Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "Heer Dood" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Controverse opent met De dood van doctor Faust, een 'tragedie voor het variété-theater' van Michel de Ghelderode, vertaald en geregisseerd door Lucas De Bruycker...Dood theater, zo dood als Labiche zelf...Edward Van Heer HET SPAARVARKEN auteur: Eugène Labiche - Botho Strauss, groep: Publiekstheater, regie: Hans Croiset, decor en kostuums: Marek Dobrowolski, vertaling: Gerrit Komrij, produk-tie

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wie zuiver aan het voordeel van zijn heer denkt, heeft het zwaar in Rome...Wat overblijft windt niet meer op en wat niet opwindt is dood...Voltooi je ambt maar en martel me nog langzaam ter dood

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...Jouw dood heet vrijheid, Sasportas, jouw dood heet broederlijkheid, Galloudec, mijn dood heet gelijkheid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dat heet dan 'Geboorte, leven en dood' of 'zonneritueel'. Af en toe zijn er mooie beeldjes (als bij een vuurwerk, oh, schoon), af en toe lijkt het grappig, overheersend blijft het slap en leeg, soms...De verhalen dat Off-Off-Broadway op sterven na dood is, zouden dan toch eens waar kunnen zijn...Na de ontgoochelende avonden in Vlaanderen willen we de oude heer nog een kans geven

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ge sart me, Herkuul, naar 'n vechtpartij, Ik sta mijne' man tegen honderd Brabo's! Tijl Onze lieve Heer, hou den moed er in, en maak dat m'n tanden niet gauw verslijten...Assepoes Ik hoop dat de dood wel nabij zal Saturé De dood...Hier» poets me die laars nog voor je dood,,, 'k Bezorg je 'n negen-uren-dienst

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Heer Een wat, mijnheer...Misschien is dat al een half mirakel, (de HEER verschijnt) Juul Eindelijk, daar hebt ge hem terug...Kom, we gaan naar huis... Juul Mijn tong is ne leren lap... (Fie trekt hem mee) (De HEER verdwijnt, en komt onmiddellijk weer op, met twee pintjes en een koffie

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een heer gaat op zwier en belandt thuis - met een voormalige vriend in één bed - in erbarmelijke toestand...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood...Omdat Arme Cyrano de verplichting in de huidige maatschappij om wat het ook kost (geformaliseerd) gelukkig te zijn (niet snotteren als je verdriet hebt, de dood en zijn angsten verbergen, maar ook je

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
en besloot zijn polemiek met een citaat van Maudsley: "Het is gelukkig... dat de dood der grijsaards den vooruitgang der beschaving verzekert" (1). Alfred Hegenscheidt (1906...Traditioneel werd hij voorgesteld als een Shakespeariaanse schurk of als een melodramatische 'vilain'. Saemund verschijnt in de ARCA-versie als een nette heer, die handelt volgens een cynisch-demago

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
leest) De heer en mevrouw Vanlaer, schepene van Welzijnszorg, de voorzitter van het O.C.M.W...Johan Val dood...af) (Hilde reageert op het woord 'dood') (Licht op Hilde -- Face publiek) (Orgelklanken -- woonkamer) Hilde Toen Johan werd begraven was het kil in de kerk

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ik zie hem wankelen, hij wil naar buiten gaan en valt en blijft liggen alsof hij dood is. Er valt met hem niet te spreken...Voor haar dood gaf ze me haar rozenkrans en dit koperen kruisbeeld, (Hij roept zijn overleden moeder op). Bewaar dit mijn zoon, er komen moeilijke jaren, tijden van verwarring en wanorde...En iedereen komt voorbij en zegt: is dat die vriend van die heer die hier woont, is dat geen schande, is dat niet onmenselijk

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Aanvaard geachte heer de uitdrukking van onze gevoelens van hoogachting...haastig af) Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en verworden, komen en gaan, de ene na de andere in de massa, opstaan en vallen, liggen en staan, breken of weerstaan, leven of dood

