Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Het Fakkeltheater"Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Nest (1974) op het scherm; het gezelschap van Yvonne Lex waagde zich aan Wie zijn gat verbrandt..., een latere versie van Männersache (1970); het Fakkeltheater en het NTG speelden beide Mensch Meier (1977...Het decor (Marc Cnops) aarzelt tussen het tonen van een realistisch interieur (de stijlkeuken, het boudoir) en de ontkenning ervan (de grote witte muren, bijna geen voorwerpen). De angst voor...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het speelvlak wordt ingedeeld in een voorplan - in het rood van het conventionele operagebouw - waarmee de luxe en het bladgoud van de zaal gaat behoren tot het domein van de wens -; dat voorplan...Het voorbije seizoen werden te Antwerpen twee stukken van Verheezen gecreëerd: De liefde van een terrorist (Fakkeltheater) en De Overtocht (Ankerruitheater). Twee pogingen om uit het keurslijf van het...En daar hoort het niet thuis, al is het Fakkeltheater dan nog slechts een afkooksel van het dappere geëngageerde kamertheatertje van weleer

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Het hogere bedrag is een gevolg van de stijging van de loonlast door het spel van indexering en anciëniteiten...Het goede liberale principe dat het geluk ligt aan de andere kant van de inspanning, maakt opgeld...Bijvoorbeeld: het KINS zal het moeilijk krijgen met zijn tent

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Welnu, ik denk dat juist het tegenovergestelde het geval is. Het Israëlisch Filharmonisch orkest b.v...het beleid zoals het nu gevoerd wordt niet te veel onderhevig aan allerlei winden uit de pers en uit de verschillende geledingen van het theatermilieu: wie het hardst waait krijgt het meest...Ik kan niet uit het hoofd zeggen of het een nuloperatie is. Veronderstel dat het theater nog altijd meer krijgt dan het geeft, dan kunnen we het verschil bijpassen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Alan produkties voor het najaar een reeks van Kinderen van een mindere God met Annie Van Lier en ex-Fakkeltheater-acteurs...De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Kruisstraat 16, 2510 Mortsel) Meirteater Sinds 1974 het tweede plateau van het Fakkeltheater, zonder omwegen bestemd voor 'entertainment'. Waarschijnlijk - na de revues van Gaston & Leo - het

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Amerikaanse Claus Het Fakkeltheater speelt dus Buried Child, winnaar van de Pulitzer Pri-ce...Met dit afstand nemen van het theaterre-alisme hebben de acteurs van het Fakkeltheater zelf blijkbaar problemen: zij zetten vlakke types neer in plaats van het veruitwendigen of oproepen van de...Verloren Kind is hoe dan ook een sterke tekst en in de versie van het Fakkeltheater weet het vooral te boeien via de gastacteurs die de noodzakelijke vervreemdende atmosfeer weten op te roepen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het belangrijkste, voor Antwerpen toch, aldus Tindemans, was het Fakkeltheater "dat voor het eerst in Vlaanderen programmatisch een maatschappelijke reflex in zijn repertoire wilde brengen en in de...Er begon dus iets te leven "waarbij het moeilijk is te onderscheiden in hoever het alleen maar een soort van adaptatie was van het aloude amateurtheater, in de betere zin van het woord, dan wel of het...Het ergens naartoe willen groeien, het achterlaten van het veilige, van het gegarandeerde, van het didactisch overbrengbare, en het proberen in de buurt te komen van het niet formuleerbare, de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het Herrmann-team is hier over de schreef gegaan, en voor de eerste keer heeft het zich afgekeerd van dat mooie principe, dat in het verleden tot de grote opvoeringen heeft geleid: het belichten en...Pas in het samenbrengen van de objectieve listings met subjectieve getuigenissen en standpunten, krijgt een seizoen vorm, maak je het geheugen wakker, breng je het materiaal tot spreken...Laten we vriendelijk zijn en zeggen dat Raamtheater, INS en af en toe het Fakkeltheater desnoods voor Opsomer mogen blijven

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...Met het oog op het in stand te houden van het enige professioneel theatergezelschap uit Limburg en in het vooruitzicht van zowel een programmatori-sche als administratieve heropbouw van het L.P.T

Nr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
Verschijnt vijfmaal per jaar • 800 bladzijden onafhankelijke en kritische informatie over het artistieke, het culturele en maatschappelijke leven in Nederland en Vlaanderen...Theaterwerkplaats Bis • ZOMERGASTEN Maxim Gorki / Guy Joosten co-produktie met Blauwe Maandag Cie • HET LEVEN VAN GALILEI Bertolt Brecht / Mark Timmer ALICE ALICE...meer informatie: (040) 45 11 45 THEATER IN EEN ANDER BRUSSEL Toneelseizoen 1989-1990 in het Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe (Thiele-manslaan 93, 1150 Brussel) 26 september

