Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Goede Bedoelingen en Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze produktie werd door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-loux en Françoise Gédanken (van het Parijse Théâtre d'en Face) eerder opgezet in Parijs en New York en toert nu in de Lage Landen in een...Hierin, aldus Turner, ligt precies de functie van kunst, het creëren van alternatieve, mogelijke, subjunctieve werelden en toekomstbeelden...een 'goed gemaakt stuk', een toneelgenre dat bij het leven van Labiche erg populair was en steunde op 'de kunst om verwikkelingen en spanningen voort te brengen, de knoop te compliceren en de

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is in zijn ogen rampzalig dat café-théâtre, music hall, one man show en dramatische kunst door elkaar worden gehaspeld: "Theater met een krukje en een glas water is niet de artistieke creatie die...Er worden verder in de brief nog vele voorbeelden gegeven van tekstveranderingen en-schrappingen door Ivo van Hove, van uiteenlopende opties en bedoelingen, met als resultaat uiteindelijk twee...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De goede Gloucester met zijn te kleine deukhoed, zijn te wijde broek en zijn witte handschoenen stapt uit een tekening van Humo's Ever...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Een goede intonatie is nochtans de absolute voorwaarde voor goed toneelspelen, en kost daarbij geen cent subsidie...Nochtans gaat het hier om een opvoering waar met zeer veel zorg aan gewerkt is. Maar Dehert overlaadt zijn regies met veel intellectualistische bedoelingen, en dat leidt hem af van een emotioneel...fungeert de komische ondertoon als alibi voor een omlijnde stellingname tegen de hypocrisie, het verstikkende puritanisme en de inhoudsloze kunst eigen aan het Victoriaans tijdperk

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
En ik heb dan nog niets over de rivaliteit tussen Brugge, Kortrijk en Oostende gezegd...Dat wil niet zeggen dat Luc Philips en Martin van Zundert geen goede voorstelling hebben gemaakt, maar nu staan acteurs en publiek daar onge-gegeneerder tegenover...Je kon die boeken wel volgen en kopiëren, maar een goede kopie is een herschepping

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Goede en minder goede voorstellingen hangen nu af van het talent van het publiek...toch wel een wat complexere aangelegenheid is, en 2, elke goede voorstelling per definitie persoonlijkheids vormend is. Voor de kansel en de politieke tribune bestaan er andere geldkranen !" (Stuc...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Een goede vondst is het telkens opgooien en met de mond weer opvangen van de pillen...Ik vind Anatomie geen grote kunst, maar heb af en toe toch erg genoten

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
1954 werden de 'toelagen aan de dramatische kunst/ die voorheen in een unitaire regeling ftfty-fifty over Franstalig en Nederlandstalig toneel in België werden verdeeld, voor het eerst afzonderlijk...stand; en nu is dit naar de bedoelingen van de liberale minister van Cultuur Karel Poma aan herziening toe...De politici hadden Eet gevoel een goede oplossing gevonden te hebben voor een tamelijk complexe en delicate problematiek

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
die Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre vandaag ontvangen is miniem en nog steeds niet structureel...Jan Decorte en HTP, Ivo Van Hove en Vertikaal; aan Brialmont-theater werd het recht ontzegd een gelijkaardige operatie te voltooien). Ten eerste is het niet de taak van de theatermakers om oplossingen...Visie op een geheel betekent: weten wat er gaande is en wat komen gaat, inzicht hebben in geschiedenis en traditie, oog hebben voor mobiliteit en verscheidenheid, groei stimuleren, daarbij ook lettend

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
En liefde dat is kunst...Omdat ik goede bedoelingen heb...Want liefde, juffrouw Heieen, dat is kunst, en kunst dat is liefde

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Die overheid wordt beklaagd en overvallen door talrijke groepen van mensen of individuen die allemaal beweren dat ze goed theater produceren en die proberen dat geld te accapareren...Ziet u hierbij niet over het hoofd dat theater nooit een massale kunst geweest is en het dat tot op zekere hoogte ook nooit zal kunnen worden...Maar stel dat er op de post van minister van cultuur iemand uit het vak zou zitten, die kunst au sérieux neemt, is er dan geen politiek denkbaar waarbij met hetzelfde budget de kunst gepromoveerd

