Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Gramsci"Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het begeleidende commentaar in het programmaboekje tracht mij ervan te overtuigen dat hier een haast universele tragiek wordt getoond (gepronk met dure namen als Dante, Gramsci, Rilke, Bataille

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
1988) de problematiek opnieuw onder de aandacht, ditmaal vertrekkende vanuit de theorievorming omtrent de subaltern - een term die, afgeleid uit het werk van de Italiaanse marxist Antonio Gramsci

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ik gebruikte zo-even niet zonder bijgedachten de uitdrukking 'stellingenoorlog'. Van Antonio Gramsci stamt namelijk de stelling dat cultuurpolitiek (in de brede zin van het woord) in wezen een...Inzet van de strijd is volgens Gramsci het dominant maken van een welbepaalde politieke visie, van een maatschappijbeeld dat de belangen van deze of gene klasse dient

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Gramsci en zijn Vlaamse volgeling Anton Roosens zeggen: de volwassenheid van een cultuur kan je maar afmeten aan de mate waarin ze in staat is om om te gaan met nieuwe...Gramsci en Roosens zeggen: avant-garde kan maar vruchtbaar zijn als ze aansluiting vindt bij de meest actieve, levende klasse.Dat was in hun tijd de arbeidersklasse, nu is dat de middenklasse