Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Het Mechaniek van het Project"Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Als je de zangers contacteert, licht je hen dan in over de aard van het project ? "We zeggen wie de regisseur en de dirigent zijn, en natuurlijk werken we bijna alleen nog met zangers die het...Het bewaren van een patrimonium ? "Het ontdekken van een patrimonium ! Bij de creatie besefte men vaak niet de kracht van het kunstwerk...Heeft het Bastilleproject (het persoonlijke project van president Mitterand om een nieuwe gigantische opera te bouwen, n. v. d. r.) dan nog enige zin ? Van theater een massakunst maken die het niet

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
november 1988 werd in de voormalige gebouwen van de Forges de la Providence van Cockerill Sambre het Musée de l'Industrie geopend, vijf minuten van het centrum van Charleroi...Overboard, Karole Armitage / Veronique Vercheval Deze beide choreografieën tonen hoezeer het geheugen van de dans is doordrongen van de bewegingstaal van het labeur en de hoop van de mensen...Het laatste stuk, dat ook het meest recente is, gebruikt als muziek het geluid van de dansende lichamen, het ademen, het vallen, de wrijving van de schoenen op de dansvloer, en het geluid van een

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De praktijk van het fixeren van bewegingen enerzijds en die van het levend houden van die bewegingen anderzijds steunt op een paradox; het lopen op de dunne lijn van deze paradox kan enkel bereikt...bijvoorbeeld het project Crash Landing van Meg Stuart en co). In haar bekende boek Terpsichore in Sneakers beschrijft Sally Banes de zeven hoofdlijnen van het nieuwe paradigma van de moderne dans...Het eindpunt van de dood lijkt de bewegingen te dicteren, het besef van het sterven haalt de oerstructuur van het verhaal weer naar boven

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
nacht / Geld heeft geen tijd / Wacht niet/ Ach / Ik wil eigenlijk gewoon terug naar de verwondering van kinderen / Het spel / Het grenzeloze / Het erin vliegen / Het geloven / Het nooit opgeven / Het...de wolken / De maan willen / Dat is het / De maan willen / Nooit hetzelfde / De rust / Omwille van het onzegbare / Het ongrijpbare / En het schone is het mogelijke einde van de verschrikking / Het schone...Van Muriel nu, is het de blankheid van haar hals, het is de androgyne sculpturale kwaliteit van Misha, de tederheid en het geweld die Tijen oproept, de elegante en breekbare massiviteit van Simon, de

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Het 'project' als instrumentele tekst functioneert niet meer in de eerste plaats in het verlengde van het te realiseren werkstuk, maar in de meta-functie van de beïnvloeding van de project-makelaar...Het project is een instrument van de toenemende procedure-controle (van het management-project voor de wereld). Het project is de verkapte vooruitgangsidee van het management, dat in geen vooruitgang...Het project ligt in het verlengde van de mechanisering van de materiële productie; het is de mechanisering van het bewuste leven tot een productie ervan

Nr. 72, Juni 2000 • Inhoudstafel
Nathan Murat / Maarten Vanden Abeele PROJECT /TRAJECT 3 Redactioneel 5 Het Mechaniek van het Project Dirk Lauwaert over de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het...woord project 9 Kunstenaars over hun project Bart Van Nuffelen, Haute Coiffure, Raven Ruëll, Thomas Hauert, Aarich Jespers, Het Bordes, Salva Sanchis, Grace Ellen Barkey, Bert Van Gorp...gesprek met Jan Lauwers 76 Van archipels en satellieten Marianne Van Kerkhoven over de projecten en trajecten van freelancers 81 JUKEBOX Luk Van den Dries over het ontslag van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Als een idee ingang vindt, mogen we zeggen dat het zichzelf verspreidt doordat het zich voortplant van brein naar brein, van brein naar boek, van boek naar brein, van brein naar computer, van computer...Van Antigone naar Medea, van Hegel naar Müller, van conceptueel systeem naar landschap van woordenmateriaal, van het bouwwerk van de geest naar de ruïne van het lichaam: over die weg beweegt zich de...De dramatische opbouw van zijn stukken verloopt volgens het schema van de 'terugkeer van het verdrongene'. Oedipus en Antigone zijn tragedies waarin het conflict en het noodlot van de

Nr. 82, Juni 2002 • Hugo Haeghens • Omtrent de vierde wand: De troost der...
Ze ligt aan de basis van de noodwendigheid van deze tekst aangaande het statuut en de mechaniek van de voorstelling, aangaande de verhouding voorstelling (scène, uitvoerders) versus publiek en dit...naarmate de ene onvoltooide kwetsbare beweging na de andere in ruimte en tijd een artificiële configuratie van het bestaan, van het nu opbouwt door het afbakenen van een eigen tijd en ruimte ten opzichte van...rochelend dreigend dichtbij het publiek komt en het quasi provoceert; zoals in Charmatz' Con forts fleuve waar de dansers in het begin van de voorstelling over de zitjes van een bewust leeg gelaten zijbeuk van

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Fournier was met name één van de wetenschappelijke uitverkorenen in het kader van 'project S.38', een onderzoek naar reddingscapsules in het kielzog van de geëxplodeerde Challenger...Eric Joris: 'We zouden de resultaten van onze experimenten eigenlijk het gevallen man opgesloten bleef in het labyrint van zijn eigen hoofd, gekluisterd aan de technologie van zijn vleugels...Philoctetes maakte het eigen lijf tot object van een pornografische blik, een blik die de details van zijn conditie aftast: de prothese, de lucht-slangen, de mechaniek

Nr. 90, Februari 2004 • Christoph De Boeck • Een genetisch rapport: De genesis van Closer
De idee van een niet-rechtstreeks waarneembare aanwezigheid was dus het snijpunt waar het project van Avdal en dat van mezelf in elkaar haakten...Daarom formuleerden we bij de start van het project het uitgangspunt als een quasi-wetenschappelijke vraag: hoe kunnen we het microscopische lichaam in een performance oproepen...vertegenwoordiging van die samensmelting tussen organisme en mechaniek). De machinale logica is verder toegepast op het menselijke lichaam als Yukiko bewegingen uitvoert die geïnspireerd zijn door wat wij het 'on/off

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
Ze nemen de uitdaging van het ‘wij’ zeggen aan, engageren zich tot de extreme oefening van het samenleven in tijden waar er niet langer een God is die zich om het narratieve weefsel van de wereld...Het is een paradoxaal imaginaire, omdat het niet bestaat in het projecteren van een eenheid, maar in de onophoudelijke vermenigvuldiging en disseminatie van verschil – en toch wordt het enkel...De performers balanceerden voortdurend tussen het vervullen van de mechaniek van de partituur en het zich toe-eigenen van diezelfde ruimte om het sappige en speelse toe te laten

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
1996 werd de groep door Guy Gypens, toenmalig leider van het dansfestival Springdance (Utrecht), uitgenodigd om hun versie van Yvonne Rainers Continuous Project/Altered Daily (1970) te tonen...Een meerwaarde van het boek is dat Ross via het werk van Anna Halprin het portret wil schetsen van een veranderend Amerika in de voorbije eeuw...En het is het portret van haar familie, want Daria Halprin zet het werk van haar moeder voort, zij het binnen een uitgesproken therapeutisch kader aan het Tamalpa-instituut