een enorm nadeel om niet over een kleine vaste kern te kunnen beschikken ? RVV: "Dat was ook de bedoeling, maar...en dat het klopt met je filosofische, ideologische bedoeling waarom je theater speelt...Het is toch nonsens dat een goede komedie gespeeld wordt in een zaaltje van 150 man

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat de opvolger van Jeanne Brabants tijdens het seizoen 1984-85 zou 'ingewijd' worden en pas vanaf 1985-86 effectief in dienst zou treden maar Jeanne...zitten en een goede samenwerking dus erg moeilijk zou geweest zijn

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
ïk heb goede berichten omtrent u. Kent u mijn voorwaarden ? Verne Nee, mijnheer...Verne Houdt u mij ten goede...Hou je voor ogen wat mijn oorspronkelijke bedoeling was : Nemo zou een Pool zijn en het gezonken schip een Russisch schip

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Colombine Ik heb de bedoeling om haar te doen spreken, ik wil dat ze weet dat ze liefheeft ; het zal met haar liefde beter gaan als ze die toegeeft...Liefst opnieuw met een 'goede' tekst, waar niet te veel mee geknoeid moet (mag) worden

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het lag wel in mijn bedoeling twee weinig gespeelde Mozart-opera's op te voeren,La Clemenza di Tito en ldome-neo, en daarna de drie Da Ponte's. Maar dat was nooit als cyclus bedoeld...Het feit dat ik in Brussel bezig ben met de ontwikkeling van een model, waarin Stein, Chéreau, Bondy, Herrmann,... geïnteresseerd zijn, zegt mij dat ik waarschijnlijk op de goede weg ben


Toon volgende resultaten