Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Groot Limburgs Toneel"Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
De enige vrouw van het viertal begint haar carrière bij het Groot Limburgs Toneel, een gezelschap dat bij de subsidiërende overheid in de onderste la ligt...De meest gedrevenen onder hen - Rik Hancké, Wim Meuwissen, Herman Verbeeck, Lucienne De Nutte, Lisette Mer-tens en Frieda Pittoors - gaan door op de ingeslagen weg van het politiek geëngageerde toneel...De Belgen kennen aanvankelijk mooie tijden bij 'Nederlands grootste gezelschap dat politiek aktiverend toneel maakt'. Maar in de tweede helft van de jaren zeventig slaagt Proloog er hoe langer hoe

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
de KNS, in Malpertuis (Tielt) en bij het Limburgs Projekt Teater; The Merchant of Venice in de KVS; Richard III bij het RVT en Hamlet in het Raamtheater...het verhaal van het temmen van de feeks Catharina wordt voorgesteld als "niet echt gebeurd", maar als een opvoering door een reizend theatergezelschap (ook het Limburgs Projekt Teater behoudt een...De getemde feeks (Limburgs Projekt Teater) Foto Cor Hageman Johannes Pauwels, Sjarel Branckaerts en Peter Rouffaer - De Koopman van Venetië-(KVS) Peggy De Landtsheer

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...Sterckx: "Toneel wordt niet gespeeld door acteurs, maar door mensen die men personages noemt"... (De Vlaamse Gids, 1959). Precies het feit dat Stercks in het begin van de jaren '50 het...Nieuwe Scène, 14.200.000 17.000.000 Antwerpen Speeltheater, Gent 10.300.000 16.500.000 Brussels Kamer Toneel 12.240.000 12.240.000 De Korre, Brugge 6.000.000 6.000.000

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Voorts ontstonden het Mechels Miniatuur Theater, Theater Antigone Kortrijk, de Eksperimentele Werkgroep voor Toneel in Antwerpen, Toneel Vandaag in Brussel, Vertikaal in Gent, De Korre in Brugge, een...Het begrip werd herleid tot "een soort toegevoegd adjectief bij een lokale activiteit" en vervolgens werd het Nationaal Toneel de facto opgeheven...Toen dan een van onze ministers het lumineuze idee had om een verdeling van de theaterstructuur op een provinciale grondslag voor te staan -- ondertussen was immers ook het GLT (Groot Limburgs Toneel

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
De overige leden zijn René Verreth (acteur, Mechels Miniatuur Theater), Jozef Verhaeren (bestuurslid Brussels Kamer Toneel), Jo De Caluwe (directeur Arca), Karel Janssens (bestuurslid Christelijk...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
categorie in het decreet) en bij Blauwe Maandag Compagnie (BMC) en De Tijd (beiden met een D-sta-tuut). Op het eerste gezicht lijkt daarbij de definitie van repertoiretheater ingevuld als het grote-teksten-toneel...Ze wordt in de regie van Jos Verbist ook goed gebruikt: de plaats die de mensen innemen terwijl ze met elkaar praten is niet theatraal-evident, maar zoekt bewust naar een zo groot mogelijke graad aan...Ensembles en hun leiding In welke mate is het bouwen aan een ensemble (repertoiretheater = groot gezelschap) afleesbaar uit deze produkties

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Limburgs was'. Vandaar mijn oorspronkelijke terughoudendheid wat de Queeste betrof...De leden van de Queeste betreuren het dat het etiket 'politiek toneel' op hun werk wordt geplakt...Zij vinden dat deze term een pejoratieve bijklank heeft, die zweemt naar drammerig ouderwets toneel uit voorbije dagen