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat is het essentiële verschil tussen luisterspelen en alle andere vormen van dramatische kunst...Deze laatste heeft altijd een fijne neus gehad voor bekwame "radiomakers". Gewapend met oprecht gemeende en gemotiveerde goede raad stapte Gie Laenen - zeer bescheiden en discreet maar toch kordaat...Klanken, harmonieën, voor- en achtergronden van geluiden scheppen een individuele wereld, ongeschonden door prentjes, mensen-op-het-podium, decors en ander kunst- en vliegwerk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En ik heb ullie gekozen omdat ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie het hart van de antieken niet het minst veranderd is. En we zijn door onze knieën gegaan...Dit volgens de wetten van fatsoen, overeenkomstig met de wensen van de Heilige kerk, en de goede zeden en gewoontes van de gemeenschap...artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten, gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de rest zal hij zich

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Claeys, E. Bae-ten, H. Teuchies, Kunst en Beleid, Vlaams Theater Instituut, 1986, pp...tuinen of bergachtige landschappen en komen ze moeilijk los uit het systeem van steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de culturele elite heeft het...Vertalen wordt in deze evolutie steeds nauwer bij de creatie betrokken en is een goede leerschool voor dramaturgen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
geënsceneerd, en daarmee meteen diens motto op krachtige wijze in de praktijk had gebracht: de enige zin die literatuur en kunst kan hebben ligt in het weer afbreken van wat ideologie heeft opgebouwd...Art (Onafhankelijk Toneel). Het ene is een les in schoonheid (kostuums, kleuren, geluid, houdingen, blikken), het andere een vrolijk relativerend discours over kunst en leven...Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Bovendien maakt de 'verambtelijking' van het advies - en goede, professionele ambtenaren, die de theatermaterie kennen, dat lijkt me toch niet teveel gevraagd - het mogelijk dat de professionelen, van...Ballet (Toneelgroep Amsterdam), Marche funèbre pour chat (Van Dijck, Turbiasz, Dehollander) en Stella (Rosas). Nieuwe Trends - De hedendaagse kunst in Vlaanderen, het Vlaamse festival in Moskou...De ode aan de taal in zijn gebalde, gepolierde doch literaire en fantasierrijke vorm kent aan de produktie een meerwaarde toe, een magisch kwadraat, een symboliek waarbij kunst en kunde verenigd

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De geconcentreerde botsing tussen theater, dans, video, rock-, wereld- en nieuwe muziek, performance en plastische kunst leverde een breed en levend palet op dat alleen al door zijn overaanbod uniek...Nu bleek het werk helder geslepen en verfijnd, harmonisch en anarchistisch, intrigerend en verwarrend, subtiel komisch en stiekem subversief te zijn, stonden er drie grote persoonlijkheden op de scène...van Fellini en Rota, vrolijk en uitbundig, mysterieus en duister, slapstick en agressiviteit, Malaparte en Manara, kijkdoos en surrealiteit

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Maar dat stelde me niet gerust en ik vroeg me af wat hun bedoelingen waren...Rond middernacht koelden we af bij "Den Daan', waar de mannen zich als vrouwen gedroegen en elkaar op de mond kusten en waar ik met een kleedje en een bloesje aan en een pruik op het hoofd mijn...Ik vergat mijn wrok en verdenkingen en leefde mee met het goede humeur van de aanwezigen

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Zijn regie van Eugen en Onegin was zo geslaagd omdat er een synergie ontstond tussen de muzikale en de theatrale taal...Muziek en kunst impliceren emotie, maar mogen geen gevoel van afkeer genereren...Alleen kunst telt... Etcetera: U lijkt wel een geboren operadirecteur... Werthen: Ik ben er inderdaad van overtuigd dat ik een goede operadirecteur zou kunnen zijn

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Onlangs mochten we de dames Ritter en Dene en de heer Voss nog eens in Antwerpen meemaken in het naar hen genoemde stuk; en ook toen kon iedereen zien en horen hoe zij de tekst dienden...Belediging We hebben gezien dat het mooie, het goede en het belangwekkende in Festivalbrochure weliswaar als criteria naar voren worden geschoven, maar dat de reëel gehanteerde criteria...kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering


Toon volgende resultaten