Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


148 document(en) met "Grote Gebaren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De grote dansers maken zich klein, de kleine groot...Jo-Anns Endicotts 'roofdiergang' op de 'Blonde Kläre': grote stappen op de toppen van de tenen, wellustig heupwiegend ; ze streelt daarbij over haar armen en haren, ze voelt zich lekker in haar...twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Een conflict van grote omvang De witte ruimte valt in de eerste plaats op door haar afmetingen...Telkens wanneer de grote deur op het achterplan openzwaait, ontdekt men een ander tafereel, dat telkens realistisch en kleurrijk is, in fel contrast met de witte speelruimte...Ik heb ook omhoog gekeken en gemerkt dat boven de grote luchter een geschilderde hemel zit

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarbij komt dat Balfoort dat met zo een minimalisme aan gebaren en bewein-minimalisme aan gebaren en bewegingen doet dat hem geen valse theaterpathetiek kan aangewreven worden...Dat TNS zou gemakkelijk model kunnen staan voor één van onze grote Vlaamse gezelschappen, ja, waarom niet, het NTG zelf...sinds jaren gedaan werden door grote, buitenlandse schouwburgen, Besson voorheen, Laroche weldra -; daar is de school die elk jaar 5 tot 10 jongeren aflevert, die niet worden opgeslorpt door de Brusselse

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Alle grote momenten van de avant-garde zijn door een reeks bewuste afwijzingen gekenmerkt...De inhoud sluit als thematiek nauw aan bij het grote gevoel van onzekerheid dat de jaren zeventig kenmerkt...Clem Fiori repertoire van duidende gebaren, gaat functioneren als de ballonnetjes in een stripverhaal (5). Als men zich over de esthetiek van het stripverhaal buigt

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik zie King Lear spreken, dezelfde gebaren maken, zich verplaatsen als J.D...Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen...Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het...Er zijn snelle, harde, energieke bewegingen, maar ook trage wegglijdende gebaren; de voordien reeds gebruikte woordenschat wordt uitgediept, in nieuwe combinaties getoond, met verwante series...Enerzijds gaat het over het dagelijkse leven, over onze eigen bewegingen en gebaren die zoveel verraden en zoveel verbergen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Enerzijds gaat het over het dagelijkse leven, over onze eigen bewegingen en gebaren die zoveel verraden en zoveel verbergen...Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen...Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Daarin past ook de grote marmeren schouw met een imponerend grote spiegel...Ook de gebaren en bewegingen sluiten nauw aan bij de dynamiek van de muziek

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
En in de grote Cour d'Honneur komt een reuzescherm, toeschouwers zullen dan naast en achter mekaar, maar dus samen, naar satellietbeelden kijken van de Olympische Spelen van Los Angeles...Overal in Vlaanderen ontstaat toneel dat volledig anders is dan het collectieve, activerende acteurstoneel of het ABBAH-theater van onze grote en kleine kamergezelschappen...Dit drijft Dehert ertoe om voorstellingen op te zetten, die tot op grote hoogte zelfdestructief zijn, die heel sterk naar binnen kijken

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Ik vond het toen nog beter van kromme haas te gebaren, luister, ge moet niet denken... Fie Laat mij maar beslissen wat ik moet denken, ik denk er het mijne van... Juul Ja, goed, maar luister nu...Ze opende haar tas, de grote bruine leren tas, ze neemt haar kaartje, geeft het me, en dan merk ik dat er een klein briefje aan vastzit...Fie Voor de grote ontmoeting

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Dat doet het in grote mate, vindt Bob Wilson, maar toch zijn er nog een paar details die niet door de beugel kunnen...Zo blijkt dat alles in het spektakel voor Wilson een heel specifieke, ja narratieve betekenis heeft, en dat die tot op grote hoogte niet op de toeschouwer wordt overgebracht...Muller is zeer open," (Hij herhaalt dit met grote nadruk) "zéér, zéér open en uiterst goed geïnformeerd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Alle scènes waar men door elkaar praat, zijn schitterend, maar ze zitten verloren in de zeeën clichéintonaties en dito gebaren van een Reymen en (veel erger) een Mager...twee grote uiteengespatte vlekken, draaien in het rond, met de 15 cm te lange rokken elegant opgeheven, eerst traag, om tenslotte snel te eindigen...Dit hoeft niets af te doen aan zijn verdienste om, in de schaduw van Anne Teresa De Keersmaeker en voor de rest het Grote Niets, naar buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eén van de grote pluspunten van het stuk vond hij dat het naast zijn magistrale compositie, bestemd voor een geletterd publiek, toch ook een eenvoudig volkselement bevatte...Zo is het bekend dat de grote Louis Bouwmeester, die de hoofdrol vertolkte voor het Nederlandsen Tooneel van Amsterdam (1900), de archaïsche, Germaanse verwoording van Starkadd niet waardeerde...Meer dan zijn dichterlijke bewoordingen raken het pathetische staccato van zijn stem en de stereotiep-herhaalde begeleidende gebaren (herhaaldelijk slaat hij zich met zijn handschoen tegen het gezicht

