Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Het Heengaan" • Resultaten 21 tot 23 worden getoondNr. 104, December 2006 • Liv Laveyne • Fin de saison
Het is maar de vraag hoelang de levende de hedendaagse tijd blijft gebruiken eenmaal het vlees ter aarde is besteld en het stof aan de lucht teruggegeven...Zou het niet eerlijker zijn of meer gepast – om ‘de ene zijn dood is de andere zijn brood’ te counteren – als een in memoriam kon geschreven worden vóór het heengaan van de betrokkene...Het heeft – hoe klef het woord ook klinkt – ook te maken met respect: je koopt geen bos bloemen in de rapte aan het tankstation, je betaalt niet voor een bestelling in memoriam gedichten (ja

Nr. 104, December 2006 • Jan Ritsema • Portret van een dooie kip als kunstenaar
uit nooddrift Tot zover het misbruik door kunstverdelers Dan is er ook nog de bloeiende bedrijfstak van de ontheemding Het resultaat van het perfecte samenspel tussen nationale overheden Geld moet stromen...moet zijn, in dat andere land Alsof je dat niet gewoon kunt beseffen Dat de ander en jij, niet anders, maar dezelfde zijn Om dat mooie doel gaat het dan ook helemaal niet Het gaat erom dat het geld stroomt...Het land van herkomst betaalt jouw reis En het land van heengaan je verblijf Beide hebben ze reisbeurzen voor hun migrerende kunstenaars Ik betaal de reiskosten en dan voed jij ze En, jij betaalt de

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Wat het concept van praktijk dat ik hier gebruik, onderscheidt van een normatief gebruik, is dat het niet stoelt op berekenbare geldigheid (of het overeenkomt met de standaard van wat...Zelfs als elke praktijk feitelijk netwerking veronderstelt in het laatkapitalisme, kan de praktijk niet gereduceerd worden tot, of verward worden met, het vermogen tot linken en het maken van een...pragmatische lens van het ‘affect’. Massumi gebruikt het in de plaats van hoop als een manier om te spreken over die marge van beweeglijkheid, die ruimte voor ‘waar we zouden kunnen heengaan en waar we toe