Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Handke en Discordia"Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het dramatische oeuvre van de Oostenrijker Peter Handke kan, vereenvoudigend, herleid worden tot twee dichotomieën : taal en theater, en macht en theater...Handke en Discordia bezorgen je als toeschouwer een ongemakkelijk gevoel, zowel over het theater als over de samenleving waarin dit theater als metafoor fungeert...Over... Peter De Jonge en Klaas Tindemans UBER DIE DORPER auteur: Peter Handke; groep: Maatschappij Discordia; regie, toneelbeleid: Maatschappij Discordia; spelers: Jan-Joris Lamers

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...Peter Handke, Botho Strauss en andere 'ernstige1 Thomas Bernhards op de affiche had...Hij verbrandt de vette Petrarca-prijs en scheldt jurylid Peter Handke uit

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Pasolini, Goethe, W. Burróughs, Octavio Paz en Peter Handke, uitgangspunt voor deze creatie en afgedrukt in een overigens schitterend programmaboekje...de Inquisitie, en finaal de komst van Alva, waarbij de verstrengeling van religieuze en politieke rebellie, en de onderdrukking daarvan, helemaal manifest werd -- is genoegzaam bekend...Ook de uitstippeling van de emoties tussen de personages onderling, geboetseerd door licht-en-schaduw; de trillende afstanden en verhoudingen die er tussen mensen kunnen bestaan, en in de ruimte

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Handke ziet het als zijn opdracht, of beter gezegd zijn "zending", "das Volk der Leser" op het bestaan van een "wereld" te wijzen, die niets meer te maken heeft met de kommer en kwel van de alledaagse...Aan een welbepaalde mise-en-scène wordt er niet gewerkt: de akteurs wandelen rustig van tekst naar tekst te midden van een vertrouwd Discordia-decor (enkele zetels, enkele paneeltjes, gordijnen...tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en inzichten zet, of in de mond

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Daarnaast bestaan ze (ook dat is bekend) bij de gratie van verschuivingen tussen verheven en plat, tussen subliem en banaal en ga zo maar door...Karl Scuka-prijs en de Prix Italia). Zelf ziet Goebbels muziek-, theater- en literatuurgeschiedenis als één grote supermarkt waaruit naar believen geput en gecombineerd kan worden onder het motto...theatergeschiedenis en theatermiddelen wil samenbundelen: men houdt zich dus aan de oppervlakte en wordt slechts af en toe oppervlakkig

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Van daaruit ging ik naar Armando en uiteindelijk naar Handke en zijn manier om met taal te werken...Het bos spreekt een taal zonder klank, zonder adem, zonder structuur en het is een en al zoete koude onbegrijpelijkheid...datgene, wat, als het dieper en warmer en breder zou zijn gelegen, bos zou zijn, is dat juist rots

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Tussen de ritten spraken Lieven De Cauter - presentator van het TV-programma Container - en Etcetera- redacteur Klaas Tindemans met Jan-Joris Lamers, het gezicht van Maatschappij Discordia...en eigenlijk in elke voorstelling van Discordia, is er een heel grote aandacht voorstijl, voor mooie kleren, meubelen...Toch zijn er veel stukken van Discordia die het gevoel van afstand tussen wat er getoond wordt enerzijds, en de leefwereld van de toeschouwer anderzijds, nog versterken, stukken als Kras, als Op de

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De Discordia-acteur toont zichzelf tegelijkertijd als personage en als souffleur van dat personage en tussen beide komt er ruimte vrij voor de persoonlijkheid en de biografie van de acteur zelf...werkelijkheid, de bemiddelaar tussen binnen en buiten ? Bij het lezen en herlezen van deze passages bij Handke heb ik steeds vaker zitten denken aan uitspraken van Jan Ritsema en aan voorstellingen als Het...Das Spiel vom Fragen (Maatschappij Discordia) Foto Bert Nienhuis Schauen noemt Handke deze manier van kijken die bemiddelt tussen "al te nabij en al te ver" : "Het belangeloze kijken waarin

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Kinderen en theater - Peter Sellars -Joshua Sobol - Tadeusz Kantor - theatertekst: Dag Monster (Pauline Mol) uitverkocht NR 19...Acteren : zijn en bewustzijn - Dossier Stad en Theater : Brussel II - Jappe Claes -theatertekst : Op de Hellingen van de Vesuvius (Wanda Reisel) 220 fr/fl 14 NR 27...Dossier Vlaamse Opera - scenograaf Niek Kortekaas - Discordia : Jan Joris Lamaers interview - theatertekst : Louis XIV (Frank Hellemans) 220 fr/fl 14 NR 28

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Maandag 1989), Lulu (Toneelgroep Amsterdam / De Tijd 1990), en volgend seizoen Ivanov (Stan / Discordia). Vlaamse acteurs, regisseurs en toneelgroepen liggen de laatste jaren bijna even goed in de Hollandse...Maar waar blijven de tournees van Nederlandse gezelschappen in Vlaanderen (Discordia uitgezonderd)? En waarom is het aantal Nederlandse regisseurs en acteurs dat emplooi vindt in Vlaanderen beduidend...Thomas Bernhard en Peter Handke horen doodeenvoudig bij de Duitse literatuur, net als Max Frisch en Friedrich Dürrenmatt

