Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Het kindertheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Orkater produktie, 16, 17 februari* Jan Fabre, "Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was", 26 februari, 14 uur...maart - de voorstellingen beginnen om 20 u 30 tenzij anders vermeld - elke zondag om 15 uur kindertheater - het maandblad van de Beursschouwburg wordt u gratis toegezonden August Ortsstraat 22 1000

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het...Stekelbees evolueerde weg van de poppenkast en het vormingstheater voor kinderen, zonder bij een nieuwe visie op kindertheater uit te komen...Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Vandaar het thema voor Avignon 1984: "Het levende en het artificiële", in het Frans klonk dat: "Avignon 84, un magistral face aface entre Ie vivant et l'artificiel". Pol Arias BKT...het begin is er wel de moeite om het verhaal te volgen; dat komt door de onduidelijk manier waarop de KNS-acteurs en -regisseur het vertellen, maar ook door de wijze waarop auteur Pavel Kohout Dosto...Etcetera ontving Theater 1967-1982 Manfred Linke Is een uitgave van het ITI-BRD (tweetalig Duits-Engels); het bevat overzichtsartikels over het theater, kindertheater

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Kruisstraat 16, 2510 Mortsel) Meirteater Sinds 1974 het tweede plateau van het Fakkeltheater, zonder omwegen bestemd voor 'entertainment'. Waarschijnlijk - na de revues van Gaston & Leo - het...van het Ruca; gestart in 1980 met Shakespeares zuster naar Théâtre de l'Aquarium ; later een Schnitzler-project en recent Diderots Het gesprek, de droom, het vervolg ; verwijderen zich duidelijk van

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
02/511 25 25 BEURSSCHOUWBURG THEATER EN DANS JAN DECLEIR (B), Het offer is te kort nieuwe solo op tekst van Pjeroo Roobjee; 26, 27, 28 sep...MECHTILD GROSSMANN (BRD), Wo meine Sonne scheint Pina Bausch-actrice speelt scènes uit het leven van een vrouw; i.s.m...af, tweewekelijks op dinsdag, in het auditorium van het Hoger St Lukas Instituut; i.s.m

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Binnen de wereld van het kindertheater is Grips doorheen een werking van zowat 15 jaar een begrip geworden...volledig geassimileerd zijn --in het bevrijden van het kindertheater van de betutteling in amechtige sprookjes, in het in de praktijk aantonen dat kinderen te midden van dezelfde maatschappelijke...Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het tweewekelijks blad Tip, een must samen met Zity voor wie wil weten waar hij heen moet in West-Berlijn, somt zowat 49 adressen op, daar komen er nog eens 19 bij onder de hoofding Kindertheater en...Het Theatertreffen is inderdaad een unieke gelegenheid om het beste van het allerbeste op vrij korte tijd te kunnen zien...Jarenlang heeft het blad een consequente oppositie gevoerd tegen bepaalde gezelschappen en namen, nu wordt het het regeringsblad genoemd van het gevestigde theater

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Gezien het publiek van kindertheater niet over maatschappelijke instrumenten beschikt om zijn mening kracht bij te zetten, glijden ook de media maar al te vaak heen over de artistieke produkten die...Toch worden ze nergens voorspelbaar, want de fantasie die erin gehanteerd wordt doet geen concessies aan allerlei morele en artistieke normen die binnen het kindertheater maar al te vaak opgeroepen...Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Tot slot kunnen/moeten we van de lage appreciatie voor het kindertheater nog zeggen dat zij vaak ook terecht is: meer nog dan in het "grote-gewone-mensen-thea-ter" stelt men zich...back van de auteur en het bestaande stuk ten nadele van de improvisaties (hoewel die een grotere plaats blijven innemen in het kindertheater dan in het volwassentheater). Gekoppeld aan de hier ruw...Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Dat is het probleem met kindertheater...Het argument voor de Raad van Advies, of het Rekenhof, of gewoon de overheid, had kunnen zijn dat het Brialmonttheater van zijn 4 tot 4,5 miljoen inkomsten, die het maakte per seizoen, teruggevallen...Ik schreef hem of het niet mogelijk was dat de subsidie die nu via het Brialmonttheater aan mij besteed werd, aan een ander gezelschap zou worden toegekend

