Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Henegouwen voor"Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Theoretisch moet een deel van de subsidie dienen voor onderhoud en werking van het gebouw en een deel voor de kosten van creatie en verspreiding van de voorstellingen...Lange tijd moesten de Culturele Centra alleen dienen om de cultuur in al haar uitingen te verspreiden (toneel, muziek, maar ook permanente educatie). Sedert einde 1993 is er voor hen een specifieke...Commissie voor aanvullende kredieten om werk van jonge producenten binnen te halen en te programmeren, ofwel om vast onderdak te verlenen aan produktieteams (bij voorbeeld Dominique Serron en het Infini Théâtre

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Als verantwoordelijke voor Henegouwen voor de spreiding van het jeugdtheater heb ik me zeer snel voor de creatie van jeugdtheater en jeugdliteratuur geïnteresseerd...Grosso modo hebben wij in ons fonds vier soorten van auteurs: zij die al theater schreven lang voor ze bij ons kwamen, zij die de literatuur binnenstappen en het theater kiezen om zich uit te drukken...de Australische teksten - we lazen er zo'n zestigtal voor de uitgave van de koffer - vind je dan weer verschillen wat het concept van de teksten betreft, de constructie, de verhouding tussen scène en