Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Grosso modo" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Maar grosso modo valt Bogaerts achter een kritische voorstelling terug: deze produktie is grappig en niet veel meer

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
welke jaren was dat ? Grosso modo, tussen 1975 en 1980

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Marianne Van Kerkhoven Gerardjan Rijnders De politiek van de verbeelding Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Grosso modo heeft de RAT de structuur van het decreet in stand gehouden

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Meestal gaan we naar het theater om stukken te zien van Shakespeare of Molière waarvan we vooraf reeds grosso modo het verloop kennen

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Dat is het, grosso-modo

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Dat zijn grosso modo de twee blokken waaruit men kan kiezen

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Grosso modo onderscheid ik binnen deze tendens drie grote systemen (waarvan ik er twee uitvoeriger behandel), n.l

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
Het obsessionele karakter van de thematiek wordt nog versterkt door het feit dat het reuzenwerk grosso modo bestaat uit 2 monologen (Isolde in het eerste bedrijf, Tristan in het derde bedrijf) en een

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Grosso modo: de hedendaagse dans is gedecreteerd (want opgenomen in het dansdecreet), de klassieke dans leeft beschermd en ver verwijderd van het dansbeleid, dito realiteit

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Daar staat tegenover dat we Nachtelijk Symposium tijdens het laatste Victoriafestival in Nieuwpoortteater gespeeld hebben met grosso modo hetzelfde resultaat

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het gevolg hiervan was, grosso modo, een totaal onvermogen van verreweg de meeste gezelschappen uit het tweede circuit om 'over de landsgrenzen' te denken, juist op een belangrijk moment, namelijk

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Grosso modo bestaat het boek uit een reeks afzonderlijke, min of meer chronologisch (en genealogisch) gerangschikte essays

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte adviesraad was weliswaar nog samengesteld volgens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst kon men grosso modo stellen dat de leden van een raad er veeleer

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
feite waren er op die conferentie grosso modo twee groepen: enerzijds de groep bestaande uit Schrödinger, Einstein, Planck en misschien ook Lorenz, die - net zoals Bohr trouwens - tot de 'gevestigde

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
De portretten die tot dusver verschenen zijn vallen grosso modo in twee groepen uiteen

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Meuleman heeft het grosso modo over de productiedramaturg, Melens over de huisdramaturg

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
voor tewerkstelling via de Collectieve Arbeidovereenkomst), een minister die er voor ging,... Het door adviesraden geleverde huiswerk werd grosso modo gevolgd, lelijke uitschuivers niet te na

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Probleem van die pragmatische lijn: voor de podiumkunstenaars die al onder het decreet vallen, verandert er dus niet veel, omdat - grosso modo - alle andere schouwspelartiesten in een met het decreet


Toon volgende resultaten