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Maar aangezien enkel het NTG voor het voorbije jaar een gunstig advies meekreeg van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT), wordt het nu écht tijd dat men zich daarover eens bezint...hij werd ontslagen, en het heeft wat gerommeld in Tielt); zeker op het programma staat De getemde feeks van... Shakespeare; later Het beest in de jungle (Henry James) in een regie van Dirk Tanghe, en...Het spel en de knikkers Wie van de RAT niet meer mag meespelen: Mannen van den Dam, het Schooljeugdtheater, BENT, Te-ater Poëzien en het Merksems Kamertheater

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Maar het publiek slikte het, en wanneer dit criterium, samen met de moraliserende tendensen, bij het beoordelen van kindertheater gehandhaafd blijft, dan staat het genre inderdaad nog in zijn...Veelal is het al niet helemaal correct om dat zomaar bij het kindertheater onder te verdelen, en wanneer het dan toch gebeurt, zoals in de toespraak, dan komt het poppentheater er met één zin vanaf...Naar het grote publiek toe was het gebeuren het bewijs dat er op het vlak van het kindertheater echt wat aan het groeien is. Intern zijn er wel al langer een aantal platforms waar organisators en

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
En daarom zo geschikt is om te publiceren, als Etcetera het over de levendigheid van het kindertheater heeft...de "proloog" van Dag Monster, waarin het verhaal in enkele zinnen, met merkwaardige accenten overigens, samengevat wordt, staat de Vader al op het tweede plan: het zijn de angsten van het meisje die...Over het werk voor het kindertheater zegt zij: "Waarschijnlijk vormt het voortdurende bewustzijn voor een bepaald publiek te werken wel een rem op de creativiteit

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Het KJT in Antwerpen is het meest gesubsidieerde kindertheater in Vlaanderen...Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het...Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
heeft het kind hoegenaamd geen last) ligt het binnen de mogelijkheden van het kindertheater om zich tot een artistieke avant-garde te ontwikkelen, ware het niet dat die kwalijke artistieke en...Dank zij zijn anti-autoritaire inspiratie heeft het politieke theater een belangrijke rol gespeeld in het loswrikken van het kindertheater uit de betutteling van brave sprookjesstructuren en heeft het...Stilaan zien we hoe gesteund door het voorbeeld van het Nederlandse, het Zweedse en ook van het vrij levende en nog te weinig bekende Waalse kindertheater én geschraagd door de revalorisering van

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Om dat te benadrukken werd het onderdeel "Junge Festwochen" opgezet, dat naast popconcerten en het experiment van het Vienna Art Orchestra, kleine alternatieve ensembles uit het buitenland voorstelde...De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de...Kwaliteit stond bij de keuze voorop, voor de kinderen van Wenen, maar ook met de stille hoop op vruchtbare impulsen voor het ingeslapen Weense kindertheater

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
COURSE...» ARTIKELEN & PROJECTEN (NL), «DE RIT OVER HET BODENMEER» Peter Handke, regie Frans Strijards THEATRE DE LA MANDRAGORE, «LETRANGE MR KNIGHT» Ginedrama DE TIJD, «IN DE...Beursschouwburg en Stekelbees CONCERTEN, KINDERTHEATER, LEZINGEN, TENTOONSTELLINGEN, ETC

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Het actuele kindertheater vlucht niet voor de werkelijkheid, het plaatst die werkelijkheid wel, zoals goed volwassenentheater ook doet, in een ander perspectief...Ik noem het God, maar je kan het evengoed het Hogere, het Betere noemen, het transcendeert ons, doet ons boven onszelf uitstijgen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Bij het kindertheater worden deze verhoudingen precies op hun kop gezet...De druk die uitgaat van het verwerven van goeie kritieken en veel toeschouwers - de druk dus van het snel bereikte succes - brengt het noodzakelijke zoekwerk van het theater in gevaar, zegt Pol Dehert...Ligt het grootste probleem van het Vlaamse theater vandaag niet in het onbegrip omtrent de omvang van de schade die vastgeroeste structuren aan het creatieve werk van theatermakers aanbrengen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
De verbeelding won het op het verhaaltjes vertellen van het traditionele kindertheater...Volwassenen die in het avondtheater hun eigen werk niet kwijt kunnen maar toch het gevoel hebben dat ze iets willen, komen naar het kindertheater...Ze maken projecten waarvan ze bij hoog en laag beweren dat het kindertheater is, maar het zijn produkties die vooral voor henzelf interessant zijn


Toon volgende resultaten