Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "Het Horizon-Negatief" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ik kende het werk helemaal niet, maar vond het erg mooi en vroeg me af wat het in het leven van Mozart betekend had...Karl-Ernst Herrmann heeft deze dimensie van het stuk niet benadrukt, omdat het teveel historisch goed is. Hij doet het wel op het ogenblik dat Titus in een virtuoze aria de eigenlijke boodschap...Het huilen van een windstroom, zoals die van horizon naar horizon waait op Antartica en in een verlaten schelp naklinkt

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
hoorden de wind vanuit de zee, het harde ruisen van de palmbladeren, het vegen van de palmbezems waarmee de negerinnen het stof van het plein keerden, het kreunen van de slaaf in de kooi, de branding...DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen kwam het de jongste jaren zo uit dat de groep zijn ideeën best kwijt kon in het medium theater, zij het dat ook uitstapjes werden gemaakt naar film, televisie en fotocartoons en dat een...Het leven is niet goed of slecht, het is goed én slecht...Zo vergaat het Radeis bij het maken van hun voorstellingen, zo vergaat het de toeschouwer ervan

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het...grondvesten ! Deurwaarder Maak dat je weg komt voor het te laat is. Zo dadelijk stort het huis in, komt het dak naar beneden, vallen de muren en sleurt een lawine van steen je mee...buiten kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat het weer een slag in het water is, die het masker afrukken van kapitalisme en consumptiemaatschappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgt en de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het decor beklemtoont het diepteperspectief: de vloer bestaat uit brede planken die naar de horizon vluchten; tussen hen in zijn er diepe gleuven...Brussel heeft Dezoteux het zo geregeld dat het lijkt of de vertoning afgelopen is. Het publiek, dat de tekst niet kent, applaudisseert dan ook...lachte: Stanislavski, met zijn zwaarmoedige lezing, had het bij het verkeerde eind) maar het is ook de meest schrijnende, want we herkennen onszelf natuurlijk

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Nog verder weg strekt de horizon zich tussen zee en lucht in al haar pracht uit, met de vage heuvels van Iona twee mijl van ons vandaan in open zee en het bleke silhouet van het bouwvallige klooster...Verne Jawel, ik heb hem wel geleerd, maar -- ik weet wat het is, maar ik kan het niet zeggen ... Omen Uitvluchten ! Je weet het wel, maar je kunt het niet zeggen ... Verschrikkelijk dat zo...het aan hut poppenmeisje, wier kleine borstjes nog verborgen groeien onder haar blauwe manteltje, en wier naam ge schrijft op de ruit, in de lucht, in het zand, in het water -- het meisje met de grote

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
amour Uschi het puntje erin het puntje eruit Daniel Paul God vergist zich Marie-Hélène tu es nerveux Uschi van kijken alleen kom je niet klaar Daniel Paul het is een vergissing Uschi voor jou doe ik het...asjeblieft Daniël Paul overigens zou het precies jou duidelijk moeten zijn waar het begrijpen niet het verstand ophoudt begint het terrein van het geloof Sabine ik ben alleszins in tegenstelling tot jou...weet dat God bestaat Het meisje kan je hem dan zien Daniël Paul ja Het meisje ik heb Hem nog nooit in het echt gezien Daniël Paul wees blij Het meisje

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Om het nog juister te zeggen: iemand Ieren toneelspelen is hem leren het gereedschap te gebruiken, het lichaam, de stem, de fantasie, de verbeelding...Vanuit deze visie is het niet verwonderlijk dat Philips nogal van leer trekt tegen de verloedering van het acteursvak, als negatief bijverschijnsel van het theaterdecreet, waardoor het ambtenarisme...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
vert's - het is goed het eet je niet - het eet je echt niet op het is goed meisje ga weg weg...Ze veranderen de scène opgewonden in het paleis van het monster dan pakken ze actrice 1 op en leggen haar in het hemelbed ze kruipen zelf onder het bed het meisje wordt wakker...Het monster verandert in een prins) vert" en toen begon het leukste van haar leven en het heette liefde (Stilte) het monster was geen monster meer het was een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Men heeft het over het rouwproces; de taal als verhulling, de taal als code; de pluralistische chaos van het ik, de desintegratie van het zelf; de taal der verliefden; en citeert daarbij R. Barthes...Het dieptespel wordt vooral gecreëerd door de perspectieflijn van zich vernauwende wanden en een gebogen plafond, maar onderweg naar het eindpunt aan de horizon bots je plots op een enorme...Deze basispatronen vernissen het acteergedrag, werken het af, homogeniseren het, nuanceren subtiel het voor het overige realistische spelkader: praten, eten, drinken, vrijen, kwaad worden, verzoenen

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Pas daarna zette hij zich aan het schrijven van de inleiding die, onder het mom van een kort essay over de 'stijl' en het 'tragische', in wezen een structuuranalyse van Kaas inhoudt, zonder dat er ook...Van af den aanhef (...) moet men het oog houden op het slotakkoord, waarvan iets door 't heele verhaal geweven moet worden, als het Leitmotiv door een symphonie...Wie het slot niet uit het oog verliest zal van zelf alle langdradigheid vermijden omdat hij zích telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel bijdraagt tot het bereiken van zijn doel

