Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "Hemel van de Aarde" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
om ontdekkingen op het gebied van de chaostheorie, van het expanderende heelal, van het onzekerheidsprincipe dat de natuurwetenschappen regeert, van de omkeerbaarheid van de tijd, enz...Zich verwijderen van de psychologie, op weg gaan naar de essentie, in de richting van dat begrip van 'innerlijk verhaal', waarover Sacks spreekt, kan aanleiding geven tot een nieuwe benadering van het...de wereld van de wetenschap wordt het probleem van de popularisering van de nieuwe ideeën op een ernstige manier gesteld : indien er geen doorstroming komt van de basisnoties van de recente

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
De schaduwen lieten zich weer uit de kruinen van de palmbomen en van onder de daken glijden...Als we de snelheid van de geschiedenis kunnen afremmen zodat ze onder de omwentelingssnelheid van de aarde komt te liggen en dat ze dus dagen nodig heeft van laat ons zeggen 25 uur, om zich nog in een...Kunnen aapjes glimlachen ? Nee, meende de historicus, want de mens stamt af van de aap, niet de aap van de mens

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...als hoeder van wat zich aan de officiële bezigheden onttrekt, als bewaker van wat niet in het beperkte circuit van vraag en aanbod kan worden opgenomen, van wat aan de boekhouding van winst en verlies...honderdduizenden betaalden om gedurende twee uur zijn meesterwerken te bekijken, of in 1935 toen Martin Heidegger in de eenzaamheid van het Zwarte Woud over de aarde op de boerenschoenen mediteerde ? Enerzijds

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Maar altijd in de marge : van Decor-te, en Dehert-Gilis over Bogaerts, Van Hove en de Keersmaeker, is hij de Shakespeare geweest van de postmodernen, in de aanbieding van een schriftuur die aansloot

Nr. 33, Maart 1991 • La Cifra
gepleegd; weer een andere van alle momenten waarop hij aan de piramiden dacht; een volgende van zijn omgang met de nacht en niet de dageraad...De tekst van La Cifra is een collage van fragmenten uit de gelijknamige gedichtenbundel van Jorge Luis Borges en van verhaaltjes en uitspraken van de kinderen zelf...Gioacchino Ik ben de enige mens op aarde die van de kalachtigen is. Ik heb twee onnozele katten

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Denkt u dat uw persoonlijk en professioneel parcours haaks staat op de huidige evolutie van de consumptiemaatschappij ? Ik maak deel uit van mijn tijd en ik maak deel uit van de...het eeuwige concept van de lege ruimte - het is dus niet van mij - kunnen de analytische geest en de bagage La Tempête (Théâtre des Bouffes du Nord) Foto G. Abegg van...Wat ik in dat boek heb gevonden is tegelijk het oeverloze mysterie van de binnenkant van de menselijke hersenen en van de menselijke geest, maar dan wel in een nieuwe beeldentaal

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
de schaduw van de Berg Abiegno Rust ik nu... 'k zie van verre naar het Slot Maar wat ik wil ben ik vergeten... ('HIJ' haalt uit het pakje een mes) Van de schaduw van de Berg...de echo van een lied... ZIJ Alleen op de verlaten kade... kijkje in de richting van de zee... naar het onbegrensde... HIJ 't Was in het oude, stille huis aan de rivier...Ik dwing mezelf en roep nog eenmaal voor mijn ogen in de ziel de furie op van de piraterij en van de slachting, de smaak, bijna te proeven in de plundering

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
En dan wil ik van jou houden zoals jij van hem houdt, als jij dan van mij houdt zoals ik van jou en dat hij dan van haar houdt die mij liefheeft, als zij ook van hem houdt zoals ze van mij houdt...Een halfnaakte actrice die de gehele naaktheid van de vrouw vertolkt...Toen begon ik in de aarde te graven en de aarde was nog nooit zo toegeeflijk geweest

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Ik leef buiten de vier elementen, ik ben slaaf van hemel noch aarde...Autonoom waren de patriciër en de grootgrondbezitter in de oudheid, of de vrije poorters in de late middeleeuwen, en autonomie was één van de meest verleidelijke en mobiliserende slogans van de Franse...Dit stille autisme is de ideale voedingsbodem voor het agressieve racisme van de xenofobe actiegroepen die daardoor vaak de perverse rol van slachtoffers van de repressieve overheid toegewezen krijgen

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
voordoende ingrijpen in het diepste van zijn hart, nog altijd had geloofd, ook op grond van de stilte die haar vergezelde, zelfs in het helse kabaal: de stilte van de natuur, hoe ver van de bewoonde wereld ook...vrede, hemel en aarde, westen en oosten, (...) met talloos vele, niettemin scherpomlijnde personen: vertrouwde onbekenden, de door de decennia heen wisselende buren, (...). Evenzeer als de beelden hadden ook...hem pas zodra de zintuiglijkheid van het epische dromen de slaper doorgloeide: zoals hij dan in plaats van dankbaarheid de dankbaarheid voelde, en net zo het mededogen, de kinderlijkheid, de haat, de

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Bij zijn produkties van de Da Ponte opera's van Mozart stond de zoektocht naar een beeldentaal die deel uitmaakt van de ervaringswereld van de toeschouwer, ook al centraal...Minder evident is de rol van de boodschapper: die wordt gedanst door de Javaan Martinus Miroto, uit de hofcompagnie van de koning van Jogjakarta...Sellars bewoog zowat hemel en aarde om het supertalent Ortiz, die net de opnamen van de nieuwe De Palma-film had beëindigd, maar in het geheel geen klassieke achtergrond heeft, voor deze rol te

