Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "Het Kapitalisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen...Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt...het kapitalisme) beschrijft, maar waarschuwen: "dat de meerduidigheid de klassevijand in de kaart speelt"; de West-duitsers zien overal zinspelingen op het stalinistisch regime

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
van het "genre" dat de INS in het spoor van haar geestelijke vader en leermeester Dario Fo het meest zou beoefenen: montages van groepsscè-nes, sketches, monologen en liederen...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis...Daarom hamert zij ook telkens weer op dezelfde spijkers, slingert zij haar aanklacht telkens weer in het gezicht van het kapitalisme, ontmaskert zij de mechanismen die de maatschappij opdelen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Gesimplifieerd komt Bonds argument hierop neer: geweld, dat in wezen irrationeel is, is inherent aan het kapitalisme...De vermeende neutraliteit of onschuld van velen is daarom een waanbeeld volgens Bond: wie geen vijand van het kapitalisme is, is partizaan...Het is het verhaal van Xenia (Ivonne Lex), de dochter van een grootgrondbezitter uit een Oosteuropees land, die jaarlijks met haar dochter Ann (Sien Eggers) naar het ouderlijk huis aan zee terugkeert

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het...grondvesten ! Deurwaarder Maak dat je weg komt voor het te laat is. Zo dadelijk stort het huis in, komt het dak naar beneden, vallen de muren en sleurt een lawine van steen je mee...buiten kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat het weer een slag in het water is, die het masker afrukken van kapitalisme en consumptiemaatschappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgt en de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Geen woord dat iets voor zichzelf betekent, omdat het slechts een deel van een strategie is. Leugen en waarheid vervagen: alleen het effect van het woord telt...Hierover gaat dit stuk: niet over die toevallige mensen (zoals bij de KVS) maar over het economisch systeem (zoals op Broadway). Het is een les in observatie om door te stoten naar de sociale...Daarom is dit een wreed en onthutsend stuk over het kapitalisme in werking

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het getal Ook al scheen dit zowat dé ontdekking te zijn op het colloquium over theater en beleid, ingericht door het Vlaams Theatercircuit (zie elders in dit nummer), toch is de vaststelling...Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord...Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
Vernuft Het Zuiderpershuis, dat door het Kollektief INS betrokken wordt, is als ruimte veel minder bepalend, maar lijkt dan wel weer problemen te stellen wat het beheer van het gebouw betreft...En het zal wel geen verbazing wekken: dat geld is er niet, zodat het voor de eerste voorstelling in de nieuwe ruimte, Als het ware een vrouw, Elisabeth van Da-rio Fo nogal behelpen was met gammele en...overduidelijk een allegorische verbeelding is van de "kracht" die de industriële opbloei van de haven van Antwerpen mogelijk maakte, nu bewoond wordt door een gezelschap dat de ondergang van het kapitalisme als het

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De man van het verloren land / Ontwaakt door het geraas / Van de koets / Het is de kasteelvrouw / Die terugkomt van een reis...Je nam ongehoorde risico's: weg met het kapitalisme...Het Centre National Dramatique du Nord - Pas-de-Calais (Noord-Frankrijk) neemt het stuk op zijn programma in het voorjaar 1988; regie Jean-Louis Martin-Barboz

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Deze overheersende thematiek is niet alleen het resultaat van een reflectie over het verband tussen sociale conditie en taal, ze is in eerste instantie het antwoord op een vraag vanuit het theater...Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek...zijn Les clients, Le bouffon, en L'amé-nagement "Lehrstücke": voor Louvet zelf zijn het oefeningen in het beschrijven van de mentale ambiguïteiten van de arbeidersklasse en voor het publiek zijn het

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller zegt over het kenteken van Berlijn, de muur: "Wat ik aangenaam vind, is dat het een teken is voor een reële situatie, de reële situatie waarin de wereld zich bevindt...Nergens anders vind je de grenzen tussen kapitalisme en communisme zo dichtbij, is het ideologische verschil zo tastbaar in het dagelijkse leven aanwezig...lukt vandaag in een minder gespannen Oost-West verhouding wel: er is een ruime delegatie van theatermakers uit het Oostblok, die blijk geven van een andere omgang met het materiaal, van een andere lectuur

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Het was een verhaal in twee delen : het ineen-stuiken van het criminele systeem van de "Staatssicherheit" en tegelijk, in het begin toch, het ontwaken van zeer grote "Vernunft". De manifestatie van...Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme...De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het zijn Kohl en Dregger die zeggen dat de mensen de linkse stellling moe zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het kapitalisme beschouwt deze (voorlopige ?) nederlaag van het communisme als een ondubbelzinnig bewijs van zijn eigen gelijk...theater dat bestaat bij de gratie van het ogenblik, van het hier en nu, de complexiteit en de meerduidigheid van het moment vatten ? Hoe kan de kunstenaar een antwoord geven op het leven dat hij ervaart als...Het gevoel dat we de wereld ook anders kunnen zien dan we tot nog toe deden, zowel op het politieke, op het algemeen- filosofische, op het wetenschappelijke als op het culturele vlak, geeft aan de

