Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


174 document(en) met "Grote Markt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Hij ziet het kleine klein, het grote groot...En ik voel de hele omvang van dat grote woord...Maar er is een schat, die men alleen iemand met grote verdienste graag wil gunnen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dat TNS zou gemakkelijk model kunnen staan voor één van onze grote Vlaamse gezelschappen, ja, waarom niet, het NTG zelf...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor...Antigone (zij citeert) Een grote gelijkheid, dat is de bruid van elke oorlog

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen ik heel jong was, was dat de Vlaming, later de Zwarte Jef op de markt, maar partijlid ben ik nooit geworden...Ik heb het idee geopperd om met de grote bom uit Gilgamesh door de stad te trekken en iets te doen, maar ze willen niet...Misschien is Alexander/Israel wel mijn vader (lacht). En ook de poppen spelen een grote rol

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dat men meer geld moet eisen voor cultuur in plaats van grote broer NTG te benijden komt bij de GENOT-leden niet op...Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog...Drie produkties van mij zijn op televisie gekomen en dat compenseert voor het feit dat ik geen grote naam heb

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vraag stelde zich wel of zulk een aanpak ook een vernieuwend licht op Shakespeares grote teksten zou werpen...Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Ook de niet-gesubsidieerde groepen moeten hier behandeld worden: bij groepen als de Witte Kraai is er een tendens naar het 'grote' repertoire en de professionele eisen zijn evenwaardig (zowel bij de...makers als bij de kritiek). Er is het voorzichtige kamertheater: Vertikaal Gent brengt Eric Idles Pass the butler - Monty Python is wel pikant, maar ligt goed in de markt - en Albees Zoo Story, waar

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme gaai naar etc groote klokkast en opent de deur: D"r zitten overal spinnekoppen in! Zòò'n grote...De vent met de sleutels der-grote poort waarachter uw Tijl zich verborgen houdt... Zwijg... 'k Denk aan Belleken, Belleken, Belleken... ............. Ale... Sakkerloot...Hij maakt met korte beentjes grote stappen, houdt 'n papier in de hand, nadert Tijl

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
En dat register ontbreekt in grote mate bij de Epigonen...Het is tenslotte niet voor niks dat de surrealistische markt in mekaar is gedonderd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Bogaerts is wel geslaagd in het bereiken van een grote snelheid in het vertellen en spelen; iets wat een vaudeville nodig heeft, maar wat men in Vlaanderen (en dan nog via een Duits auteur...En die grote sul van een Syberberg, zullen we hem maar aan de politie uitleveren...Maar tezelfder tijd bestaan er ook relaties tussen het scherm en de daarachter liggende ruimte: de oude man kijkt vanuit de zaal naar binnen, en in de lijn van zijn blik zit Frederik De Grote terug te

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Na het wegvallen van de verwachtingen omtrent 'de grote revolutie' stortte het politieke theater zich op de kleinere bovenbouwrevoluties: een verschuiving van de buitenwereld naar de binnenwereld...dit een bewust tricheren ten koste van een onderwerp dat nog steeds in de markt schijnt te liggen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Als het dit is wat bedoeld wordt met 'de vrije markt', moet Poma nodig eens gaan kijken...De sprookjesachtige, fluwelen sfeer van de voorstellingen verbergt soms het grote vakmanschap en de filosofische ernst van Brulin en de zijnen (zie Etcetera 2) (P.D.B...Grote grappen en pientere sfeerstukjes wisselen af met karrevrachten middelmatige verwerkingen van de politieke absurditeiten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik wil hier geen pleidooi houden pro techniek, maar ik ben er wel van overtuigd, dat je zonder die techniek geen grote danskunst kunt maken...altijd een zeer grote belangstelling gehad voor muziek en altijd een zeer grote muzikaliteit aan de dag gelegd...Gaat het om de markt of om de artistieke prestatie

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Meesterwerk Dat verklaart ook de grote belangstelling voor dit stuk van Muller...Woorden hebben vaak meerdere betekenissen, de taal bezit een grote autonomie waardoor alles kan, alles mag...Het BKT brengt Kwartet in een grote ruimte die, op twee stoelen na, compleet leeggehaald is tot tegen de blote muur

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het is heel belangrijk dat ook choreografen deel uitmaken van de raad, omdat wij het werk van binnenuit kennen en niet oordelen in functie van de mode of van wat in de markt ligt...Met 21 kunnen we een evenwicht brengen in de verschillende strekkingen : na de grote Carlson-vogue is het nu al Cunningham wat de klok slaat in Frankrijk, en wij zijn een beetje opzij geduwd... Maar

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Ook is het misschien te weinig bekend dat onze kerken en kathedralen, tot vorige eeuw zonder stoelen, veeleer als openbare markt dan als devote gebedhuizen dienst deden...Dat is het heel grote verschil tussen de traditie die hier bestaat en die in België...Schrijvend Vlaanderen, dat zijn een paar onderwijzers, en toneelspelend Vlaanderen is niet meer dan een klubje funktionarissen die geborgenheid zoeken onder de subsidieparaplu van de grote

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het festival en tonen een grote gevoeligheid voor de taal van het lichaam, de taal van de ruimte, de taal van een samenleving-in-verandering...Toch werd gepoogd daar uit te breken door de Grote Markt als lokatie te gebruiken voor de spektakels van Pat Van Hemelrijck en Alberto Vidal...Nog als ik op de Grote Markt sta stap ik door Van Hemelrijcks rommelig voortuintje

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Men verwacht van een acteur in de eerste plaats een grote persoonlijkheid, iemand die er is op de scène, met de specificiteit van zijn lichaam, zijn stem...Studenten volgen, tussen verschillende audities door, les bij die of die beroemdheid, proberen binnen te geraken bij de docenten die het best in de markt liggen: een vrije-marktsituatie die

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Theater is een zeer onpopulair medium geworden en daar heeft het zelf grote schuld aan...De tekst zelf wordt vaak met veel ironie gebracht: het verdwijnen van Jezus uit zijn graf wordt als een grote goochel-truuk gebracht...Grote festivals met grote namen hebben duidelijk nog een functie: die van cata-lysator van kwaliteit

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
uitgerekend dat jaar op de markt wordt gebracht...Opnieuw met Jozef in Dothan als grote uitzondering, treedt het VVT met het klassieke werk alleen op in Gent, Antwerpen en enkele grotere provinciesteden (Leuven, Kortrijk, Hasselt enz


Toon volgende resultaten