Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Gras aan de Horizon"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...Hij vergat de bestorming van de Bastille, de hongermars van de Tachtigduizend, het einde van de Gironde, haar avondmaal, een dode aan tafel, Saint Just, de zwarte engel, Danton, de stem van de

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Terwijl de eerste toeschouwers binnen komen in de ruimte beginnen de nachtelijke bezoekers te bewegen, ze spreken de mensen aan, zingen, fluisteren, roepen, scanderen, hijgen; "Was ist mit...het zweet mijns aanschijns (Ondertussen is de knecht weer op het toneel verschenen, hij begint te stoeien met het dienstmeisje voor de ogen van de ik-figuur), aan de ketting, in de koolmijn, in de...consumptie floreert, die de manipulaties hekelen van leger, kerk en staat en voelen dat het leger waakt, de kerk in het midden is en de staat staat, die enkel de machtelozen konden overtuigen van de noodzaak aan

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de...Freud en Daniël Paul steken eikaars sigaar aan). De verpleger ziet U het toch eindelijk zelf de wereldrevolutie dit kankergezwel --Flechsig ik zeg U zolang de coup de Flechsig de...het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis net als ik gaf Maria zich over aan de wellust der ziel en niet aan een neukerij tegen de wereldorde in Sabine Paul Daniël Paul dat ben ik niet dat

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De anderen worden precies zoo geboren, maar men went aan alles, ook aan bevallen, en de verrassing wordt geleidelijk zwakker...Hij moet, na dien eersten gongslag, de blauwe lucht gaan wantrouwen als een die plotseling iets aan 't eten proeft of in 't vreedzame gras iets ziet bewegen bij volkomen windstilte...De lezer moet geleidelijk een gevoel van onrust over zich voelen komen, zoodat hij zijn kraag opzet en aan een paraplu denkt terwijl de zon nog in haar volle glorie staat

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • Peeters, Elvis
Hij begon zijn schrijversloopbaan als uitgever en redacteur van het 'beruchte' punkfanzine DUS (1978-79). In 1980 verscheen hij als dichter-performer aan de zijde van Didi de Paris ! In 1981 stichtte...Voordien schreef hij Gras aan de Horizon, een soort absurde soap-opera (met muziek van Fred Angst die ook nog op het programma van "Chiens de Siècle" staat). Elvis Peeters is een traag...De schriftuur van Elvis Peeters getuigt van een subtiele poëzie, een gevoel voor het kleine, precieze formuleren van 'begrippen'. De tekst wordt gedragen door een structuur die onmerkbaar, ondanks de

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Dan...de tragische aftocht naar de tombe of het graf, En dan begint de dood van de herinnering aan jou... Om te beginnen heerst in allen opluchting Na de ietwat...De maan rijst aan de horizon En als een traan ontwaakt in mij... (gemengde gevoelens) mijn blijde kindertijd... mijn verleden keert terug... een geur, een stem...de echo van een lied... ZIJ Alleen op de verlaten kade... kijkje in de richting van de zee... naar het onbegrensde... HIJ 't Was in het oude, stille huis aan de rivier

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Een vreemd weefsel van ruimte en tijd: eenmalige verschijning van een verte, hoe nabij zij ook is. Op een zomermiddag rustend op een bergkam aan de horizon, of een tak volgen, die zijn schaduw op de...rijkste en De stille dood van het neoliberalisme van John Vandaele en bij de voorstelling Globaal genomen, waarin Vuile Mong aan de hand van een olifant de globalisering uit de doeken doet...Nog lager valt het uit dan de hilarische trucs van het trio Vandenee- de de schrijver de koning, waar je aan moet denken als er tussen de chaos die op scène ontstaat, gerommeld wordt om