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zo tracht Emma vruchteloos het witte Venetiaanse doek af te schudden, dansen de drie personages aan het einde van het stuk een siow - ook door de zeer homogene kostumering aan het einde van het stuk...de officiële geschiedschrijvers achtte hij het fascisme geen ongeluk van de overkant en wees hij op het voortbestaan ervan in Stalinistische praktijken en het monddood maken van het individu in het...Als kritisch marxist legde hij /ere plekken, tere punten bloot in het systeem, maar bleef geloven in een alternatief tegenover het kapitalisme

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
de angst voor de uiterlijke wereld, de angst voor onze bestemming, voor de dood, voor het onbekende, de angst voor het niets, voor de leegte... Het is niet waar dat de kunstenaar een held...Gekerkerd in de schimmelige kelders van fascisme, stalinisme, traditionalisme en kapitalisme (elk -isme) tekende Kantor het clowneske portret van de meest verworpen en verlopen wezens, schimmen uit...Het verjaardagsfeest Alsof het door een demiurg zelf voorzien was, treft het spektakel de toeschouwer als een testament, maar bij nader toezien was dit het geval met elk spektakel sedert

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
De grote kwaal van dat kapitalisme is de neiging tot opslorping van bedrijven, tot het spelen van monopoly...Als buitenstaander heb je het gevoel dat in Brussel het reële gevaar aanwezig is dat het veroveren van macht even belangrijk is als het verdedigen van de culturele zaak...Het spektakel van Heiner Goebbels Ou bien le débarquement désastreux leverde in het Lunatheater een prachtige avond op, maar het is geen geheim dat Hugo De Greef zelf druk in de weer was om het naar

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
Hijzelf vindt het geluk, niet door boven zijn psychologische moeilijkheden uit te groeien, maar door in een infantiele, regressieve staat terug te vallen, Het boeiende van het stuk schuilt...zijn concentratie de functie krijgt van een morele parabel, waarbij het kapitalisme aangeklaagd wordt als een instrument van de ontmenselijking van de mens...Tot nu toe heeft Ivo van Hove steeds gezegd dat zijn probleem met het acteren in grote zalen het gebrek aan direct contact met het publiek is. Daarom heeft hij in zijn mise-en-scènes na Don Carlos de

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Venetië gaat het over zakendoen en levert Shakespeare een accuraat portret van het beginnende kapitalisme...Dat kapitalisme, immers, is de triomferende ideologie in het Amerika van vandaag...Het oog van de toeschouwer heeft de vrije keuze: ofwel volgt het de acteurs in levende lijve, ofwel kiest het voor het televisiebeeld

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Van Dantzigs en Van Schayks Life was een politiek statement; het voltallige corps de ballet zwaaide met rode vlaggen en danste op ijskasten om de kijker de kwalijke geur van het kapitalisme onder de...Het gif was eruit, het systeem van repressieve tolerantie had gewerkt, en in het theater leidde het tot wat we het beste kunnen omschrijven als de Shaffy Paradox...Ook produceerde het twee kleine opera's, die onder andere in het hol van de leeuw werden opgevoerd: Het Muziektheater in Amsterdam, de nieuwe tempel van het eerste circuit, thuis voor Het Nationale

Nr. 52, Januari 1995 • Willy Thomas • Jusqu'ici tout va bien
Natuurlijk is het waar, natuurlijk weten we het allemaal natuurlijk is het zo dat het uiterlijk een grote rol speelt als je een appartement wil huren, als je werk wil vinden...Het kapitalisme heeft van zijn schaapjes wolven gemaakt; een bedreigde diersoort die 'kost wat kost' moet behouden blijven...Zo geeft wereldwijd het kapitalisme meer en meer de politie het heft in eigen handen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
bedoeling dat het publiek zodanig in een voorstelling participeerde dat het in een en dezelfde actie het onderwerp van het stuk simuleerde, alsook het levende commentaar verbeeld-de...Het wettigt overigens het vermoeden dat de pijlsnelle teloorgang van het theater in het Oostblok, na het vallen van het ijzeren gordijn, veel te maken heeft met precies het in snel tempo eroderen van...Het woord collectiviteit lijkt veel weg te hebben van het monument dat het publiek voor zichzelf opgericht heeft nadat het ter ziele gegaan is. Als het leven dat herdacht wordt nadat het verdwenen


Toon volgende resultaten