Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Heer Leeuw"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik geef geen opdrachten, ik ben geen heer...De leeuw, die de aristocraten hun laarzen likt...En ik hoorde een stem die zei; ZIE ER BRAK EEN HEVIGE AARDBEVING LOS WANT DE ENGEL VAN DE HEER DAALDE AF VAN DE HEMEL KWAM NADER WENTELDE DE STEEN WEG EN GING DAAROP ZITTEN ZIJN AANGEZICHT WAS ALS DE

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vele opvoeringen van De Gruyter werden afgesloten met een Vlaams lied (Klokke Roeland, Vlaamse Leeuw, enz...), wat erop wijst dat deze identificatiefunctie wel degelijk speelde...Traditioneel werd hij voorgesteld als een Shakespeariaanse schurk of als een melodramatische 'vilain'. Saemund verschijnt in de ARCA-versie als een nette heer, die handelt volgens een cynisch-demago

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Charles de Manissieu, eerste consul van Romans ijsbeert door de zaai Gejaagd komt Antoine Coste, tweede consul van de stad, binnen* Coste Gegroet, weledele heer de Manissieu...Laten we ons, nu het nog niet te laat Ís, tot het parlement van Grenoble wenden, We moeten een beroep doen op de heer Maugiron en de gewapende troepen van de koning...Heer rechter, ik wil alles voor u doen, als u dat proces-verbaal (aarzelt) Guêrin Laroche, je tracht een magistraat in functie om te kópen

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
God, o Heer...Voor het patriottisme van Hendrik V vond Lanoye een pendant in de heroïek van de Vlaamse Leeuw, bombast dat van binnenuit getorpedeerd wordt door het andere uiterste van onze rijke Vlaamse cultuur

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
Van de Vlaamse leeuw wordt beweerd, overigens meestal al zingend, dat hij ontembaar is. Over de podiumkunsten kan worden gesteld dat ze al lang gekooid zijn - en wel precies door het podium...Uiteraard kan een makke leeuw in gevangenschap nog altijd doen alsof hij zijn wilde jaren (zijn adolescentieperiode) nog niet helemaal is vergeten...Aan de geknechte situatie van Heer Leeuw verandert dat auditief spektakel natuurlijk niet meteen iets

Nr. 110, Februari 2008 • Jan Van Dijck • Liefde spreekt boekdelen
Ontwar dat dreigende en onvriendelijke voorhoofd, En schiet geen minachtende blikken uit die ogen Om je heer, je koning en je regeerder te verwonden...En wanneer zij koppig, wispelturig, mokkig en zuur is, Waarin verschilt zij dan van een verachtelijke rebel, Een ondankbare verraadster van haar liefhebbende heer...en schrikt, en rent nog eens: Net als een jonge ree, die in de bergkloof Van verre de verbolgen leeuw hoort brullen