Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Heilige Geest" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En als mijn geest zich daar te snel verhief En in mijn borst te snel ik lucht liet Aan de vlam die helemaal me nu verteert, Het kan me niet berouwen, zelfs al was...Tasso Jij bent het zelf zoals je me de eerste keer tegemoet kwam, een heilige engel...Alfons Als iets onverwachts gebeurt, Als onze blik Iets monsterachtigs ziet, Staat onze geest Stil voor een tijd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Hij zou botsen op de beperktheid van de menselijke geest...een gesubsidieerd gezelschap als het Ro-Theater, met zowel acteurs die handelen uit heilige overtuiging als acteurs die bezig zijn omdat ze een contract op zak hebben, is het bijna onmogelijk om tot

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Heilige Antonius, patroon van alle verloren zaken, gij, gij krijgt tin kaars van dankbaarheid, zoo dik als den bil van 'n olifant, want Nele is mijn terug geworden...kop zet: O geest van m'n geslacht en stam...met zilverwitte geuten de tenten van m'n stam of Ali's geest, gewekt, ving dus te denken aan : Wat baat het, Baba, zeg, of gij ook grimt, en gram uw veertig ruiters

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Hij was op haar verliefd, aldus het libretto, zodat hij niet kon begrijpen dat deze heilige plots door de kerk als een heks verbrand werd...Jeanne verschijnt nog eens als geest

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
bedevaart moeten komen, om de heilige Dorothea of ik weet niet wie te vragen waar ons Vera zit...Jeronimus (knikt) Birgit is niet fallisch bezeten, o neen... zij vibreert op hogere frekwenties... Zij ontwerpt telkens weer andere, zachte luisterruimtes voor mijn hete geest, haar ogen zijn zalf op...Dat zeg ik ook altijd aan jonge mensen -- ik laat de micro even los, kom terug -- "Vrienden, zeg ik dan, vrienden, als je meer dan vier uur slaap nodig hebt, word dan nooit loodgieter van de geest

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Wij zullen dat schorem klein krijgen, van A tot Z. Ik-figuur In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest Rijkswachter Amen ! (matrakslagen) De volgende

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de vier maanden sinds zijn opname in november 93 verslechterd hallucinaties van de reuk het gehoor en het gezicht verwarren zijn geest in de...toekomst ook U Apage Flechsigs en alle andere speciale gezanten die de Heilige Stoel op mijn mannelijkheid afzendt zullen het noodlot van de 240 benediktijnen niet ontlopen die ik samen met ontelbare...Gustav Daniël Gustav jij geest die steeds het goede wil en daarom het kwade doet jij hebt de wereld vernietigd met machtige vuist en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Maar als men vanuit die geest zou gewerkt hebben, dan had Peter Tuinman nooit de hoofdrol mogen spelen: ik droom even en stel me voor dat René van Sambeek (opschepperig en kwetsbaar) of Marc Lauwrys...Het promenade-karakter van de opvoering drukt uit hoezeer de kunst nog organisch met het leven verbonden is: de heilige cultuurtempels bestaan nog niet

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest...Na die negen jaren volgden acht jaren van verzonkenheid in Liefde zodanig in overeenstemming met de heilige Vader en de zoete Zoon en de lichtende heilige Geest dat ze...En dat verklaart tevens het onbegrip van zovele mensen wanneer zij in andere mensen de aanwezigheid van de heilige Geest zelf niet herkennen

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
met een decor van een 'versteend publiek' in basreliëf) en zwaar beladen met holle symboliek (goocheltruuks verwijzen naar het bloed van Christus, of naar de Heilige Geest, enz

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Moeder De geest waait waar hij wil...Dat was een heilige

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Het volstaat een inspanning te doen om mij duizend beelden uit zijn leven, van tussen deze vier muren, voor de geest te halen...Eugène Mijn handen hebben de heilige schriften uit de Oudheid aangeraakt

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Een belangrijke oorzaak is dat de hoofdpersonages in Cromme-lyncks stukken figuren zijn waarvan wij de heilige overtuiging, de vervoering, de bezetenheid, de passie tot aan de waanzin, tot in het...Hij heeft geprobeerd tegen de geest van de muziek in een hedendaagse versie van Macbeth op de scène te zetten...Eén van de opvallendste aspecten van deze versie was het feit dat de geest van Hamlets vader door een kind gespeeld werd

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Een enscenering naar de geest van Heines woord...Geregeld komen je daarbij schilderijen voor de geest, vormen en figuren van bij Picasso, De Chirico, Bosch, Magrit-te...Heilige Hochzeit en Patt, v = \l2g.h ? werd het Europese circuit van alternatieve cultuurhuizen en zomerfestivals afgedweild

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Pastoor We vergeten verlichting te vragen aan onze heilige geest...Want de hel is de as waarrond onze Heilige Kerk draait...Dit volgens de wetten van fatsoen, overeenkomstig met de wensen van de Heilige kerk, en de goede zeden en gewoontes van de gemeenschap

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Heraut Volk van Romans, Romanezen, kom het feest van de heilige Blasius vieren, patroon van de lakenwevers en van het Saint-Espritgilde...Haar geest is in duisternis verzonken, Philippe Maar in die schaduwen van ongerijmdheid moet er toch een zon van helder denken bestaan, (pauze) Toen ik haar uit het huis van haar ouders bij jou bracht...Net als de pest zijn we een reusachtige oproeping van krachten die jullie geest door het voorbeeld terugvoeren tot de oorsprong van zijn conflicten

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Daarna overhandigde hij hem het missaal voor de dienst van de Heilige Geest en liet de koning enkele momenten alleen tijdens die korte gebedsdienst

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
de Heilige Geest, zei de dichter, omdat dat een duif is. Hoe kan ik jouw ziel wat vragen ? vroeg ik

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Notabene : ik geloof dat, in de golfbeweging van de kunst, een nieuwe opstand onvermijdelijk is. Portret van de dictator : "Het is niet waar dat de moderne mens een geest is die de...tegenstelling tot de tijdsgeest, die het individu, als een reageerbuis, tot slachtoffer maakt van de massamentaliteit en de massamedia ("de heilige informatie en communicatie", zegt Kantor cynisch...stonden zijn leven en werk helemaal in het teken en ten dienste van enkele ideeën, die op een zeer uiteenlopen-den vaak tegengestelde manier gestalte kregen, soms in de geest van de avant-garde, soms solitair

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Heden gold 'Op Sinjoorken' als een heilige relikwie...Maar toch de geest gaven


Toon volgende resultaten