Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Het Kind van de Smid"Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...Zoals de titel dit aangeeft en zoals de voorzitter van de Raad van Beheer van de Beursschouwburg, Karel An-thierens, in zijn inleiding stelt, is deze twintig jaar Beurs niet het werk van één man, maar...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Luc LEMA (Het kind is de vader van de man) Oude, bijna blinde professor van de universiteit van Valence Charles de Manissieu, eerste consul van Romans Antoine Coste, tweede...de Dauphiné is de situatie echter zo dat dc derde stand, de voeten van het lichaam dat onze georganiseerde samenleving is, de last van het hele lichaam te torsen krijgt De adel heeft de landerijen van...De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Maar ze zijn zeldzaam : het theater van Epidauros, de binnenruimte van de kathedraal van Amiens, het marktplein van Sala-manca... 2. In de podiumkunsten - uiteraard in opera; en elders onder...Een behoefte met implicaties voor de huidige en de toekomstige theaterbouw: de combinatie van een scène met grote mogelijkheden en een zaal waar het publiek als massa nog een intieme relatie met het...Zoals Wagner in Van Wagner (Dito Dito, Ritsema) of da Ponte in Zéstien scènes (Maatschappij Discordia) of het Kind in Het Kind van de Smid (Josse De Pauw, Peter van Kraaij). Vijf

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
1990-1991 stelt voor: JULIUS CAESAR William Shakespeare Needcompany regie : Jan Lauwers HET KIND VAN DE SMID Josse De Pauw en Peter van Kraaij HET TRIO...COMPONISTEN, EEN ORKEST werk van : Walter Hus, Rainer Rubbert en Harry De Wit dirigent: Vincent D'Hondt Het Kaaitheater Jaarboek - met uitgebreide informatie over de produkties van het nieuwe...02/514.17.70 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
de komende maanden presenteert het Kaaitheater hun nieuwe produkties in Brussel : "Het Kind van de Smid" werd geschreven door Josse De Pauw en Peter van Kraaij en wordt gespeeld door...Stella" van Anne Teresa De Keersmaeker wordt gedanst door de vijf vrouwen van Rosas, op muziek van de Hongaarse componist György Ligeti en op teksten van Goethe, Tennessee Williams en Runosuke...KAAITHEATER Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Met deze universele jongensfascinatie als vroegste aanleiding schreven Josse De Pauw en Peter Van Kraaij Het Kind van de Smid, net op het ogenblik dat de wereld weer ergens in brand staat...Dat maakt van Het Offer een zeldzame gebeurtenis, een kleinood, dat diepe verwantschappen heeft met het andere minimale spektakel van dit seizoen, Het Kind van de Smid...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
de storm in een glas water die de 'personeelsadvertentie' van Oud Huis Stekelbees (zie de recensie die Edward Van Heer voor het dagblad De Morgen schreef) in de theaterwereld veroorzaakte...Uit het debat onthouden we de lezing van Luk Perceval, artistiek leider van Blauwe Maandag Compagnie en de openbare brief van Rik Hancké...Kroniek : Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, De man aan het raam van Niek Kortekaas, Het Offer van De Tijd/deSingel, het hogervernoemd La Cifra, In het Moeras van Jan Decorte

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Het Kind van de Smid situeert zich in de negentiende eeuw en vertelt het levensverhaal van twee halfbroers en halfbloeden: Pomp en Het Kind, zonen van een Indiaanse en twee blanken, een Canadese...Het Kind van de Smid wordt verteld door drie personages : de Smid, Pomp en het Kind...Ward Comblez en Het Kind van de Smid gaan niet in de eerste plaats over wat de personages denken en voelen, althans niet expliciet

Nr. 51, Augustus 1995 • Lex Prinzen, Pierre Van Diest • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Bij Die Letzten kreeg ik plotseling zoiets van 'alweer'. Het plezierde me niet meer: het roepen van Damiaan, het wisselen van de rollen, de enscenering...Wat me aansprak in De pijl van de tijd was de enscenering, de inbreng van de video, het spel en de opbouw van het verhaal...Zo is Het kind van de smid mij enorm bijgebleven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Ignace Cornelissen (Hendrik de Vijfde), Jo Roets en Greet Vissers (Blauw vier en Het kamermeisje), Josse de Pauw (Het kind van de smid), Paul Pourveur (Annie: extended dub-versie en Zeven Drie Nul...Jan Simoen had in 1994 tegelijkertijd de theatertekst van De vierde stad (een opdracht van Het Gevolg) en de tekst voor het gelijknamige jeugdboek klaar: 'In het boek voer ik een experiment uit met...het boek maakt een portretje van het personage per hoofdstuk duidelijk wie er aan het woord is. Omwille van de splitsing van de verhaalstof in verschillende vertelstandpunten, zou je dus

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
He do the life in two voices en Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter van Kraaij...Denken we aan Et voilà en Ombat van Peter De Graef, aan Schade/ schade van Tom Jansen, aan De Wijze van Zaal 7 van Hans Aarsman, aan Olivetti 82 van Eriek Verpale, aan De keizer van het verlies van...De nomade In Ward Comblez vertelt Josse De Pauw reisverhalen; het Kind van de Smid gaat de hele wereld rond: Amerika, Engeland, Australië, en opnieuw Amerika

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Afstand negeren en creëren Vooral de Kung Fu-fragmenten die het banale van het 'echte' leven, het kwetsbare van de 'echte' jongere, de 'authenticiteit' van de makers tonen hebben me geërgerd...Het Kind van de Smid (Josse De Pauw en Peter van Kraaij, 1990) beklimt Pomp de hoogste berg in de omgeving en kijkt urenlang in het zonlicht...Ook van de kunst - en zelfs in de eerste plaats van de kunst - kan immers worden gezegd dat zij vóór alles de passie van het beëindigen is.' Voor de dag, niet voor de eeuwigheid Heel

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...He do the life in different voices en Het Kind van de Smid een intense artistieke dialoog ontwikkelde tussen Josse De Pauw en Peter van Kraaij, was een dramaturg overbodig...Het primaat van 'het doen alsof' wordt vervangen door het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik', van de realiteit van het hier en nu

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Het sterkst komt dit wellicht tot uiting in de 'castingkeuzes'. In het theater van de jaren 80 en 90 heeft het verder doorvoeren van Brechts tonende karakter van figuren op de scène én de overtuiging...He do the life in different voices, Het Kind van de Smid, de film Vinaya, enzovoort...op de mogelijke gevaren van het relativeren van Goed en Kwaad in deze context; het koor werd ingelicht over de intenties van de productie, maar gezien het aantal mensen kon hier niet echt een

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Wie niet getroffen wordt kan niks maken:...
Enerzijds heb je zelf geschreven teksten als Het Kind van de Smid (samen met Josse de Pauw) en Sittings, maar ook Miillers Wolokolamsker Chaussee, waarin het tonen van het werkproces, de...verhaalmachine belangrijk is, en anderzijds de voorstellingen op basis van bestaande teksten, waar het toch meer om een enscenering gaat, het maken van een wereld uitgaande van een tekst...Bij het andere schrijven {Het Kind van de Smid, Sittings) moet je wel een verhaal ontwikkelen, maar in beide gevallen was dat gebaseerd op bronnenmateriaal