Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Het Digitaal Platform"Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het gif was eruit, het systeem van repressieve tolerantie had gewerkt, en in het theater leidde het tot wat we het beste kunnen omschrijven als de Shaffy Paradox...Ook produceerde het twee kleine opera's, die onder andere in het hol van de leeuw werden opgevoerd: Het Muziektheater in Amsterdam, de nieuwe tempel van het eerste circuit, thuis voor Het Nationale...het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet, die tezamen nog altijd het overgrote deel ontvangen van de totale Rijkssubsidie die voor dans beschikbaar is. Als je bedenkt dat de rest van het

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
Maar één en ander blijkt eenvoudig te verklaren: nadine, de mythe Er was eens... een enthousiast toeschouwer van het voormalige platform Plateau, die Nadine Sp...Tijdens het werkproces wordt de evolutie van het project meegenomen in het verdere experiment...Bij het publiek brengt dit een significante verschuiving teweeg: van afwachtend kunstconsument, naar de kwalitatieve aandacht voor het metier van het alledaagse

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
DIGITAAL PLATFORM NIEUWE MEDIAKUNSTENAARS AAN HET WOORD Doorheen dit nummer staan gespreksfragmenten met makers op het scherp van technologie en kunst...De oorspronkelijke gesprekken zijn een initiatief van het Digitaal Platform van de steunpunten Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK), Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) en het Vlaams Theaterinstituut...Voor de sectie podiumkunsten en nieuwe media werkt Dirk De Wit, initiator van het Digitaal Platform, samen met onderzoeker Kurt Vanhoutte en het Vlaams Theater Instituut

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Klysma Ook wel ontslakking: het reinigen van het darmkanaal door het rectaal inspuiten van een vloeistof...het moment dat ze al in zijn huid staat). Het vlees wordt woord, het lichaam van de veroordeelde is de wet...Het doelpubliek omvat acht talen en 231 landen en peilt naar het welbevin- den van on line computergebruikers aan het begin van het nieuwe millennium

Nr. 96, April 2005 • (colofon)
DIGITAAL PLATFORM 1 Nieuwe mediakunstenaars aan het woord Kurt Vanhoutte stelde voor Etcetera een compilatie samen van gesprekken met makers die technologie op een theatrale manier...DIGITAAL PLATFORM II De Filmfabriek...DIGITAAL PLATFORM IV Edit Kaldor en Eric Joris

Nr. 101, April 2006 • 
Eens opgeroerd kruipt het historische stof overal tussen, dringt het binnen in de poriën van het lichaam, zet het er zich af en maakt spanningen in het subject duidelijk...poëtica van het struikelen en een bespreking van het kruipen in de performances van William Pope L. Onbelemmerde bewegingsruimte is een privilege dat niet voor iedereen is voorbehouden -het kinetische...ISBN 0-415-36254-7 • Het on-line platform voor dans- en performancekritiek Sarma werkt aan een anthologie van André Lepecki

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Patrick Sterckx – wp Zimmer) Naast het organiseren van publieke momenten en festivals, zoals het Herfstfestival in Danscentrum Jette, het Open Air festival van air Antwerpen of het nieuwe...Het beste archief is de levende kunstenaar zelf, van wie we analoog materiaal verwerven, dat we digitaal omzetten...Lieve Laporte en Jan Mast – OnLine) EINDNOOT Het veld van de werkplaatsen is een landschap dat zich nog volop aan het ontwikkelen en professionaliseren is. Het is dan ook onmogelijk