Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Heilige Geest" • Resultaten 21 tot 38 worden getoondNr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Achilles sloeg hem zo hard dat hij elke tand in Thersites' mond brak en zo diens geest naar de Tartarus stuurde...Thersites de voorloper, of de heilige van de theaterkritiek

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
En nergens levert het verschil tussen de heilige, heldere taal van de feodale autoriteit (koning Duncan) en de pornografische, dubbelzinnige taal van het gewelddadige verlangen (de heksen) zo...De verschijning van de geest van Banquo is een aanleiding, maar geen psychologisch motief

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Ons interesseert niet de mens, maar wel wat er achter hem schuilt, niet het lichaam en zelfs niet de ziel, maar de geest...Waar de acteurs in het traditionele theater de tekst beheersen, geven de deelnemers aan het ritueel zich aan de heilige tekst over en doen ze tijdelijk afstand van hun menselijke essentie...feite gaat het om een vertaling of navertelling die de toeschouwer dwingt alle andere hem bekende vertalingen voor de geest te halen

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
van deze passage: waar men vroeger in de beste traditie van de publieke-omroepfilosofie veelal teruggreep naar het heilige (maar ook holle) triadium 'informatie, vorming en ontspanning', vermeldt het...Maar intussen vreest de kunsten- en cultuursector alvast dat de stijgende mercantiele geest achter het omroepbeleid de notie cultuur zal verengen

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Ontwerpen voor de onmogelijke stad). Bijlmer Ook de Bijlmermeer werd tussen 1966 en 1973 - in de geest van Le Corbusier - ontworpen voor een middenklassepubliek...Dat komt omdat Madonna zo ontzettend dat meisje was; ze wilden niet een soort heilige vrouw vereren

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Een dergelijke veroordeling tot het bekijken van een of ander ongestructureerd stuk realiteit wekt gevoelens van verveling en ongeduld op, waarvoor de geest gewoonlijk vlucht in gedachten en dagdromen...Ik haalde twee ervaringen uit mijn kindertijd voor de geest...Het vertrek zelf naar de plaats van het gebeuren verliep in een doodse, heilige stilte, slechts doorbroken door een enkele grap om de spanning te verminderen

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Shakespeare is een heilig auteur, zijn naam staat niet voor theatraal potentieel, maar voor een even heilige tekst, een verzegelde 'letterlijkheid'. Liefst voer je hem zelfs niet meer op...Hamlet en Ophelia zijn met elkaar naar bed geweest, net als Claudius en Gertrud, de martelingen van de Geest in de hel zijn bloedstollend en Fortinbras is een sluw imperialist...Dramaturgische geslotenheid in de geest van professor Dover Wilson, die voor elke contradictie een oplossing bedacht, gekoppeld aan extreem narcisme: ondanks de visuele rijkdom ontstaat er geen film

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Maar als we de activiteit van het vergelijken, het aanwenden van agressiviteit, de beslaglegging en de onderhandeling, die tot de orde van de geest behoren, opschorten, dan, tegen de prijs van deze...Er beweegt altijd wel iets, ook al is dat voor onze op duiding, op herinnering, op grip gerichte geest nog niet 'iets'. Zo onbewust en vanzelfsprekend als de meeste mensen zich bewegen, zo...Eindeloos zijn zij misbruikt als symbool van vrede, vrijheid, onschuld, liefde, zo niet de heilige geest van Onze Lieve Heer zelve

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Het zou er anderzijds toe kunnen leiden dat de overgeleverde vormen en inhouden van het poppentheater niet meer als heilige huisjes beschouwd worden, maar dat er een open geest ontstaat voor de

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Zij lijken te veronderstellen dat die theaterwetenschappen onmiddellijk een zekere kilheid of analytische geest meebrengen...De heilige huisjes zijn gesloopt

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Alain en de dansers hebben zich immers heel sterk laten leiden door de teksten en in de geest van de tijd zijn die muzikaal gesymboliseerd...Eén van de redenen is dat er in opera moet gespééld worden, terwijl Sint Franciscus geen operafiguur is. Operapersonages zijn archetypes, maar welk archetype is een heilige

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Blanco geest...De passage is immers een citaat uit het schilderij Het ongeloof van de Heilige Thomas van Caravaggio (of uit De ongelovige Thomas van Gerard van Honthorst, van Guernico, of van zovele anderen

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
de kunst van het schrijven buigt de kunstenaar de heilige letters om naar de groeizame sierlijkheid van de plant; in de stilering brengt hij de natuur op haar beurt terug tot een schriftelijke rank...uw geest zijn wellicht al de tegenvoorbeelden in joodse synagogen of op oosterse tapijten verschenen, niet zelden in gebieden die contamineus waren met de christelijke cultuur...Het is zelfs bekend dat Alfonso voor heilige missen zowel joodse als Arabische musici uitnodigde die met de eigenheid van hun instrumenten samenspeelden tot een hybride Hispano-Arabische toon

Nr. 81, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Woede en verwondering: 2 x 2 =...
Karel van het Reve (de broer van Gerard) bekent in zijn Geschiedenis van de Russische literatuur - van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov, dat hij jarenlang tot de anti-Dostojevski-club heeft...Het lijf en de ontbindende geest van zijn personage worden bij elkaar gehouden door een ritselend kostuum - het is van papier, het scheurt en kraakt

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
Hoeft de schilder van Scorsese te kiezen tussen lust en latex, Wagners minnezanger staat voor een ernstiger keus: die tussen lichaam en geest, tussen Venus en Elisabeth, tussen hijgerige seks en...heilige sec

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
De beelden doken in haar geest op 'met een levendigheid die de gebruikelijke grenzen van droombeelden ver overschreed'. Walpole was uit een droom ontwaakt 'waarvan ik me enkel kon herinneren dat ik me...Volgens deze theorie wordt bijvoorbeeld King Kong (?-1933) de klassieke Luddiet-heilige...De Gothic ingesteldheid werd in haar geheel, omdat ze gebruik maakte van beelden van de dood en het voortleven als geest met geen belangrijker inzet dan special effects en goedkope opwinding, afgedaan

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Zes soorten liefdes: De onaangepaste, buitensporige liefde om niets Ik draai een kleine revolutie af en andere gedichten van Lucebert, de heilige zot met een vliegende snotneus die de...Ze spreekt over de “zeldzame werken” van de geest en orakelt in Babylonische spraakverwarring

Nr. 111, April 2008 • Stephan Moens • Dido and Aeneas van Henry Purcell
eventueel aangevuld met haar ‘geest in de vorm van Mercurius’; hier is Decorte weer miraculeus beknopt: de – mannelijke – tovenares speelt ook de rol van Mercurius, met vleugeltjes op het hoofd en...van vrouwelijke gelaatsuitdrukkingen). Ook is het tamelijk duidelijk dat het ‘huwelijk’ van Dido en Aeneas in de grot wel degelijk wordt geconsumeerd; de vernietiging van die ‘heilige’ band door de heksen