Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Het Dansers Collectief" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zeg dit niet omdat ik een boekhoudersziel heb, maar omdat de kunstenaars moeten beseffen dat het budget het beleid bepaalt en het geld het repertoire samenstelt...Daarom is het nodig dat ieder dit jaar niet collectief maar individueel zijn eigen motieven tot op het bot toetst...Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...eigen werkatelier dat open staat voor het hele vormingswerk). Kopspel functioneert binnen het bestel van het vormingswerk en krijgt uit die hoek zijn (schaarse) subsidies...van het Ruca; gestart in 1980 met Shakespeares zuster naar Théâtre de l'Aquarium ; later een Schnitzler-project en recent Diderots Het gesprek, de droom, het vervolg ; verwijderen zich duidelijk van

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Le Saperleau, het stuk met het bijhorende golfplaten prefab-theatertje, geschreven en in 1982 gecreëerd door Gildas Bourdet, artistiek leider van het Théâtre de la Salamandre (Lille), is in het...het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...een interview tussen Rudi Van Dantzig en Hans van Manen, uitgebreide besprekingen van produkties van Kriztina de Châtel en Het Dansers Collectief, boekbesprekingen en een

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De dood is in dit leven, ze kleurt zijn ganse opvoering: het zwart van het decor, de beelden uit het verleden, het tonen van het sterven...Ik wil het publiek in een positie plaatsen waarin het zijn relatie tot dit materiaal als 'getuigen' - de getuigen van het stuk zelf, maar ook van het 'verhaal' van het stuk-onderzoekt...Om het technische niveau van zijn dansers te demonstreren, wilde Panov de solisten en het balletcorps dezelfde bewegingen laten uitvoeren

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ruimte bij het NTG dient de aard van het stuk niet: het gaat om een intiem familiedrama, en in het Tolhuis, het gebouw waar het gezelschap een onderkomen heeft gevonden terwijl de schouwburg wordt...Voor zover de dansers een goede prestatie leveren -daarover verder meer - stikken die in een onwaarschijnlijk muffe regie, die de tegenstanders van het klassiek ballet helaas maar al te zeer in het...Nadat in Accions 'Materie' en in Suz/o/Suz 'Mens' centraal stonden, vertrekt Tier Mon vanuit het gegeven 'Macht'. Het idee 'macht' verschijnt van bij het door het Lot bepaald begin tot aan zijn meest

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Eén voor één begroeten de dansers de Sheyk en buigen ze richting Mekka, waarna ze weer aanschuiven bij de Sheyk die hen als het ware lanceert...De dansers hullen zich weer in hun mantels, groeten het nu lege tapijtje waar de Sheyk op zat en verdwijnen

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Het was het kader Orpheus' Dochter, Onafhankelijk Toneel/ Jannes Linders voor de satire op het aanstormend sociaal-realisme in Rusland in Majakowski's Het Badhuis...Toch is commentaar geven op de hedendaagse kunst vandaag niet meer de belangrijkste opgave van het gezelschap, zo blijkt uit twee stukken die het gezelschap het afgelopen seizoen uitbracht: Tsjechovs...Alles kan en mag, het banale is verheven tot het bijzondere en het bijzondere verdwijnt in kleine oases

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Zij heeft begeleiding, amplificatie en weerwoord nodig, zij het onder de vorm van andere kunstwerken (film/ video bij Vandekeybus, de verzelfstandiging van de muziek bij De Keersmaeker), zij het onder...Voor Meg; Stuart is theatraliteit vooral gedacht in het paar kijken-bekeken worden: de subtiele regie van de blik van de toeschouwer in Disfigure Study door de isolatie van lichaamsdelen tegenover het...De muzikale creaties die onder de eigennaam John Zorn op de markt komen, zijn het produkt van een wisselend collectief individuen

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Het is het oude sociologische liedje: de idealen van het dromend collectief onthullen voor alles collectieve angsten, de gedeelde wensvoorstellingen en verlangens verwijzen primair naar een...De bekende avant-gardeslogans kortom: 'laten we de kloof tussen kunst en alledaags leven slechten', 'laten we in het domein van het ongewone en uitzonderlijke het banale binnenhalen' (oorspronkelijk...Het soldateske lichaam prikkelt allicht primair de mannelijke verbeelding; het refereert immers al te opzichtig aan een fallische fantasie, aan het beeld van de immer potente, nimmer seksueel

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Recent creeerde Stan One 2 Life, een 'vervolg' op Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser waarin het Amerikaanse gevangenissysteem, het racisme van het maatschappelijk bestel in het...De tweede paradox is die van het collectief versus het individu...Het theater dat zich bij ons in de jaren '80 ontwikkelde, is in een meerderheid van zijn uitingen een op het individu en niet op het collectief gericht theater: de ontplooiing van de

