Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Het Leven een Therapie"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Met het tergend gehijg op de achtergrond wordt het leven zo herleid tot een krampachtige inspanning die slechts enkele keren onderbroken wordt door een dankbare, geluidloze pauze...Het lege rollenspel van de therapie - deel II van het stuk heeft trouwens als titel Het Leven een Therapie - kan model staan voor dit inhoudloze en als dusdanig ook zinloze van de menselijke...Het is niet toevallig een rollenspelletje uit de therapie --een knappe vondst om terloops maatschappijkritiek in te bouwen in zijn stuk: de moderne mens die besluiteloos-apa-tisch ronddwaalt in een

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
vindt Tindemans het "een fundamenteel overbodige produktie", maar hij ontkent niet dat het "een spectaculaire voorstelling" is, "een lichtpunt in de grauwe middelmaat van het Antwerpse theater". Want "je...Het bundeltje artikels dat wel kon boeien precies omdat het om een realiteit gaat die op dit moment groeit en bovendien een inplanting in het Gentse heeft (Taptoe, Freek Neyrinck), waren de stukken...Engelen: een verzameling van feiten, waardevol voor een ooit nog eens te schrijven geschiedenis van het Vlaamse theater; en een brief van Achilles Gautier aan een beginnend toneelschrijver: deze brief komt

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
een café op het Daillyplein hebben we het, tot kwart voor twaalf, over de cultuur vandaag : hoe het zou moeten zijn...Het wordt een verschrikkelijk spionageverhaal met berichten in lange sigaretten en schitterende juwelen verborgen in een boek en een schurk die haar alles afhandig maakt en valse paspoorten verborgen...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Vuistslag Behalve een rechtstreeks aanwijsbare artistieke invloed op het Belgische produktievlak, een gangmaker in de hedendaagse dansbeweging en een inhoudelijke standpuntbepaling, heeft het...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse...begint het postmoderne theater te zweven: het wordt een louter zich afzetten tegen een voorbije en dode theatervorm in plaats van een authentiek reageren op een ideologisch klimaat Dat American

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Een vliegtuig stijgt 'werkelijk' in de verte op: het is een realistische illusie die alles te maken heeft met het magische van het theater, want de wonderlijke perfectie speelt in op een kinderlijke...inbouwen op hun leven, een mythisch geladen zelfobservatie van hun Corridor (het derde bedrijf), van hun relatie die blijvend therapie behoeft...ven, maar waarbij men zich niet van de indruk kan ontdoen dat deze vorm van kritiek een leven op zich zelf gaat leiden, spel om het spel wordt en precies daardoor zich zelf als 'theater' loshaakt van een

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...Leonard, het jongste broertje, zit als het ware in de overgangsfase van puberteit naar volwassenheid: hij wil een zelfstandig leven leiden, kennis maken met "onbekende opvattingen" en vooral een...bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een project ingediend om een aanvang te maken met het schrijven van een uitgebreide geschiedenis van het professionele theater in Vlaanderen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De dood is in dit leven, ze kleurt zijn ganse opvoering: het zwart van het decor, de beelden uit het verleden, het tonen van het sterven...Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door...Ik wil het publiek in een positie plaatsen waarin het zijn relatie tot dit materiaal als 'getuigen' - de getuigen van het stuk zelf, maar ook van het 'verhaal' van het stuk-onderzoekt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een kleine honderd mensen volgt er les: 30 in avondopleiding, 14 in het tweede jaar, 67 begonnen aan het eerste waarvan er nu nog 43 overblijven; een selectie ervan (een twintigtal) zal overgaan naar...Een verschil met Stanislawski en Strasberg is wel dat ik minder rationeel werk, minder een beroep doe op het geheugen als bewaarplaats van het emotionele leven, dan wel uitga van fysieke impulsen...belangrijk worden in een cultuurgeschiedenis: bij het begin van een nieuwe cultuur wanneer de mensen nog niet over een ontwikkelde taal beschikken en zich uiten via het lichaam; en op het einde van

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Er wordt op het scherp van het mes geacteerd, extreme emoties worden geëtaleerd in een zeer directe confrontatie met het publiek: het zaallicht blijft gedurende de hele voorstelling aan waardoor het...Was het een gevoelen van vertedering of een emotionele streling, Opgewekt door een gebaar, een beeld of een harmonisch samengaan?... Doorheen de voorstelling groeide een intuïtieve herkenning, een...Uit het juryrapport van het Theaterfestival 1988, p. 9. "Het moralisme dat het Theaterfestival zo vol zelfbesef uitstraalt (...) deel ik niet Het lijkt me een overbodig argument

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Een spot zoekt de scène af en houdt halt bij het gezicht van een fluitende Louis XIV en zwaait dan verder door naar een hoge lessenaar (staanpupiter voor klerken) met een witgipsen vogel erop...Blanche (gaat verder met het dekken der tafel) Een fazant, een hele fazant en een patrijs plus een grote schotel sla...niçoise, crudités zonder meer ? Hertog N'importe...Een tweede (bijna ongepeld eet hij het op) en een derde (verscheurt het ongepeld) en een vierde... (vindt nergens een vierde ei) Blanche ça suffit, majesteit

