Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "H-l-S-T-O-R-Y op Documenta X" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De titel slaat op de reis tussen de oude en Katia Kabanova (Nationale Opera Brussel) - Foto Paul Versele nieuwe wereld, maar ook op de overgangsfase die elk van...Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt...Een toneelopleiding is per definitie (of zou dit moeten zijn) een op de individuele student gericht leerproces, waarbij lesgevers meestal op tijd aan-de noodrem trekken

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
malion en Falstaff en de recente (1955- 1985) duidelijk te situeren vanaf Theater en in Data, Etcetera en Documenta, waarbij 1955 als datum voor de beginnende overgangsfase wordt vastgelegd...Waar de naoorlogse kritiek in de eerste plaats programmerend van aard was, bedoeld om de theaterbezoeker te helpen in zijn keuze, en meer gericht op het amusement dan op het artistieke karakter van...De klemtoon komt nu te liggen op het artistieke- en kwaliteitstheater

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...dit nummer op het kinder- en jeugdtheater: de toneeltekst Dag monster vormt er het middenluik van; voorts wordt onderstreept dat kinderen recht hebben op theater en dat o.m...en 44 Kantor Tadeusz Kantor, de Picasso van het theater, bereidde een nieuw stuk voor, dat in juni op documenta 8 in het Westduitse Kassei in wereldpremière gaat

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Op Documenta 8 in Kassei (BRD) werd met de presentatie van de danssecties uit het eerste deel Das Glas im Kopf wird vom Glas een eerste sluier opgelicht van dit over 5 jaar geplande operaproject, een...Het blauwe waar ik zo'n acht à negen jaar mee teken werkt heel diep, sterk indringend in op je kijkgedrag, op je geest, fysiek ook, als je er voorstaat: er worden andere deuren opengedaan...Hij laat de lichamen op de ruimte ageren, zodat deze zelf, en bij momenten op spectaculaire wijze, vergroot, verkleint, trilt, kantelt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Van bij het begin valt het op dat de levendigheid niet steunt op geschreeuw, maar op de vanzelfsprekendheid van een realistische typering: de huishoudster (Chris Lomme) is superieur aan de meid (Gerda...En dan niet op een ouderwetse, vaak arrogant zelfbevestigende manier, maar op en top hedendaags: reflexief, kwetsbaar en onzeker...Het stuk eindigt op een punt waar het script zelf niet meer lijkt te weten of het een verhaal moet verder vertellen, dan wel die chaos constateren: op zich een interessant moment, maar het gaat

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele...beide gevallen staat er immers niets op het spel : in het eerste geval ziet de lezer/toeschouwer de samenhang die hij wil zien, en in het tweede geval zoekt hij helemaal niet meer naar een eventuele...vorm van een zuil op rails die als een opkomende en ondergaande zon haar baan beschrijft rond het 'huis'. Op dezelfde rails draait in het midden van het stuk de sprekende zuil die zich in de cruciale scène

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De tijd van de dichter : leven bij de dag; en die dag tegelijkertijd op twee tegenstrijdige manieren beleven : alsof het nooit meer zal ophouden en alsof het opgehouden is op dit ogenblik...Peeters is veel beter geïnspireerd op de ogenblikken dat hij de geschiedenis niet ziet als een reeks feiten, maar als een communicatieproces waarbij de tijdgenoot de gebeurtenissen op een bepaalde...Zo wijst hij erop dat dit beeld niet alleen gebaseerd is op (schaarse) kritieken maar ook en vooral op zogenaamd "autodescrip-tieve" metateksten

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Zolang niet ingegaan wordt op het principe om het bestaansminimum voor gezelschappen uit te keren (een voorstel: 10 miljoen fr...Als programmator bouw je op deze manier geen relatie op met je publiek en werk je niet aan het kijkgedrag bij kinderen...Hooguit twee kunstencentra zullen kunnen opgestart worden, het geld voor een volwaardige werking zal voortijdig op zijn, de bestaande gezelschappen zullen hun groeikansen zien verdwijnen, de grote

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Op de, volgende pagina's beschouwingen over het werk van Jan Fabre, William Forsythe en Laura Fox, al drie te gast in Antwerpen...zullen wel, zo argumenteerden ze, onze persoonlijke commentaar op het gebeuren leveren, maar belast ons niet opnieuw met een sociale rol...Antonis: De Antwerpenaar is op een heel bijzondere manier op zijn stad verliefd

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Kairos betekent zowel 'de juiste maat' (ook in retorische zin: het juiste, goed gewikte, 'treffende' woord op de juiste plaats en op het geschikte moment) als het 'juiste ogenblik' — dat men 'niet kan...Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...En dat slaat allicht niet enkel op haar vernietigd wereldbeeld, maar ook op de vernietiging die dit wereldbeeld heeft teweeggebracht

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Yang-redacteur Jürgen Pieters, die een theaterkroniek heeft in het Nieuw Wereldtijdschrift, schreef een reactie op het dossier theaterkritiek Wim Van Gansbeke mag zijn ambt van...Op zich is ook die vraag belangrijk genoeg, maar toch blijft het jammer van die al te eenzijdige benadering: nu het onderwerp eindelijk ter sprake komt, krijg je het gevoel dat het juist de...Alleen op die manier kunnen we komen tot een vorm van kritiek die wordt geschreven door sterk kritische persoonlijkheden die over de nodige bagage beschikken om voorbij de grenzen van die ene

