Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Henk Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De show wordt zo sterk door de groep gedragen dat het onrechtvaardig is om er iemand uit te pikken, maar we moeten toch opmerken dat er veel Vlaamse acteurs en actrices door Marijnen bij audities...Toegegeven dat de decors niet overal overtuigend zijn (ontwerp Andreas Reinhardt), toegegeven dat in de uittekening van Sachs weinig aandacht wordt geschonken aan diens donkere kanten, maar dat alles...esthetisch een beetje bekoren met Himé, maar dat was allerminst de mening van het publiek dat Carlotta Ikeda en haar groep graag met een langdurige ovatie begroette (zij het dat Japanse groepen dit

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
dat er de laatste tien jaar een enorme vooruitgang op dat terrein geboekt is en dat de cliché-beoordelingen ("een goede zegging", "mooie decors", "prachtig stuk") thans vermeden worden...Het lijkt erop dat Strauss voor het eerstgenoemde stuk nog een merkwaardig paar bedacht had, maar dat hun verhaal zo interessant was, dat hij het liet uitgroeien tot een zelfstandig stuk...Het vet, man, de schmiere zoals toneelspelers dat noemen, het dik opgelegde van die grommende lage Bes op de tenorsax, dat willen we horen in de taal en in het spel

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Dat staat me nog zeer helder voor de geest; ook de indruk die dat op mij gemaakt heeft". Aan het woord is de Engelse lichtontwerper Steve Kemp...Lighting designer is inderdaad in het theater een relatief nieuw beroep; vóór de jaren dertig bestond dat niet; belichting werd pas belangrijk vanaf het moment dat electrisch licht op een...Vaak wil de regisseur een bepaald effect dat onmogelijk is met het materiaal dat de ontwerper voor het decor gebruikt heeft

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het nulnummer van dat tijdschrift verscheen tijdens dat festival...Dat systeem werd echter niet rechtlijnig toegepast : blijkbaar vreesde Benoin dat zijn premièrepubliek het stuk niet zou verstaan...Maar dat is niet zo: het is één verhaal, één personage dat zich ontplooit, en dat, wat mij betreft, steeds holler, bedenkelijker, gevaarlijker wordt

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
hoor HAN welnee dat houdt toch niet denk je dat dat houdt hier nou dan kan ik er morgen weer nieuwe kopen dan kan ik er beter meteen zes tegenaan plakken TIEN ach HAN dat moet dicht...dat gaat toch allemaal over haarzelf, omdat ze denkt dat zij het allemaal elk jaar weer georganiseerd heeft TIEN dat is toch ook zo LIED ja maar toch niet zonder ons TIEN dat...helemaal nat seiknat is dat brood hier pak vast dat mes pak dat mes vast en ga niet met die vork in dat natte brood zitten prakken kijk nou toch es wat een troep je er van maakt wat een smerige

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Achter dat netwerk dat hen dreigt te verstikken wordt een haast kinderlijke kwetsbaarheid zichtbaar...En hoe het publiek dit apprecieerde?. Daarvoor verwijs ik graag naar het Zomerleven dagboek van Buysse waarin hij op 1 april, naar aanleiding van, een lied schreef: 'Toen dat lied uitgezongen was, was...Haar eigenzinnige teksten geven toegang tot een fascinerende wereld vol ontrouw, haat en bitter sarcasme dat je leert dat alles, ook de grootste ellende, kan gerelativeerd worden

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Bruno Verbergt, Konrad Maquestieau, Paul Pourveur, Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck, Klaas Tindemans, Paul Corthouts, Peter De Jonge, Dirk Verstockt, Henk Pringels, Pieter 'T Jonck, Johan Thielemans, Stefaan...Later werd een kleine bijdrage gevraagd, maar een publiek fonds droeg er zorg voor dat iedereen aan de festiviteiten kon deelnemen...Het theater dat zich bewust is van zijn historische en sociale ontwikkeling houdt zich noodzakelijkerwijze op in de marge

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Tom Lanoye zegt daarover in Het spiegelpaleis van Hugo Claus, gepubliceerd naar aanleiding van het Amersfoortse festival dat aan de Meester gewijd was: "Ik zie dat nu zelf met de regie van mijn stuk...Wanneer dat dan toch gebeurt, lijkt dat zo onecht dat Jules zichzelf van de fysieke mogelijkheden berooft om zijn Alice nog graag te zien...mensen die duidelijk ambities hebben om een grote ster te worden of die - erger nog - denken dat ze dat al zijn, maar ondertussen blijven steken in amateurisme en kleingeestige afgunst tegenover mekaar

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
proestend concluderen dat het één pot nat is, BvdE). Dat minstens de poëzie van de taal even opklinkt en de symboliek uit de plat avontuurlijke inhoud wordt meegenomen" Maar je kan het ook...Maar het klopt dan weer wel dat de voorstelling clichématig is, want ze gaat over het grote cliché dat hoofse literatuur heet...De tekst als vervoermiddel op een zoektocht naar de waardes die ze beschrijft", benoemt Henk Havens dat zeer mooi in Eindhovens Dagblad

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Een juweel van een decor, dat wel, maar zodanig overheersend dat er nauwelijks ruimte bleef voor gevoelens...Nochtans waren Van Hoves noodzaak en bedoelingen sterk en duidelijk: het leven wordt op de drempel van de 21ste eeuw geteisterd door aids, oorlog, corruptie, onverdraagzaamheid, haat en meer van dat...De tijd is uit zijn voegen', zegt iemand in het stuk en dat wordt mooi weergegeven door dit slijtend blok: de vorm is uit zijn voegen