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
kapitalist; grote maatschappelijke gebeurtenissen (hier WO I) vormen de achtergrond van de voorstelling; enzovoort...Het gestalte geven aan grote teksten of personages met diepgang ligt zeer waarschijnlijk niet binnen hun mogelijkheden...Zuiver historisch gezien heeft de Westhoek echter een minstens even grote sleutelrol gespeeld in het ontstaan en de onderdrukking van de Reformatie als in het verloop van W.O

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het publiek zit dicht rondom de twee spelers die in hun woorden, gebaren, in het scheuren van een krant of het roeren van de koffie en vooral in de stiltes en de blikken die al of niet gewisseld...Hij is zo onconventioneel als de pest: hij komt aanzwemmen uit de zee en het blijkt dat de brave Klaas eigenlijk veel liever danseres geworden was, waarop hij zijn grote stijfstaande mantel uitdoet en...Even vanzelfsprekend is het dat de kinderen na de voorstelling de scène beklimmen en zelf met de grote gom en het potlood gaan spelen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Wagneriaanse personages grote twijfelaars gemaakt). Zijn besluit over Mozarts opera is: "Le livret de Lucio Silla n'est pas idéal mais Mozart y a trouvé beaucoup et il y a une histoire extraordinaire a raconter...Chéreau getuigt van een grote fantasie in de bewegingen, want het stuk duurt mer dan drie uur, en hij slaagt erin om zich niet te herhalen...Maar nog was Chéreau niet tevreden: bij de talrijke gebaren, bij de rollende onderdelen voegde hij een ingewikkelde belichting, vol verrassende momenten: soms heel donker, dan weer schel, soms zonder

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Maar Raskine gaat een hele stap verder: zijn schijnbaar ongecontroleerde gebaren kan hij een avond lang dramaturgisch betekenisvol inpassen in de evolutie van de andere personages...Tot zijn grote vreugde merkte hij dat Boehmer zich liet inspinnen en met de magere woorden aan de compositie begon...Arca Gent Nora, een poppenhuis Met Nora, een poppenhuis zet Pol Dehert in Arca een heldere en consequent gedachte voorstelling neer, met grote acteerprestaties, b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Toen viel een grote stilte, waarin Beethoven begon te zingen onder een nauwelijks bewegende dirigeerstok...een grote schouwburg was dat niet mogelijk geweest...De spanningen tussen de personages ontwikkelden er zich in gebaren en gedragingen, onhoorbaar, en alleen van op korte afstand zichtbaar

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Ze heeft met een grote handicap af te rekenen: als Engelse beschikt ze niet over de nodige techniek om deze Franse tekst volledig te beheersen...Chéreau toont zich een ogenblik verwant met onze Paul Peys-kens). Dat verleent Birkin een grote kwetsbaarheid, omdat ze zo frêle is in haar lang wit kleed en omdat ze met zoveel natuurlijkheid en...Maar als hij een ogenblik het geluk en de macht aan zijn kant krijgt, geniet hij met theatrale gebaren van zijn positie

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het resultaat was verbluffend, omdat Senne Rouffaer, die natuurlijk een groot acteurstalent heeft, zich deze ene zeldzame keer had moeten buigen over de 'vanzelfsprekende' gebaren (zoals kijken naar...het begin maakte zijn opruimingspoging grote indruk, maar de tekstzegging had een spanning naar buiten, niet naar binnen...Men ziet niet goed hoe jonge acteurs uit het avant-garde circuit ooit in de grote huizen zouden kunnen functioneren, zonder hun eigenheid op te geven


Toon volgende resultaten