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
En het is in de ervaring van de toeschouwer dat de innerlijke samenhang tussen al die fragmenten opnieuw gereconstrueerd wordt als een uitdrukking van/commentaar op het tijdsmoment...Niet de herkomst van de teksten is belangrijk (die hoor je pas afgeraffeld op het eind van de zit), niet de context van stuk en auteur, maar de werking van de woorden op zich...Als het tijdelijk vastnemen van wat voorbij gaat en eigenlijk niet te vatten is. Met het hoofd en de lat hoog in de lucht maar met de voeten stevig op de grond

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Rampspoed op publieke plaatsen lijkt de doden en de stervenden in de gemediatiseerde samenleving van hun recht op discrete zorg en een sereen levenseinde te beroven...Dat levert soms obsceen-sublieme beelden op 'als een muurschildering in een donkere oude kerk, een massaal verwrongen visioen van een stormloop op de dood zoals alleen een oude meester die kon...Grimonprez' dial h-i-s-t-o-r-y is volgens de Süddeutsche Zeitung één van de belangrijkste ontdekkingen op het mediagenieke, vijfjaarlijkse kunstspektakel voor de grote massa, genaamd Documenta

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Maar hoe leef je verder met de geschiedenis, met doden die je dierbaar zijn, met een omgeving die verdwenen is? Deze vraag houdt heel wat kunstenaars bezig, ook op Documenta X, waar juist de...Van hem waren er twee animatiefilms te zien op Documenta X: Felix in Exile (1994) en History of the Main Complaint (1996). De kracht van Felix in Exile ligt op de eerste plaats in de beelden...Ook de manier waarop de beelden mekaar opvolgen richt de aandacht eerder op de beelden dan op een verhaal

Nr. 61, Januari 1997 • Inhoudstafel
Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Peter Anthonissen, Klazien Brummel, Eda Cufer, Lieven De Cauter, Eric De Kuyper, Jan Goossens, Rudi Laermans, Jan Lauwers, Carine Meulders, Griet Op...animatiefilmer William Kentridge 8 Kunst versus Terreur Carine Meulders over Johan Grimonprez' dial H-l-S-T-O-R-Y op Documenta X 12 Shakespeare en het pelliculetaboe Klaas Tindemans...Bedenkingen van Marianne Van Kerkhoven bij het fenomeen 52 'k Moest alleen JA zeggen Griet Op de Beeck over Arne Sierens, toneelschrijver 56 Jukebox 56 De weg van het

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
hand is, maar hier eerst begint na 2005, want u moet nog door die fase van de variatie heen, dat de overheid macht ruikt en rendement op haar geïnvesteerde vermogen wil zien...Hoe legitiem het op het eerste gezicht ook lijkt, de overheid is net een stap te ver gegaan door eisen aan de afname te stellen...Langzame geschiedenis Ik las eens over iemand die twee geschiedenissen onderscheidt: een geschiedenis dichtbij, die snel op ons afkomt, dat is de televisie, dat is de Humo en die cd-rom van

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
dan eens geprobeerd heeft met woorden vat te krijgen op Wilsons voorstellingen: 'Geen enkele keer lukte het zoals ik het wilde - zo prachtig vond ik de voorstellingen...het opstel over Ten Oorlog gaat Pieters op zoek naar de geschiedenisopvatting die ten grondslag ligt aan de cyclus van de Blauwe Maandag Compagnie...Het zijn deze specifiek theatrale gegevens, die een nieuw perspectief op een tekst creëren, die m.i

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Ik kwam al snel tot het inzicht dat je op straat nooit in detail kan treden...Ik wou dat werk in Kassel op Documenta X voortzetten en er een tweede versie van Achtergrond van een verhaal tonen...Geen enkele kunstenaar zegt op z'n twintigste: 'dit ga ik op mijn vijftigste doen

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
De setting is geïnspireerd op een foto uit 1930: iets wat op een politieke meeting lijkt in ergens een Arbeidersparadijs; het blijkt een opname van de oeropvoering van Brechts Die Massnahme in Berlijn...Het is het thema en de titel van de Hard-op-de-Tong-lezing die hij op 19 november 1985 geeft in de Beursschouwburg...Decortes welbespraakte en mediagenieke recalcitrantie is ondertussen ook opgemerkt door een andere dwarsligger, ex-beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem, die Decorte uitnodigt op te komen op de lijst van

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Laten we eerst ingaan op deze nieuwe praktijken om in een tweede paragraaf terug te komen op de relatie tussen theater en nieuwe media...Hierdoor wordt het voor elke kunstenaar mogelijk om zelf op te nemen en te monteren op professionele standaarden en kunstwerken ook makkelijk te verspreiden via VHS-cassettes...Denken we maar aan de kunstproductiecellen binnen de publieke omroep zoals Kunstzaken op BRTn, kunstprogramma’s op VPRO, Kunstkanaal, La Sept enz


Toon volgende resultaten