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
De kunst van de toekomst De Kunst der Zukunft is een 'therapie' die het pubhek moet 'verlossen'. Wagner (en Nietzsche) zag zijn kunst als een antwoord op het probleem van het bewustzijn dat...naamloos gemaakt, voor het eerst wordt een operazaal verduisterd, het orkest wordt onzichtbaar opgesteld, en door een vals perspectief krijgen de zangers een bovenmenselijke gestalte (Uebermenschen - de term...Er is ook iets specifieks aan de muziek, dat bijdraagt tot het gevoel dat men niet het verloop van een verhaal volgt, maar in een eeuwige tegenwoordigheid, een eeuwig nu vertoeft: "Die Franzosen

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Een begrafenis is zo'n serieuze zaak, dus als daar iets mis gaat,.....Toch gaat deze Tango (1992) verder dan het afzakken van een broek of het verdwijnen van het lijk, of elkaar verleiden op de...Het wordt niet alleen het verhaal van Medea die in haar wraak op Jason haar kinderen vermoordt, het is ook het verhaal van een regisseur die als Jason denkt alles in handen te hebben en het wel even...Het is een mythisch verhaal van de mens die hoopt door het dragen van een masker zijn noodlot te ontlopen

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Het Schuttersfeest Het uitgangspunt van het onderzoek naar de Moresca is een anoniem schilderij uit 1493 -het Schuttersfeest - bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen...Maar men zou deze wegen tevens kunnen beschouwen als het voorgeborchte van een veel woester land: het land voorbij het beeld, voorbij het woord zelfs, voorbij het begin...Een plaats die zichtbaar wordt aan de hand van overeenstemmingen, synesthesie en homeopathie (dit is onrust met onrust verdrijven). Zoals Vandenbroeck het aangeeft: 'een toon is een kleur is een

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Het eigen leven is meer dan een verhaal, het is als een tweede huid, door Chase letterlijk geïnterpreteerd...Daar het materiaal uit haar eigen leven komt wordt het er niet eenvoudiger op: de balans speelt de magie van de tijd uit tegen een private aangelegenheid...Het verhaal wordt als het ware reeds opgeslokt voordat het verteld is. Een implosie van de metaforiek zorgt voor een vreemde spanning die ter plekke de anekdotiek van het plaatje sloopt

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Zo plaatst men de te beoordelen aanvrager (van een hypothecaire lening, een eindquotering, een subsidie, een huwelijksaanvraag, een therapie enz...Via het discours heeft men een ontcijferende verhouding tot de gerealiseerde dingen - het discours is een romaneske hypothese; via het concept triomfeert een formalistische morfologie van de dingen...Het project ligt in het verlengde van de mechanisering van de materiële productie; het is de mechanisering van het bewuste leven tot een productie ervan

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Alles is Lower Manhattan dezer dagen, en soms lijkt het helemaal een lege betekenaar te zijn geworden: het prikkelt het denken niet meer, het levert zelfs geen begin van analyse meer op...Mind the Gap duurt het optreden van Medea een monoloog lang, een razende alleenspraak die alle clichés over geilheid, tovenarij en kindermoord op een hoop gooit én het hele verhaal koppelt aan Edward...Albee's Who's afraid of Virginia Woolf?. Ook daarin wordt een kind vermoord, een ingebeelde zoon weliswaar, maar het past evengoed in een strategie om een huwelijk definitief uit elkaar te rukken

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
Wat betekent het dat een dergelijke body art in Libanon niet mogelijk is? In het westen is het individu –en in het verlengde daarvan, de singulariteit van de kunstenaar– het centrale ideologische...Hij/zij zoekt een confrontatie met een ‘waarheid’ die van buiten komt, van het ‘buiten’, van het ‘andere’. Het sectaire geweld van de Libanese burgeroorlog volgt de tegenovergestelde beweging: het...Alles staat in het teken van een zo uitgebalanceerd mogelijke politieke, religieuze en etnische representatie op alle niveaus van het openbare en institutionele leven

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
En dan op een dag waren we koffie aan het drinken, en ze vertelde me dat haar vader een Nazi was geweest, een partijfunctionaris, een behoorlijk hoge piet land that had so...Ik ben niets meer dan een gedachte, een bevlieging, een pre-copulatie, een nooit verwekte fonkeling in de ogen van niemand in het bijzonder en dit is wat ik geleerd heb...ondernemingen bestaat, waarbij het beste is nooit geboren te worden, het tweede beste geboren te worden maar je leven leiden zonder kwaad te doen, het derde beste geboren worden, een beetje kwaad doen, maar je

Nr. 109, December 2007 • Maarten Soete • Profeet of paljas
Kunst zou een (bevrijdend) deel kunnen en moeten zijn van het leven zelf – eerder dan een afzonderlijke activiteit...Een traditie in leven houden, zelfs als die waardevol is, wil zeggen: het idee erachter krachteloos maken...De dringende revolutie van het theater moet ingezet worden met een transformatie van het toneel... We vragen geen publiek, maar een gemeenschap – geen podium, maar een preekgestoelte