Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


174 document(en) met "Grote Markt" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Het linkse karretje Lada wil wel de Belgische markt veroveren na het succes op het laatste Autosalon maar ziet daarvoor andere wegen dan het feest van de Vieze Gasten...De Internationale Nieuwe Scène vormde voor de goegemeente het artistieke boegbeeld en was dé grote pleitbezorger voor de Kultureel-Front-groepen naar de overheid toe...Voor Mong Rosseel was Savary en Le Grand Magic Circus het grote voorbeeld: provoceren, de draak steken met de burgerlijke moraal

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
de culturele sector heerst er een grote malaise, waarbij geld en de afwezigheid daarvan, een grote rol speelt...Overal in het buitenland kan men nu zien dat de operawereld zich reorganiseert: de grote, dure sterren zijn volgeboekt en verschijnen slechts in één type opvoering, die weinig te maken heeft met de...het buitenland zijn er een paar voorbeelden, die inspirerend kunnen werken: de barokopera kent een grote belangstelling bij de liefhebbers van oudere muziek

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Chinese vrouwen rapen de zoete vruchten van een exotische boom om in hun gebakjes te verwerken, een heuvel is helemaal gereserveerd voor schakers en dammers, er staat een paleis met een hele grote...Yoko heeft een mozaïek in het wandelpad laten aanbrengen met een grote ster erin en het ene woord Imagine...Samenvattend: het loopt uitstekend in Californië, de staten rond New York en aan de grote meren, Florida

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het is dit thema dat duidelijk aan bod komt in deze opvoering: in het eerste bedrijf is het salon beklemmend rood en van de wereld afgesloten; het grote feest, met te veel eten en drinken op tafel...Duidelijk Dit verhaal wordt met een grote duidelijkheid verteld...Gezien in de Munt op 21 april (première). van het Internationaal Dansfestival van Brussel "Grote Markt" van maandag 20 tot zaterdag 25 juli '87 KLASSIEK-HEDENDAAGS-MODERN-JAZZ Gevorderden

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Je kon niet verwachten dat auteurs die op andere terreinen van de literatuur een reputatie hadden-grote toneel- of romanschrijvers -, dat die plots belangstelling zouden gaan krijgen om voor de radio...Je moet je hobby's hebben, bij radio is het nodig dat je ergens zelf voor staat, maar daarnaast is er nog een heel gebied waarvan je de markt moet kennen, ook die dingen waar je zelf geen...Maar het grote publiek, dat haalt het er toch niet uit, want dat heeft afluistersituaties die de vergelijking niet kunnen doorstaan met wat wij in de studio hebben

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Daar wordt een massa-produktie over de markt gestrooid, een produktie die voor 80% in het entertainment thuishoort: door beroepsluisterspelschrijvers met grote vakkundigheid opgebouwde spelen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het grote aanbod van drama- en theatercursussen zitten ruime verschillen zowel in opzet, intentie als pretentie...kwaliteitsverbetering en betere beheersing van het métier, er is een aanbod dat zich richt naar bijscholing en vervolmaking in bepaalde disciplines, er is de opleiding die zich met het eindprodukt op de artistieke markt...Zijn grote passie bleef echter de opleiding: Luc De Smet: "De Kleine Academie is dus ontstaan uit een persoonlijke behoefte: ik geef zelf heel graag les en interesseer me geweldig voor de

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
En Jef, die uit eigen zak de dure copies had betaald, bleef achter met een diepe put en een grote kater... In 1965 maakte Jef Cassiers zijn toneeldebuut in het E.W.T...bijeenraapte, in zijn zak stak en wegwandelde... Exit Jef Cassiers... Met Jef ging een grote clown dood, een gevoelig theaterman, een bezeten artiest...Willinger zorgt nu andermaal voor een primeur door Belgische theaterteksten uit het begin van deze eeuw op te diepen en voor de grote Engelstalige markt te vertalen, een aantal ervan waren voordien

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Juist vanuit die vaststelling kan men niet voorbij aan die ene grote afwezige: Pina Bausch en haar Wuppertaler Tanztheater...Hun werk geeft mij echter een bittere nasmaak, residu van een overdosis handigheid, een te grote drang naar roem, een ontspoorde ambitie...Gezien het grote aanbod op de markt, een over-aanbod volgens velen (en daar gaan theaterdirecteurs vaak mee akkoord), worden de toeschouwersnormen verlegd