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Met Wie... brengt het Nederlandse collectief vijf jongeren samen aan de vooravond van de begrafenis van hun ouders...Het volstond blijkbaar om zichzelf onophoudelijk te pijnigen met de pertinente vraag 'wie ben ik wie ben jij wie zijn wij wie wie' (het motto van het stuk) om in reddeloosheid te eindigen...Middels het sterk in de verf gezette lichamelijke karakter van de performance werd deze theatervorm uitgeroepen tot het geweten van het theater in het algemeen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
En toch: de eenzaamheid van die violist met het witte blad van zijn partituur voor zijn voeten..., de stalen draad achteraan die door de dansers af en toe even wordt aangeraakt... Eidos...Hoe kan je de dingen die je raken - van het gevecht om werk van de arbeiders van de Forges de Clabecq tot de Eidos:Telos van Forsythe en zijn dansers en alles wat daartussen ligt - met elkaar verbinden...William Forsythe die zijn 'wetenschap' als choreograaf wegschenkt aan zijn dansers en met hen een collectief avontuur ontwikkelt: zijn dat niet de modellen van grote 'podiumstructuren' voor de toekomst

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Het ballet mag dan wel vandaag in het entertainment zijn beland, in wezen was het een manier om een taal te ontwikkelen en draaide het om het genoegen dat daarmee gepaard ging...Say Bye Bye (tijdens het Holland Festival heropgevoerd door het Nederlands Dans Theater, MVI) is een omhulsel van een periode die voorbij is. Ik maakte het stuk voor negen à tien dansers, voor dié...Het zou met het uiteengaan van deze dansers moeten gestorven zijn

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
De geest wil vliegen, maar het lichaam wil niet mee; de geest gebiedt, maar het been gehoorzaamt niet meteen; de geest legt het lichaam beperkingen op, en het...Waar de hedendaagse devotie voor het lichaam in het algemene culturele veld, maar voor een stuk ook in de danswereld, vooral gaat over kijken naar het lichaam, en het lichaam dus eigenlijk ontkent...Door het gebruik van technieken uit circus en straattheater, zoals het aanspreken van het publiek en het uitlokken van 'open doekjes', worden publiek en performers verenigd in een enthousiasmerende

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Het Antwerpse huis werkte zich een tijd geleden in de kijker door enkele dansers uit de breakdancescène binnen te halen...Vanaf dan vindt de beukende muziek (concertvolume) zijn fysiek verlengstuk in de dansers die hun lichamen tot het uiterste drijven...Waar laatstgenoemde het lichaam van zijn dansers zonder meer als een object opvatte, gebeurt de transformatie van lichaam en geest bij de Canadezen in uitzinnigheid, mateloosheid en bijna-waanzin

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
En een crash landing was het: de improvisatie tussen dansers, muzikanten en beeldend kunstenaars werkte niet...het aandikken, het bijschaven). Haar werk staat in het teken van een in alle opzichten paradoxaal maxime, dat overigens ook de volkse keuken kenmerkt: het rauwe (le cru) is alleen proefbaar in het...Ze condenseren als het ware die aspecten van het beeld die het voorgestelde onzegbaar maken omdat het essentieel voorstelling, ja 'beeld-schijn' is. De openingsscène van Insert Skin

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
lethargische breekbaarheid waar elk contact schijn is. Het nieuwe Four for Nothing brengt de synthese en ensceneert de dansers als een collectief in een pastoraal decor...Millers dansers zijn schuwe nachtdieren die gelokt worden door de tover van het maanlicht op een open plek in het bos...het duet Meidosems zijn alle relaties verdwenen samen met het concept contact'. De dansers bewegen ver van elkaar, botsen soms als bij toeval en ondersteunen elkaar nu eens niet, dan weer wel in een

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Het is iets als 'oejkdkjeuoazej' of 'kdfjzoejfz,lzlsqdlza'. Vanaf het moment dat je het weet, ga je het geometriseren...Het is het publiek dat feest, het is het publiek dat de stam vormt...Schirren: De mens is een collectief dier, het verhaal van de structuren is dus van zeer groot belang... Het summum van de mensheid is het Stenen Tijdperk De Mey: Dat is een makkelijke manier

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Op een vreemde maar tegelijkertijd overduidelijke manier staat het werk van Rosas dus in het teken van het vermijden van het definitieve, het affe, het voleindigde - 'de dood'. Positief geformuleerd...De dansers-acteurs staan bij voorbeeld al op het podium wanneer het publiek de zaal binnendruppelt, de muziek is reeds bezig, alleen het doven van de zaallichten markeert een begin (en niet: het begin...Rosas in het teken van het vermijden van het affe, het gestolde, de voleindigde vorm: het is een immer hernieuwde dialoog met een al geschreven geschiedenis, een collectief gemaakte 'tekst' die zichzelf verder

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Het komt vaak voor dat acteurs of dansers enkel betaald worden (via een systeem van gages) op het moment van de voorstellingen terwijl de repetitieperiodes in zekere zin 'vrijwillig' zijn...van een andere administratieve instantie zouden moeten komen'. Het patronaat neemt dit argument over om de volledige opheffing van het statuut van intermittent te vragen, dat al sinds jaren het voorwerp...Maar is het mogelijk een relatie tot het werk te bedenken die niet meer als enige het fundament van het sociale statuut uitmaakt


Toon volgende resultaten