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Het eerste paradigma - de broosheid van een spel dat een publiek zoekt - houdt in dat de intenties van de kunstenaar de stuwende kracht zijn in het tot stand komen van een voorstelling...Het genot van het kijken naar de materie van het hout en de doeken, naar de kwaliteit van het licht, naar de ruimte en de muziek en de teksten en de mensen...De obsessie van de superlatieven ook; je ziet ze op alle muren van de stad: de beste, de mooiste, de voordeligste, de opwindendste... In de openbaarheid hebben superlatieven vandaag elke

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Ron Cornet). De vele nevenpersonages uit het middendeel, gewijd aan de avonturen van Faustus, werden gedubbeld door Mark Tijsmans en Ann Hendriks, die overigens de allegorische figuren van de Goede en de...drip painted") het uitzicht van een sterrenhemel kreeg, toefde Faustus in hogere regionen, verwisselden hemel en aarde van plaats door zijn rebellie...De toewijzing van de dubbelrollen aan slechts twee spelers onderstreepte de manicheïstische polariteit van de moraliteit en de verborgen ruimte achter de dubbele deur was vergelijkbaar met de centrale

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Vooreerst zijn maatschappelijke problemen (racisme, onheuse behandeling van de derde wereld, de milieuproblematiek, ontvoogdingsstrijd van de Tsjetjenen, u bedenkt het maar) te complex om ze in pakweg...Ik heb met veel twijfels een toneelstuk gemaakt (De dag dat de Hemel neerstortte, produktie De Werf/ Brugge). Met vallende engelen, hoogmoedige reuzen, simpelen van geest die in een beschutte...werkplaats een Marieke gijzelen om de onbevlekte ontvangenis te herontdekken... Ik heb verteld over de kleur van de jaarringen en de geur van een vers-geopend boek

Nr. 50, Juni 1995 • Etienne Decroux • De mime onder een glazen koepel
Het is dezelfde aanwezigheid die van de Aarde een puinhoop zou maken: niet de armen dus...Als het gaat om het uiten van iets puur intellectueels, verstoken van elke vorm van gevoel, dan kan de beweging vanuit de armen ontstaan om slechts de armen te verplaatsen óf de romp mee te betrekken...De mimekunst van de sprekende acteur is zeker minder lastig dan die van de pure mime, maar toch, omdat hij discreet is, en beperkter van omvang, is hij méér dan de kunst van zijn zwijgende broer

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Josse De Pauw • Van saters en eiknimfen
Van de lichtflits aan de nachtelijke hemel (te snel voor een vliegtuig en in ufo's geloof ik niet). Saters en eiknimfen: over angst en hoop en de onzinnigheid als pleisterplek...Josse De Pauw De zondvloed Ook de Griekse zondvloed was de bestraffing van een menselijk geslacht, dat de eerbied voor de goden verloren had...Maar wanneer zij morgen, in het angstaanjagend licht, een zee van water zullen zien tot aan de hemel en de lager lijkende bergen, zullen zij hun grotten niet meer binnengaan

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Hoe elementair zijn bijvoorbeeld de ontledingen van het menselijk lopen van Etienne Jules Marey, de fotoseries van Muybridge of het Nu descendant de l'escalier van Duchamp, in hun poging niet alleen...De dans van de Indische god Shiva heeft dezelfde kosmische activiteiten als thema: de onophoudelijke creatie van de wereld (waaruit het universum groeit), het behoud van dat universum, de destructie...Vanaf het ogenblik dat de dans zich ook als 'kunst' is gaan manifesteren, blijft diezelfde drijfveer aanwezig om de kosmische cycli en de transit van aarde naar hemel, van leven naar dood, uit te

Nr. 63, Maart 1998 • Günther Samson, Jan Van Looy • Shakespeares Globe
De enige geloofwaardige schetsen van The Globe zijn van de hand van de Nederlander Johannes de Witt, die omstreeks 1596 Londen bezocht...Vanop de grond geeft het openluchttheater een overweldigende indruk: de enorme steunbalken, de balkons, de scène, de banken, alles is van hout en werd, naar analogie met de zestiende eeuw, met de hand...De drie verdiepingen van de arena doen denken aan een diagram van de wereld zoals de toeschouwer en de toneelschrijver die in de zestiende eeuw zagen: de Goden, het Hof en het Volk

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Laten we dus veiligheidshalve het woord oorsprong tussen haakjes zetten en bij de bepaling van het historisch belang van Nijinski's Sacre van de ampele vaststelling vertrekken dat het de maker de faam...Want in tegenstelling tot de solo-choreografen Fuller en Duncan voltrok Nijinski's beeldenstormerij zich niet buiten de muren van het ballet - niet in de salons, in de recitals of op het podium van de...Tegenover het en dehors van de voetpositie kwam een en dedans te staan, tegenover le ballon de cadans, tegenover de harmonie van de arabeske de dissociatie van een opgebroken lichaamscoördinatie

Nr. 69, Januari 1999 • (advertentie)
Jan Decorte, De ONdeRNEMING & Bloet vzw, Bêt Noir di 19/10, woe 20/10, do 21/10, vr 22/10 & za 23/10 . 20u30 ... mastermind van het Vlaamse theater in de jaren 80 en goeroe van een succesvolle...theatergeneratie, nu aan de slag met danseres Riina Saastamoinen en de acteurs van De ONdeRNEMING in Bêt Noir, zijn herschrijving van Sophocles' Oidipoes...13u00-18u00 ... Vti, Culturele Studies K.U.Leuven en KLAPSTUK zetten twee studiedagen op in het festival: over de socio-economische situatie van de danser (Het manna uit de hemel) en over de


Toon volgende resultaten