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Gerardjan Rijnders en Jan Ritsema); in de eerbiedwaardige Haagse Comedie wordt grote "kuis" gehouden en binnenkort komen grote gezelschappen als dat van Arnhem (Teater) en Eindhoven (Globe) wellicht...het bewijs dat de Nederlandse overheid begrepen heeft dat de teruggang van het publiek in de grote zalen een artistieke kwestie is. Gezien er in de grote structuren een te beperkte vrijheid is, kunnen...Vlaanderen liet een generatie van theater makers "verloren" gaan door hun doorstroming naar grote structuren te blokkeren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Bepaalde gezelschappen en regisseurs leven zelfs van die grote internationale markt, een fenomeen waar sinds korte tijd ook enkele Vlaamse groepen in meedraaien, met een produktie gericht op de...Tegen dat theatraal separatisme (er bestaat nog geen cultureel akkoord tussen de twee grote gemeenschappen) wordt op het terrein wat gedaan...De bedoeling was een nieuwe onschuld te vinden, de grote ervaringscapaciteit van een kind te herwinnen, de scherpe aandacht voor de dingen en de mensen, en om dat daarna te gebruiken in een theatrale

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Uiteraard zullen ook financiële motieven bij een kleine groep als de Blauwe Maandag Cie en een grote brok tekst als Nachtwake meegespeeld hebben, in elk geval heeft het succes van beide produkties...Allebei vinden het een grote ontdekking waarop doorgegaan zal worden...Een woonkamer Een woonkamer in een grote flat in een grote stad

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Zelfs wanneer ze (= de repertoiregezelschappen) een lamentable periode doormaken, dan moeten we ze nog in stand houden, want ze zijn de enige garanten voor continuïteit en traditie"? Wie zegt dat de grote...Meer nog, in geen enkele van de traditionele taken van het repertoiretheater hebben de A-gezelschappen een monopolie opgebouwd: het brengen van grote zaalprodukties met grote middelen, theater maken...Het systeem hoeft niet beperkt te bijven tot de grote stadsschouwburgen met gezelschap, het zou ook uitgebreid kunnen worden tot de grote dynamische culturele centra

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De festivalformule was even doeltreffend als eenvoudig: een korte duur, een beperkte oppervlakte, en een grote horde artiesten van diverse origine...Dit resulteert in een indrukwekkende rij van grote namen en belangrijke produkties, de creatieopdrachten verlenen het festival prestige, en het werk van buitenlanders met Franse groepen en...Het feit dat het Nederlands Theater Festival, met nochtans een grote Vlaamse artistieke inbreng, geen voet aan Belgische grond krijgt, is tekenend

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Ze wilde niet mee naar de markt, omdat Christine bij haar kwam...Laat hem vallen, staat hij weerom op, awel 'k geef hem een klop en een bok van mijne kop, In de bar "Hawaï"... (Prinses Elisabeth zit op het grote gele tapijt...ze schikt haar grote kleed, het lijkt alsof ze bezig is met een groot nest

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Daar het de bedoeling was dat de produkties tussen beide werden uitgewisseld, zorgde die tweeledigheid onmiddellijk voor grote moeilijkheden...Etcetera 14) wees Thielemans op enkele "gaten in de markt", o.a...het werk van Offenbach, waarvan de subversieve kant door melige opvoeringen onder dikke lagen stof verdwenen is. Nochtans heeft iemand als Karl Kraus de grote satirische kwaliteiten van diens werk al

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het grote probleem is dat er niet zo maar programma-aanpassingen mogen doorgevoerd worden of uren toegevoegd...die zin creëren wij een markt

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het zijn evenvele artistieke opties die met elkaar gemeen hebben dat ze de interdisciplinariteit bevorderen, die het eigen gezicht van OHS zo aantrekkelijk en divers maakt en de toeschouwers in grote...Zo wordt een eigen stempel gedrukt op een markt die nog al te vaak door a-sociale konijnen en wereldvreemde elfen bevolkt wordt...De opmerking dat dit festival 'geslaagd' en 'opmerkelijk' is, wijst ook op de lacune die er bestaat tussen wat er op de markt aan boeiende produkties leeft en hoeveel daarvan naar de toeschouwers

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Brunat, welke buitengewone, boventallige leden wilt u aan de grote raad toegevoegd zien...Waar elders?! (Ook Philippe legt zich neer om te slapen; het vuur dooft) DERDE BEDRIJF Scène t Op de grote markt van Romans en op de brug Donderdag lï februari...Allen af; Guérin in druk gesprek gewikkeld met Laroche) Scène 2 Toegang tot de grote markt van Romans

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
grote werk in de stad...De school is gelegen in het hart van de stad tussen de Munt en de Grote Markt...En hoe dan ook blijft er te Brussel de lacune van een grote goed geoutilleerde theaterzaal, die grote produkties uit het buitenland kan ontvangen en een nieuwe dimensie aan de eigen Brusselse


Toon volgende resultaten