Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Het Liefdesconcilie"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het...De vervreemding van het publiek is te groot geworden door het isolement, het vals intellectualisme, het mythische...Eigen initiatieven van Vooruit komen neer op het inpikken op het aanbod van het Vlaamse Theatercircuit en het op safe spelen met bijvoorbeeld produkties van Radeis of Jan Decleir

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het klopt, het dionysische in het theater, het ludieke, de spelende mens met de mogelijkheid zijn dromen om te zetten in concrete beeldentaal, daarbij geholpen door een regisseur, dat is verdwenen...Panizza die in 'Het Liefdesconcilie' door een toneelmachine verpletterd wordt, een beeld dat je nooit meer vergeet omdat het zoveel onbestemds betekent...Dat ligt in het verlengde van produkties als Het Liefdesconcilie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...Het is merkwaardig hoe het marionettentheater mee het denken over theater in het algemeen en dans in het bijzonder heeft beïnvloed...Het stuk eindigt op een punt waar het script zelf niet meer lijkt te weten of het een verhaal moet verder vertellen, dan wel die chaos constateren: op zich een interessant moment, maar het gaat

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Ik speelde er in Het liefdesconcilie en in Het huis van Labdakos...Zoiets heb je natuurlijk ook in het Nederlands, maar daar valt het minder op omdat het je eigen taal is. Terwijl ik in het Frans elke keer weer in die machinerie moet stappen, omdat die niet evident...Bij film wordt dat moment weliswaar voortdurend onderbroken, maar op het moment dat je aan het draaien bent, zit je evengoed in een hier en nu als in het theater