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Zij kan de perfecte dans brengen (en zo zijn we weer bij von Kleist aanbeland). Beroemd is Schlemmers Triadisch Ballet dat van 1912 tot 1923 steeds verder evolueert...Doctor Faustus lights the lights (van Gertrude Stein), een stuk dat afgelopen seizoen in deSingel-Antwerpen te zien was, kwam dat minimalistische, mechanische acteren heel sterk tot uiting...Ondanks het feit dat een poppenfestival als dat van Neerpelt het poppentheater in zijn algemeenheid wil stimuleren, constateert programmator Suzy Gielkens toch een zekere achterstand

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
weten dat George III een enorme bewondering had voor dit werk en dat het feit dat hij op het einde van het Hallelujah elke keer een uitbundige staande ovatie gaf, de reden is waarom dit bij elke...zoals melodieën die werden geschreven voor en zijn teruggevonden op stukjes papier in een mechanisch orgel dat ooit behoorde aan George III, en dat hij gebruikte om vogels te leren zingen...Ian Burton: Ik veronderstel dat dit het essentiële stuk wordt, dat centraal zal staan in de voorstelling

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Ans en Henk Boerwinkel creëerden ogenschijnlijk heel eenvoudig theater, dat de natuurwetten van de zwaartekracht aan zijn laars lapte, dat personages zomaar kon metamorfoseren, dat een overrompelende...En uit het boek dat over hem verschenen is, blijkt dat ik echt niet de enige ben, die zich daaraan stoort...Wie het beeldend theater wat bekijkt, wie regelmatig het poppenfestival in Neerpelt volgde, weet dat er wel meer (internationale) produkties van dat niveau, en vaak ook sterker, gemaakt worden

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Nu moet niet de indruk ontstaan dat de geschiedenis van de na-oorlogse dans in Nederland er louter een van bloedige strijd, vendetta's en politieke statements was, want dat was niet het geval...Zowel de nationale als de lokale subsidies bleven dermate laag dat, alweer achteraf bezien, men alleen maar kan concluderen dat, cynisch genoeg, de overheid in feite zelf de overtreding van haar eigen...Het goede nieuws is, dat de overheid nu beseft dat internationale tournees inderdaad belangrijk zijn

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Zoals dat gebeurt wanneer een stuk plastic vanaf de gracht omhoog aan mijn raam voorbijkomt, en ik gefascineerd de prachtige ruk-, val- en draaibewegingen volg waarmee het met de wind mee tussen de...Zijn manier van dansen, het feit dat hij zich nooit in een pose terugtrekt, wekt de indruk dat je precies kunt volgen wat er gebeurt...Tegelijkertijd veronderstelt de enscenering dat dat mogelijk is. Greco en Scholten gaan er eenvoudigweg van uit dat deze hoogst persoonlijke, innerlijke en bovendien nauwelijks wereldschokkend te

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Het traditionele handpoppentheater is in dat opzicht vooral een mobiele theatervorm op straten en pleinen geweest, in tegenstelling tot het traditionele marionettentheater dat hoofdzakelijk...heette dat bij de antieke filosoof Heraclitus, waarmee hij bedoelde dat de wereld voortdurend verandert...Het zou er anderzijds toe kunnen leiden dat de overgeleverde vormen en inhouden van het poppentheater niet meer als heilige huisjes beschouwd worden, maar dat er een open geest ontstaat voor de

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
Dat ze in sommige Nederlandse krantenkolommen (wellicht op grond van dat feit) de bijnaam ‘de hipste regisseur’ heeft gekregen, lijkt mij te berusten op het hardnekkige misverstand dat haar creatieve...en zo ja, wat krijg je dan: is dat nog een mens, is dat nog een ‘zelf’, wat is het zelf, waar blijf je als je gedachten in onderdelen naar een computer worden overgebracht...Dante Le Poole compositie live muziek Henk Bakker coproductie Toneelgroep Amsterdam en FACT spel ruigoord de geboorte deel 1 Joop Admiraal, Henk Bakker

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
de auto naar Amsterdam had mijn leraar me uitgelegd dat het stuk ging over een geleerde die had bewezen dat niet de aarde maar de zon het middelpunt van het heelal is, dat de aarde zich, net als...Ger Thijs vertelde in een interview dat zijn acteurs en hij zich verbaasden over de felheid van de leerlingen in deze scène: ze willen in feite dat Galileï doodgaat -immers de ultieme consequentie van...Tegenover hen staat een overlever, die op de bittere tekst van Andrea, 'Ongelukkig het land dat geen helden heeft', alsnog het betere laatste woord heeft: 'Ongelukkig het land dat helden nodig heeft

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Het ander uiterste is dat je het licht zo langzaam manipuleert dat mensen niet in de gaten hebben dat er iets gebeurt, maar plots het gevoel hebben van 'oei, hier is iets veranderd, of was dat nu al...En als dat samengaat met wat een acteur op dat moment doet, dan kan dat een hele heftige emotie worden...Dat heeft misschien als gevolg dat het er monumentaal gaat uitzien, zonder dat ik dat zelf zo bedoel

Nr. 80, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Het stutje onder de kast
De zorg waarmee Marthaler het nevenpersonage Varvara uittekent in verhouding tot dat van Kät'a, heeft dan weer tot gevolg dat Kabanicha in een ander en genuanceerder daglicht komt te staan dan...Ook dat klopt wonderwel met het geheel: het kille, kneuterige en traditionele dat plots door een lyrische uithaal of een expressieve dissonant in lichterlaaie wordt gezet en door merg en been snijdt...Hubert Delamboye is als echtgenoot Tichon een klier van jewelste en Livia Budai speelt met zoveel verve de rol van ingesnoerde feeks op jaren dat je vergeet dat zij eigenlijk getypecast is en dat de


Toon volgende resultaten