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
bitterder dan de dood: de vrouw ... een valstrik ... wier hart een net is ... wier handen boeien zijn ... Grauben was een lieve blonde deerne (Pierre Veme gooit Jules jr...Ik laat 't ook altijd aan mijn eigen zoon lezen om te zien wat die er van Verne Ik stel me veel voor van dc kritiek van de jonge heer Hetzel ! Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige scènes...Ik heb gelezen dat vlak voor dc dood alles wat je meegemaakt hebt nog één keer aan je geestesoog voorbijschiet, in één lang défilé

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Carlos Tindemans In memoriam Gaston Vandermeulen De dood van Gaston Vandermeulen voert ons schokkend terug naar een verleden toen de KNS-Antwer-pen nog een leidinggevend gezelschap...gaf, en naar de verkenning tot van de correlatie tussen enerzijds liefde, anderzijds geweld, haat en dood, Salome ademde, mede door de erg pre-rafaelietische beeldvorming, een perverse laatromantische...Johan Cloetens, directeur (Brugge) Bert Verminnen Met veel ontroering las ik de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven aangaande leven en dood van mijn broer Bert Verminnen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er was een tijd dat de dood gewoon zeer veel met het leven der levenden te maken had...het werk van G. Gorer, Edgard Morin, Simone de Beauvoir en vooral Philip-pe Ariès over ouderdom en dood) hebben stap voor stap getracht ons denken over de dood in een historisch en maatschappelijk...Als de dood', Je moet ermee leven; Avondrood). Een dergelijke zoektocht kan er alleszins toe leiden de dood als een individueler proces te benaderen en een deel van de verborgen emotionaliteit terug

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
waarin Daniël Paul zijn monoloog houdt). Daniël Paul iedere dood mijnheer zij het dood door verdrinken of zij het de gifdood dood door het openen van dc slagaders...denkt U aan Seneca de schandelijkste dood is waardiger dan het smadelijke bestaan dat men mij tegen de wereldorde in wil opdringen de hemel...echt dood Freud (tegen Daniël Paul) zeker De tuinier de tuin mijne heren is als de menselijke natuur de nobele kiemen ontspruiten bijna vanzelf wanneer het onkruid op tijd uitgeroeid wordt dit

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Ionesco) een decor had bedacht dat bestond uit een reeks opblaasbare ballons : als de koning dood was, was ook het hele decor leeggelopen...Vanaf de eerste produktie heb ik hier de heer Junkers ontdekt, die net zoals ik een grote passie voor zijn ambacht heeft

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ulrich Greiff is nochtans al een gevestigde waarde: na Ibsen (Spoken) en twee Büchners (Woyzeck en Danton's Dood) is hij met De Vader reeds aan zijn vierde NTG-regie toe...berustende element ontbreekt te veel: de ritmeester als rationeel denkend wetenschapper die inzicht verwerft, conclusies trekt en gelaten zijn lot aanvaardt waarop zijn dood dan logisch volgt...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Van Büchners Dantons Dood blijft nauwelijks iets over: enkele aforismen, wat monologen, de sterkst fysieke passages...mensen.1 Edward Van Heer, 'Kaai, macht en onmacht', in Knack, 22 mei 1985, p. 173 'Wat in Vlaanderen, niet zelden ten gevolge van syndicale moedwil, al zo vaak op een Hop is uitgemond, gedijt

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Zes ervan ontving hij terwijl onze Heer nog leefde, en nog eens eenentwintig na diens dood...Opeens kwam haar het verhaal van Christus' dood en verheerlijking ter ore, en dat liet haar niet meer los

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
moeder, heer) Heer Als u zich niet goed voelt mag u voorgaan...Heer Gelooft u? In de Heer...Heer (Legt een hand op zijn borst) God eren in uw liefde voor de anderen


Toon volgende resultaten