Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Haarfijn"Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • Peeters, Elvis
fragmentering, haarfijn in elkaar past

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
Het is ook nu weer de verdienste van dirigent Silvio Varviso om deze rijkdom aan subtiele klankkleurnuances haarfijn uit de doeken te doen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Zoals Frank van de Veire in een lezing tijdens Antwerpen '93 haarfijn uiteenzette, hier klopt iets niet

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
haarfijn beschrijft en analyseert

Nr. 74, December 2000 • Eric De Kuyper • De recensent als toeschouwer, de toeschouwer als...
Waarmee ik wil zeggen dat om allerlei redenen die een recensent haarfijn probeert te seriëren, een opvoering van een Verdi-werk meestal niet haalt wat er in zit

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Als Danneels het ironisch over de nOna-folder heeft in termen van 'een programmakrantje waarin haarfijn wordt uiteengezet hoe het culturele veld in Mechelen zichzelf op de internationale wereldkaart

Nr. 94, December 2004 • Pieter T'Jonck • Theater als showbusiness: De ondraaglijke lichtheid van...
kijker wordt gemanipuleerd zonder dat deze zich daarvan noodzakelijkerwijze bewust is. De aangehaalde beginseltekst demonstreert dit haarfijn aan de hand van de latere films van Alfred Hitchcock

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter T'Jonck • Waar is kunst?
Haarfijn wordt uiteengezet hoe de verschillende deelnemende artiesten elkaar vonden, overlegden en de verschillende aspecten van het werk, van de affiche tot de tekst, in elkaar sleutelden

Nr. 110, Februari 2008 • Birgit Cleppe • Maaksels versus baksels
De core business van een schouwburg omhelst, met andere woorden, het haarfijn orkestreren van het theaterbezoek

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
Dat vergt een even haarfijn woordeloos aanvoelen van elkaar en van de situatie als zeg maar, een horde in een liefdevol huwelijk van tien jaren