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
scenografie: Hartwig Dobbertin met: Marc Coessens Dimitri Dupont Danni Heylen Guido Horckmans Anita Koninckx Marijke Pinoy Bob Snijers Marc Steemans Herman Van de Wijdeven KEAN In het...Fakkeltheater te Antwerpen; 20 (première), 21, 24, 25, 26, 31/1/'90, 1,2,3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17/2/'90 telkens om 20.30 u en zo

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Later werd het door de West-Duitse televisie verfilmd en uitgezonden door het Oostenrijkse het, dat ook het Tsjechoslowaaks grondgebied bestrijkt...Het potlood werd hem telkens na het schrijven van een brief afgenomen, uit vrees dat hij ook 'literatuur' zou bedrijven...Het Antwerps Fakkeltheater speelde in 83-84 De Dienstnota) In 1986 ontving hij de Erasmusprijs (nadat zijn vriend P. Kohout ervoor had gezorgd dat hem ook de Oostenrijkse Staatsprijs voor

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
het Fakkeltheater was Greetje Bijma, de Nederlandse Jazz-zangeres, te horen en te zien...Avonds bij het neonlicht dat het verhoog afbakende leek het wel een podium waarop de mens zichzelf verafgoodde...De structuur die ze in de groep ontwikkelen, is vrij primair: ze werken samen bij het oogsten en het tot brood verwerken van het graan, maar dat gaat niet zonder moeite, omdat de één zich het deel van

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Torka T (voormalig Fakkeltheater) opende het seizoen 1994-1995 met de herneming van Faustus (ca...Evenmin als het cirkelmotief was het aantal toevallig, gezien het belang van de getallensymboliek in de Bijbel, alchemie en astrologie (de 7 hoofdzonden, de 7 beweegbare sferen, 4 elementen, enz...Deuren en muuropening leverden voldoende mogelijkheden voor een gevarieerd spel in de toch wel beperkte ruimte van het Fakkeltheater

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Sinds 24 maart is Frans Redant, ex-dramaturg van het NTG, door het Antwerpse schepencollege aangesteld als de nieuwe directeur van het gezelschap van de KNS...Omdat ze in Gent toevallig meer Kroetz gespeeld hebben in Arca en in NTG en dat men dat leren appreciëren heeft en dat men hier heel weinig Kroetz gespeeld heeft, tenzij in het Fakkeltheater...Daarom is ook een tweede plateau noodzakelijk: een kopie van Het Salon wil ik niet, maar waar het op aan komt is dat het geen kleine KNS mag zijn

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Om het met een boutade te zeggen, het is het vierde stuk dat Terpstra niet meer hoefde te schrijven, omdat het reeds zo lang bestaat...Wanneer hij zich in de strijd werpt om het op te nemen tegen Hector, gaat het niet om het lot van het Griekse leger, maar om een hoogstpersoonlijke afrekening...Het is wel fijn dat het publiek zijn verbeelding moet gebruiken, maar het cynische hoogtepunt van het stuk, de laffe dood van Hector, verdwijnt in tekst

Nr. 62, December 1997 • (advertentie)
Fakkeltheater 14, 15, 16, 17/1/98 Brussel, KVS 30/1/98 Londen, Covent Garden Festival 5, 6/6/98 TOLOMEO, RE Dl EGITTO Georg Friedrich Händel Première: 13 februari 1998 Stadsschouwburg Brugge...Kunstencentrum Vooruit 18/3/98 Amsterdam, Stadsschouwburg 13/4/98 Dordrecht, De Kunstmin 17/4/98 * 7/3/98: galavoorstelling ten voordele van het Rode Kruis BEHOUDEN STEM Monteverdi / Henderickx / Van

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Het is het centrale attribuut - voor de rest is er alleen nog een boom als een roofvogel in het tweede bedrijf en een grote spiegel in het derde, die ons duidelijk maakt dat Jago (al is hij blank en...zingen, had ik het voorrecht boven Labrador het adembenemende schouwspel van het Noorderlicht te mogen aanschouwen...Daar zijn goede redenen van esthetische en dramaturgische aard voor aan te voeren maar het gevolg is wel het verlies van een heel collectief geheugen, zowel bij het publiek als bij de operamakers zelf

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hij gebruikt ze zelf om het repetitieproces bij te sturen en in zijn Schriften zum Theater stelt hij ondubbelzinnig dat het kopiëren van het model mogelijk een goede vingeroefening is om het epische...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek...Als ik het afgelopen jaar nogal huiverig stond om het manifest van het Collectief Brecht mee te onderteken, was het omwille van een vermoeden van een gelijkaardige, dogmatische benadering van het