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
het was Danjuro I die, op het einde van zijn leven, voor het eerst een stuk uit het Bunraku-theater haalde en het met zijn eigen gezelschap opvoerde...vat lekkere wijn, deponeert een toneelknecht het object op de plaats waar de actie het nodig heeft, net voor het moment waarop de acteur het verbaasd kan ontdekken...Bertolt Brecht, van zijn kant, vond in het Kabuki een hele reeks technieken om zijn vervreemdingseffecten mee te produceren en beschouwde uitgerekend het intrigerende spel rond het verdubbelen en het

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Nina Leeds ervaart het ook zo : " ...het enige leven is dat van het verleden of van de toekomst - het heden is een tussenspel, waarbij we het verleden en de toekomst als getuigen dagvaarden ! -". De...enorme schaduwen die de acteurs op het cyclorama wierpen, het onderbewuste, het noodlot en het verleden opriepen...het eerste geval kwam dat meer op een beklemtoning van de nadering en de verwijdering, in het tweede, op het rondjes draaien rond de scène (per fiets) of zelfs het ronddraaien van de scène zelf (als

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • Peeters, Elvis
1988 bracht hij met Aroma di Amore-gitarist Fred Angst een cabaretprogramma Het beest in de mens, waarvan tot nog toe 75 voorstellingen werden gespeeld (65 in Nederland). Verder schreef hij...nog het scenario voor het in 1988 in eigen beheer uitgebrachte stripalbum Tango Mortale (tekeningen : Clasen a.k.a...Voordien schreef hij Gras aan de Horizon, een soort absurde soap-opera (met muziek van Fred Angst die ook nog op het programma van "Chiens de Siècle" staat). Elvis Peeters is een traag

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Op het conservatorium werd mijn muzikale horizon vernieuwd door de initiatieven van Henri Pousseur, die toen de leiding had...Ik ervaar het als volgt : bij de hedendaagse muziek bestaat er een stuk utopie, zowel op het gebied van het instrument als op het gebied van de vertolking...Wat ik wil is op zoek gaan naar het echte belcanto dat, in de context van de achttiende eeuw, buitengewoon fascinerend is. Daarom heb ik aangekondigd dat ik veel Rossini en Donizetti op het programma

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
vanaf het ogenblik dat het het woord "postmodern" gebruikte en het verviel daarna tot een opsomming van recente ensceneringen van klassieken die met geen enkele goede wil nog op één noemer te brengen zijn...Zo tracht Emma vruchteloos het witte Venetiaanse doek af te schudden, dansen de drie personages aan het einde van het stuk een siow - ook door de zeer homogene kostumering aan het einde van het stuk...de officiële geschiedschrijvers achtte hij het fascisme geen ongeluk van de overkant en wees hij op het voortbestaan ervan in Stalinistische praktijken en het monddood maken van het individu in het

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
Zo verschijnt op een dag het allerbeste op de planken...Zo fascineert op een dag kuituur het grote publiek...foto: guido saeys Blauwe Maandag Cie DE COCU MAGNIFIQUE 7 7, 7 2, 13 april Jaloezie als een wilde orkaan die de horizon doorboort

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
Voor het zaalbrede filmdoek heeft de Trust zich trouw aan Tabori's regieaanwijzingen gehouden en de desolate plek in het klein opgetrokken...Met het woord als wapen ontwikkelt zich het klassieke duel tussen de jood en de indiaan...De Trust presenteert, maar de vraag naar het waarom, naar het engagement, dringt zich op

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
het mogelijk dat Syberberg zo naïef is te geloven dat de smet localiseerbaar is? Uiteraard niet: het Requiem voor Ludwig, de Parsifal-verfilming, de acht uur durende confrontatie met Goethe in een...horen spreken over het verloren bewustzijn dat in het vroegere Pruisen en Pommeren begraven ligt, krijgen we al snel het gevoel dat hij begonnen is te hopen dat je iets anders dan de smet wél kunt...Op die manier kan het lichaam zichzelf als het ware gaan consumeren: uitsnijden tot het geheel verdwijnt

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
wat van mij rest, werp dat naar 't oosten... Het oosten... Het oosten vanwaar alles komt, het daglicht en 't geloof Het oosten, praalziek, fanatiek en heet... HIJ...HIJ' lijkt verveeld te zijn, wil het zand terug in de koffer duwen, realiseert zich dat het hopeloos is, neemt het zand in zijn handen en tracht het kleine zandbergje te bereiken aan de andere...gaat naar de microfoon, tot het publiek:) Het complexe oeuvre, waarvan dit het eerste deel is, is essentieel dramatisch van aard, zij het verscheiden van vorm - hier prozafragmenten, in andere


Toon volgende resultaten