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
moraal en politiek, filosofie en alledaagse materiele beslommeringen, het rad van de geschiedenis en het handelend individu, doelgericht puritanisme en spontane levenslust...een heersende moraal, zijn gevoel van machteloosheid: Maatschappij Discordia nodigt het publiek uit om mee met hen te denken over de betekenis van 1968, revolutie en engagement vandaag...Waarnemen in vertelvorm Ook de voorstelling Die Stunde da wir nichts voneinander wussten (Peter Handke) — die Maatschappij Discordia ongeveer gelijktijdig opvoerde — duurde bijna drie uur

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Hertmans: 'Mijn faalangst om voor theater te schrijven was ik kwijt na het zien van de opvoering van Das Spiel vom Fragen van Peter Handke, door Maatschappij Discordia...Het gaat over een Europese wereld waarin Vlamingen zich in de twaalfde eeuw al profileerden, waarin ze hun eigen stem en schuld en verantwoordelijkheid hebben, en dat op meer dan één vlak...Lezend en bladerend en herlezend ontmoet ik in Kopnaad de wolf en de leeuw onder de invloed van Mars en zie ik de rokken van Valeska, een man die door de bergen gaat, en een jongen die het spreken nog

Nr. 49, April 1995 • Peter De Jonge • Privé-domein
Tegelijkertijd hoogstandje en culminatiepunt zijn ze in de klassieke stukken de momenten waarop de acteur zich rechtstreeks tot het publiek richt en de drijfveren en innerlijke roerselen van zijn...herinneringen aan zijn vroegste theaterverleden en voorgelezen fragmenten van lievelingsauteurs Thomas Bern-hard en Peter Handke...Jan Joris Lamers en Maatschappij Discordia wordt de laatste jaren wel eens gemakzucht verweten

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
stroom versmolten met herinneringen aan zijn vroegste theaterverleden en voorgelezen fragmenten van lievelingsauteurs Thomas Bernhard en Peter Handke...Heel lang van tevoren bedacht en nog veel langer van tevoren, neen, dat kan niet, heel lang van tevoren bedacht althans, en dan heel erg aangekondigd en aangeprezen, lang voordat het is gebeurd en...En toen wij toch dat kleedkamertje uitkwamen en hij van zijn woede bekomen was, gingen wij op de grond liggen en moesten wat ingewikkelde oefeningen doen en daarna... Hierbij schreeuwde hij luid

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Handke volgt deze zienswijze, maar benadrukt bijzonder sterk het uiterlijk dwingende van talige en andere conventies...De groep brengt de tekst losjes en ongedwongen, met de van Discordia en tg Stan zo onderhand overbekende informaliteit: gekruiste armen, korte glimlachjes naar elkaar, een vooruitstaand been hier en...Na een tijdje klit de groep samen op de houten tribune links achteraan het podium (decor en licht zijn overigens van de hand van Discordia-voorman Jan Joris Lamers). Nog meer Handke, in dezelfde arte

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
De vervallen en afgebladderde muren waartussen de Discordia-schatten nu in wonderschone en metershoge, zelf geconstrueerde schappen liggen opgeborgen, hebben ooit toebehoord aan herbergen en bordelen...En de opening was ernaar: wijd geopende deuren, overvloedige dranken en heerlijk voedsel, een geïmproviseerde toespraak door Jan Joris Lamers en Matthias de Koning, die voorbij was voor je goed en wel...repertoire houden' en ook dat, binnen het toneel reeds lang in ongerede geraakt begrip, wordt door de medewerkenden van Discordia gekoesterd en dienovereenkomstig nauwgezet omschreven: 'Repertoire

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Ik werk mee aan de dramaturgie van de voorstelling en de andere makers geven ook ideeën over vormgeving en licht...Er zijn x aantal lichtstanden, en die zijn alle altijd onderweg naar de volgende stand, middels lange crosstij den'van 6 a 10 minuten...Hij was gefascineerd door de Navajo-indianen uit Arizona en New-Mexico

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Alle rollen worden gespeeld door de twee spelers, er wordt veel heen en weer gerend en gestruikeld, doek na doek wordt opgehesen, laag na laag komt tevoorschijn, en er wordt alles behalve verlegen en...Met vooral teksten van Rijnders, Handke en Bernhard toont de voorstelling hoe verschil van perspectief de verbeelding en herinneringen over de werkelijkheid kan vervormen...Anders dan groepen als ’t Barre Land en Discordia, die spreken via bestaand toneelrepertoire en zo de nodige afstand creëren – alleen al in tijd – om te kunnen beschouwen, heeft Dood Paard steeds

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • ‘Het enige wat je aan oorspronkelijks kunt...
Voor mij, en voor veel mensen van mijn generatie, is de kennismaking met het werk van Maatschappij Discordia een waterscheiding geweest...discordia staat bekend om zijn zeer uitgebreid en divers repertoire...Discordia profileerde zich als het enige gezelschap in het nederlandse taalgebied dat met recht en reden een repertoiregezelschap kan worden genoemd, dat wil zeggen een groep die stukken creëert en