Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


79 document(en) met "Hel Leven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daan Bauwens Theaterjaarboek voor Vlaanderen 1981-82 Het theaterjaarboek is de gouden gids van hel Vlaamse theater...Ik wil de parallel duidelijk maken zonder zijn naam te noemen, maar ik krijg via lectuur zo'n schat aan informatie dat ik stukken uit zijn leven in de tekst verwerk...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dat zij in het rode wensgebied zaten, was maar een illusie, zij behoren allen tot het kamp van het niet-leven...Hij creëert ruimte onder de tekst en in die ruimte zie je waar het hem echt om te doen is: het heen en weer zwalpen tussen verleden en toekomst, dood en leven, wanhoop en hoop...Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme maakt 'n gebaar van blijf maar-kalm, Chou 't Leven is 'n poppekast... Marquise Dat is... dat is... Hou ze vast...leven...Leven is maar lach en traan

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...circuseffect, naar de 'overkant'. De grens tussen illusie en realiteit is broos en valt samen met die tussen leven en dood

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ons Vera had een hel met die vent...Het leven zou er trouwens ellendig uitzien, als we niet geprogrammeerd waren om ons telkens weer om de tuin te laten leiden...Fie Als ze maar geen stommiteiten uithaalt... En dan die revolver... dat die stomme Juul heel zijn leven gedacht heeft, dat hij de slimste was, dat is het ergste

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Vooraleer dat tot leven komt, moet een goede acteur een grote weg afleggen...Bij de KNS waren de repetities van De Vrede een soort hel...Het vertelt het leven van een vrouw, vanaf haar kinderjaren

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ze is het kompas van het leven, maar ze is het leven niet...Lidenbrock Wat nou, "nee, oom" ... !? Wat ik predik is de opstand van het leven tegen de wetenschap, of liever tegen de heerschappij van de wetenschap...Alles is geen rozegeur en maneschijn in dit leven en zij die schitterende luchtkastelen bouwen, tuimelen uit de-wolken eenzaam terug op eigen bodem

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Misschien zul je je afvragen waarom ik mijn laatste brief uitgerekend aan jou schrijf, maar uiteindelijk heb Ík met jou hel grootste deel van mijn leven doorgebracht, dat wil zeggen met jou en onze...En wat is mijn leven anders geweest dan de firma, als ik het ook eens zo mag formuleren, We hebben haar samen door moeilijke tijden geloodst en zij heeft ons in de goede tijden het leven veraangenaamd...Maar zij is van mij en wij beiden leven de Naad De lijd ons in het leven gesneden POSITIEF VOORLOPIG RESULTAAT 2 : MET BEHULP VAN DE ECONOMIE Oi Geef me duizend frank Sakko Ik ben geen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
maar niet het leven dat Hij volgens de wereldorde moest vermijden omdat het Hem in zijn bestaan bedreigt er moet gebeden worden dat God die met me omgaat als met een dode zijn...klein zondagsgeluk beknotte door deze tuinen klinkt een wezenloos geschreeuw zijn naam die ons veroordeelt hier te leven in zijn dodenrijk Paul...vol wellust weet jij eigenlijk wel wat vrouwelijke wellust is een stuk zaligheid dat de mens al in dit leven geschonken is maar jij en kinderen

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Juist in Brussel zijn vier beroepsgezelschappen geen overbodige luxe als men het Vlaamse culturele leven wil voeden...Samenwerking, samenbrengen...: goede bedoelingen om de hel mee te plaveien

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Leven dat het lijden meebrengt en slechts onschadelijk kan gemaakt worden door ontleding, reductie, door het Weten...van Wolfson: een gefrustreerde psychoot, een beetje zielig, geen 'lieverd in de hel', zoals Rijnders het wil in het programmaboekje, nee, een sukkel in de hel...Het Leven kan en hoeft niet gefundeerd te worden in het Weten en hij besluit dat hij misschien toch ooit Engels zal kunnen praten

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Laat je het zoals het was dan voelt iedereen zich gerechtigd de nieuwe top van advies te dienen: "de vroegere baas deed het beter". Je kweekt een hel van compromissen, een belachelijke feodale...Hij gaat naar buiten en denkt: "ik moet mijn leven veranderen". In de nieuwste roman van Thomas Bernhard, Alte Meister, zit een man dag in dag uit voor een schilderij (Tintoretto's De man met de witte

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Door te spreken over de dood speelt men het leven...De reis werd voortgezet naar Manhattan waarin Panov het turbulente leven van de grootstad evoceert...Zwaar komt dan ook het bericht aan dat René Van Sambeek een einde aan zijn leven heeft gemaakt

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
het leven zijn er ten slotte altijd armen en rijken...Elke dag van zijn leven ging hij bij het venster zitten...Hij zal zich wel uit de slag trekken in het leven

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De personages uit het stuk dat zij op dat moment speelt, en die welke de betrokken episode van haar werkelijke leven bevolken, vloeien in Pirandello's schriftuur in elkaar...Het publiek reageert alert, op vormelijke vondsten-met dans, met muziek - en op de kronkels van het verhaal, en de acteurs spelen op hun beurt even aandachtig in op het leven in de zaal...Roose-veltlaan 336, 9000 Gent, 53 p. Frans Roggen, of een leven voor het theater Nog geschiedschrijving, eveneens uit Gent, is het huldeboek aan Frans Roggen

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
kijk uit, die drukt je dood meisje houd op houd stil het gaat wel over als ik wil want ik moet lopen ik moet lopen voor papa's leven loop ik tot...eruit haal mij uit dit verhaal ik hou het niet haal mij hier uit hij - hij - hij - hij haal - haal - haal mij hel- hel - hel - hel hij - hij help...ik kan geen kant meer op ik heb lang genoeg gewacht mijn hele leven lang en altijd bang ik was toch niet voor niets zo bang ik ben toch niet voor niets zo bang

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Van bij het begin is de karakteriële bandbreedte gegeven, het palet bepaald waarmee de personages het emotionele leven kunnen kleuren...Eerder accentueert hij het failliet van dit kwartet, beklemtoont hij de onmogelijkheid tot verder leven en het toch niet anders kunnen...ontluisteringsnacht een stap zet met de beslissing om alleen te gaan leven: hij trekt een wit hemd aan en drinkt een fles water leeg

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
gooien een voile over de hel...Ik kom ullie het plezier van leven teruggeven, de joligheid, de gezonde en pure liefde, de duisternis wegnemen, ullie redden van de dood en de hel, die zwaar heeft gewogen op ullie...leven in een eeuw van tolerantie voor elk, zelfs voor de goden

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
zijn "trilogie van het leven", verfilmde hij cycli van middeleeuwse volksverhalen (Decamerone, Duizenden een nacht, The Canterbuty Tales). Daarin verheerlijkt hij het landelijke leven, waarin met name...Ze slagen erin het ritme en de toon te vinden, die leven geven aan Mamets teksten...Die taal, dat leven verschillen natuurlijk van leven en welzijn in Vlaams theaterland

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Jij kunt de belangen van hel volk alleen maar dienen, door hen ertoe over te halen te ... Brunat (onderbreekt de rechter; zeer ernstig) Mijn besluit is genomen, rechter Guérin, ik zal de...Net als de beer die in februari uit z'n winterhol komt, geeft de heilige Blasius met 'n indrukwekkende luide knetterende scheet van het einde van de winterslaap, hel begin van de wedergeboorte van het...Ze neemt het lijk in haar armen) O, Jean Serve, het licht van de zonnige dag, het licht van het leven zal nooit meer voor je schijnen, (pauze) Nee, dat kan niet


Toon volgende resultaten