Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Heid-kliff" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De repertoirekeuze mist elke koherentie, de ensceneringen zijn banaal en getuigen ner- heid

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Van de Veldes context betekent dit dat de tekenwaarde niet psychologisch en evenmin semantisch is maar in haar combinatie van klankig-heid en begripsinhoud een ritmische zelfstandigheid wil aangeven

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hier plaatst men een gelijkheidsteken tussen Racine en die mythe -- de mythe van la culture française, van de kunstmatigheid, van de alexandrijn, de saaie grote gevoelens, van de on vertaalbaar heid

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Hoeft het nog gezegd dat ik deze voorstelling boeiend én agressief vond: omwille van de compromisloze grondigheid waarmee Lindsay Kemp de eigen visie ver-beeldt, omwille van de eigen (zinnig)heid

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Daartoe is met veel inventiviteit en speels- heid gebruik gemaakt van poppen, maskers, kostuums

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Bijvoorbeeld een Lady Macbeth die een hele avond saai en onecht is. Sylvia Sasz zingt dit behoorlijk, meer niet, en geen enkel ogenblik is er iets van vuur of getormenteerd-heid te merken

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
het nog de vraag of ook het publiek even verwant is. De oorzaken van de publieksvast-heid zijn veelsoortig

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Het onvergetelijke, kind, is het ons vooraf geschonken stuk tijdeloos-heid, die ons draagt en onze val in de eeuwigheid zacht maakt, zodat het als een zweven wordt

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Sarah Bernhardt doet al haar best om een engelachtige rol van Adrienne Lecouvreur met de nodige ulevelletjeszoetigheid en de passende gevoelerig-heid te vertolken (...) En dat sleurt men zo een half

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
Je moet iets ondernemen, frontale aanval op de eenzaam-heid...maar met kerst hebben ze allemaal afspraken

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De tand- en vrouwenarts Heid-kliff stelt zich in het begin van het stuk met mannelijke zelfzekerheid voor, eigent zich terloops de verpleegster Emily als verloofde toe, als "reservoir voor iemand die

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
Bij Stella voelde je zowat op elk moment dat de dansers het probleem om 'het te maken', het vertoon, met een ongeziene direct-heid aanpakten, zonder zich af te vragen of het wel klopte

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Dat tast de grens tussen het publieke acteren en het private aan: alles wordt privé, en dus onderworpen aan de eis van echtheid en waar- heid

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
said I verzelfstandigt deze twee zijden van 's mensen ik-heid

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
werkelijkheid heeft de over- heid zich van een nieuwe legitimatie en identiteit trachten te voorzien, voorbij de ondertussen ingeburgerde zelfbeschrijving als

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Met een misschien wat al te gratuite woordspeling: de waar-heid hangt af van de waar-neming, van het specifieke medium of 'waarheidsregime' waarbinnen een lichaam verschijnt


Toon volgende resultaten